Sunteți pe pagina 1din 26

Introduction to Project Finance

By Andrew Fight

Locul 2 în „TOP 10 cele mai


bune cărți de Project Finance”
Cuprins:
 Obiectivele prezentării
 Cuvintele cheie
 Sinteza prezentării
 Structura lucrării
 Finanțarea proiectelor
 Finanțarea proiectelor publice

 Finanțarea proiectelor private

 Studiu de caz
 Bibliografie
Obiective Cuvinte cheie
 Înțelegerea procesului de finanțare;  proiect
 Descoperirea modalităților de  finanțare
finanțare în cadrul proiectelor
 acționari
publice sau la nivelul firmelor;
 resurse
 Fixarea pașilor în elaborarea planului
de afacere, urmat de finanțarea  surse de finanțare
specifică acestuia;  investiții
 Formarea unor concepte asupra  fondurile Europene
termenului de “finanțare a propriei  sponsori
afaceri”.  creditare
Ce este finanțarea?

 Finanțarea reprezintă procesul de asigurare a unor fonduri


bănești necesare desfășurării unor activități ale unei
întreprinderi, instituții sau ONG.
Care sunt avantajele și dezavantajele utilizării diferitelor
surse de finanțare?

Sursele interne de finanțare

Avantaje Dezavantaje

 menținerea independenței și  proprietarii dispun de fonduri mai


autonomiei financiare, deoarece nu se reduse pentru a investi in alte
creează obligații suplimentare activitati mai profitabile decat
(dobânzi, garanții); activitatea care a generat excedentul
 păstrarea capacității organizației de a financiar.
contracta credite;
 constituie un mijloc sigur de acoperire
a necesităților financiare ale
organizației.
Sursele externe de finanțare

Creditul

Avantaje Dezavantaje

 timp scurt de acces la resursele  apariția unor obligații suplimentare


financiare necesare; (dobânda, garanții);
 este accesibil în orice moment;  existența unor formalități obligatorii
 poate fi obținut un volum variabil de de îndeplinit (documentații, rapoarte
resurse financiare, funcție de periodice etc.).
necesități;
 posibilitate de negociere a condițiilor
de rambursare.
Finanțarea nerambursabilă (subvenții guvernamentale, programe de
finanțare nerambursabilă publice sau private)
Finanțarea proiectelor publice
 Ce este un proiect? proiectele au un
obiectiv foarte
clar definit
un proiect reprezintă
o acţiune unică

proiectele se
realizează numai
proiectele pot fi şi în echipă
trebuie
monitorizate şi
evaluate
Sursele de finanțare ale proiectelor publice
 Finanţatorii sunt:
Această finanţare este în mare parte
tematică, cu obiective specifice –
mediu, cercetare, formare – concepute
şi puse în aplicare de diverse
departamente ale Comisiei Europene
sau agenţii executive.
Uniunea
Europeană

Băncile şi Instituţiile
Băncile active în financiare
România internaţionale
(BERD,Banca
Mondială)
Guvernele sau
Ambasadele unor Guvernul României
state străine
Exemple de proiecte publice finanțate
Construcția autostrăzii Orăștie – Sibiu
 beneficiar: CNADNR S.A.

 cheltuieli totale: 3.080.106,00 lei (realizate din bugetul de stat)

Canal navigabil Dunăre – Marea Neagră


 beneficiar: CN Administrația Canalelor Navigabile S.A.Constanța
 cheltuieli totale: 1.184.661 lei (realizate din bugetul de stat)

Amenajare zonă turistică Poiana Brașov – Amenajare spații agrement și divertisment


 beneficiar: Municipiul Brașov
 cheltuieli totale: 31.016.523 lei (din care 2.187.423 lei realizate din bugetul de stat)
Finanțarea proiectelor la nivelul firmelor
 Desfăşurarea activității la nivelul unei firme generează necesități importante
de finanțare aferente ciclului de exploatare dar şi activităților de dezvoltare,
restructurare sau modernizare.

 Agenții economici din țara noastră s-au orientat cu preponderență spre


finanțarea prin îndatorarea bancară şi leasing şi mai puțin spre emisiunea de
acțiuni sau obligațiuni.
Finanțarea la nivelul firmelor se realizează prin...
 Deși, în privința finanțărilor, piața de capital deține o pondere foarte mică în
Europa în comparație cu SUA, putem vorbi și despre cazuri de succes având
exemplul Marii Britanii, Germaniei sau Spaniei.
 Serviciile care sunt oferite pentru finanţarea proiectelor la nivelul firmelor
se încadrează în două categorii :

servicii de servicii de
consultanţă finanţare
Exemple de finanțare la nivelul firmelor
Înfiinţarea unui start-up creativ - SC DAVIDAM ORGANIZARE EVENIMENTE SRL, comuna
Tileag, jud. Bihor.
 Finanţare publică (bani europeni şi de la stat): 50.000 euro.

Consultantă în management şi dezvoltarea afacerii - NICOLESCU LAURIAN-ION


ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, comună Baltă, jud. Mehedinţi.
 Finanţare: 50.000 euro.

Pensiune Agroturistică - BODNAR MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, sat Leordina,


jud. Maramureş.
 Finanţare publică: 190.000 euro
 Contribuţie proprie: 21.000 euro
Ce am de făcut dacă vreau să obțin o finanțare?

Activitatea poate fi organizată în mai multe etape:


 stabiliţi cât mai exact PENTRU CE doriţi finanţarea
 consultaţi permanent sursele de informaţii privind surse de finanţări
disponibile
 încercaţi să depuneţi proiectul (cu modificările necesare) la mai mulţi
finanţatori
 argumentaţi cât mai bine proiectul (de ce este importantă şi urgenţă
problema vizată, care sunt avantajele activităţilor propuse în proiect,
posibilităţile de replicare a rezultatelor proiectului)
 propuneţi în proiect elemente de noutate în modul de rezolvare a problemei
vizate
Care sunt riscurile când vine vorba despre finanțarea prin
fonduri europene?
 Proceduri de lucru insuficient detailate de către finanţator.
 Lipsa unei conexiuni logice şi funcţionale între nevoi, activităţi şi rezultatele estimate.
 Planificare neadecvată a implementării proiectului.
 Insuficiena cunoaştere a procedurilor de achiziţie publică, care pot duce la
nedecontarea unor cheltuieli.
 Lipsa personalului experimentat în redactarea rapoartelor.

Mulţi beneficiari ai proiectelor de o anumită dimensiune (cele strategice)


s-ar putea să se confrunte cu riscuri din cauza lipsei de experienţă în
administrarea lor. Riscuri există şi legate de managementul financiar.
Dificultăţile de interpretare a regulilor de eligibilitate, neconformităţile
administrative minore, dificultăţile din contabilitate pot creşte riscul de
producere a neregulilor.
Studiu de caz - APPLE
Crearea unui calculator de dimensiuni mici care să
Obiectivul
conțină tastatură și ecran iar toate acestea să poată
proiectului
încăpea pe un birou.

În momentul în care Steve și Wozniak și-au prezentat ideile despre un


Bugetul computer personal la un club local de calculatoare ,un singur om a fost
foarte interesat ți s-a oferit să îi ajute pe cei doi cu toate piesele de care
aveau nevoie însa acestea constau 15.000 de dolari în timp ce aceștia
aveau un buget de doar 1.300 de dolari.

Elemente 1. Bugetul redus


de risc 2. Vârsta fragedă a celor doi inițiatori

Echipa Steve Jobs


proiectului Steve Wozniak
Dubai – înainte și după
 Până în anii 1960, economia din Dubai s-a bazat pe veniturile din comerț și într-o
măsură mai mică, concesiuni de exploatare a petrolului, însă petrolul nu a fost
descoperit până în 1966.

 În prezent, mai puțin de 5% din veniturile emiratului provin din petrol.


 Dubai Holding este axat pe dezvoltarea și managementul ospitalităţii, parcuri de
business, imobiliare şi telecomunicaţii prin companii precum Jumeirah Group,
TECOM Investments, Dubai Properties Group şi Emirates International
Telecommunications.
 Buget de investiţii de 10 milioane de dolari pentru fiecare proiect.
 Ritmul de creștere al sectorului de construcții este unul amețitor. Potrivit Camerei
de Comerț și Industrii a Dubaiului, construcțiile generează 12% din PIB-ul micuțului
emirat.