Sunteți pe pagina 1din 47

Cateheza baptismala

Elemente catehetice privitoare la


Taina Botezului
• 1. Botezul este taina prin care omul devine
creştin. Nu e nimic altceva: nici traditie, nici
cutuma religioasa.
• 2. Este numit şi “a doua naştere” prin care
omul trece de la viaţa cea veche la viaţa nouă.
• Text de referinţă: “Să vă dezbrăcaţi de
vieţuirea voastră cea de mai înainte, de omul
cel vechi, care se strică prin poftele
amăgitoare, şi să vă înnoiţi în duhul minţii
voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel
după Dumnezeu, zidit întru dreptate şi în
sfinţenia adevărului” (Efeseni 4, 22-24).
• Text de referinţă: “Stăpâne Doamne,
Dumnezeul nostru, cheamă pe robul Tău (N)
către luminarea cea sfântă şi-l învredniceşte
de acest dar mare al Sfântului Botez.
Dezbracă-l pe el de omul cel vechi şi-l înnoieşte
pentru viaţa de veci. Şi-l umple de puterea
Sfântului Duh, spre unirea cu Hristos, ca să nu
mai fie el de acum fiu al trupului, ci fiu al
Împărăţiei Tale” ( Rugăciunea de la sfârşitul
facerii catehumenului)
• Text de referinţă: “Tu ne-ai dăruit de sus a
doua naştere prin apă şi prin Duh. Arată-Te,
Doamne, în apa aceasta şi dă acestuia care se
botează să se schimbe prin ea, să lepede pe
omul cel vechi, stricat de poftele înşelăciunii, şi
să se îmbrace în cel nou, care este înnoit după
chipul Ziditorului Său” ( Rugăciunea la sfinţirea
apei botezului)
• 3. Simbolismul slujbei Botezului

• Aspecte care trebuie (!) discutate cu viitorii


nasi si cu parintii pruncului
• 3.1 La început este dezbrăcat de haine şi
descălţat şi rămâne numai în cămaşă = semn
că se despoaie de toate cugetele, simţirile şi
obiceiurile cele rele ale vechii sale stări.
• 3.2 Preotul suflă de trei ori în semnul Crucii, şi
îl însemnează la frunte, la gură şi la piept.
Fruntea este uşa prin care intră şi ies
gândurile. Cu gura grăieşte şi se hrăneşte.
Pieptul este sălaşul inimii, al voinţei al
simţirilor.
• 3.2.1 Omul nu poate trăi fără aer. Suflarea
preotului închipuie suflarea lui Dumnezeu care
îi alungă pe vrăjmaşii omului. Închipuie şi
suflarea prin care Dumnezeu l-a făcut pe om
făptură vie
• 3.3 Punerea mâinii pe capul
pruncului/catehumenului: aripile lui
Dumnezeu care îl acoperă pe om spre pază şi
ferire.
• 3.4. Simbolismul scuipatului!
• 3.5. După lepădări, se întoarce cu faţa spre
răsărit: locul luminii şi al răsăritului.
• 3.6. Dezbrăcarea totală de dinainte de botez =
chip al lui Hristos, care “gol a fost răstignit pe
cruce şi, prin goliciunea Sa, a dezbrăcat
domniile şi stăpâniile răului”
• 3.7. Untdelemnul prebaptismal:
• - chip al tămăduirii (a se vedea pilda
samarineanului);
• - cu untdelemn erau unşi în antichitate atleţii;
îl scapă de gheara vrăjmaşului;
• - în Legea Veche untdelemnul era folosit la
ungerea regilor.
• - untdelemnul este semn al luminii. Mii de ani
a fost folosit pentru alimentarea lămpilor, a
candelelor: “Binecuvântat este Dumnezeu, Cel
Care luminează şi sfinţeste pe tot omul care
vine în lume”.
• 3.8. Apa:
- simbol al mormântului lui Hristos;
• - Cristelniţa asemănată de Sfinţii Părinţii cu
pântecele mamei, iar apa cu lichidul amniotic
în care se dezvoltă fetusul, viitorul nou-născut;
• - apa este simbolul curăţeniei.
• 3.9. Haina albă, curată, de după Botez:

- omul cel nou, nemurdărit de întinăciunea


păcatelor;
• 3.10. Lumânarea care se dă celui nou botezat /
sau naşului:

- lumina care este Hristos. De aceea, lumânarea


stă stinsă până după Botez.
• 3.11. Numele nou în cazul adulţilor:

- naşterea din nou, intrarea într-o altă viaţă ( a


se vedea textul Cabasila, foto 1+2)
• 3.12. Tunderea:
• - prima ofrandă adusă de cel
botezat lui Dumnezeu. Nu e un dar oarecare,
ci ceva din însuşi trupul său.
• - este simbol al intrării în
preoţia universală.
• 3.13. Untdelemnul se toarnă în apă pentru a
arăta şi darurile diferite ale Duhului.
• 4. Observaţii legate de modalităţile de
săvârşire. Nasii si parintii trebuie sa fie
informati asupra acestor aspecte!
• 4.1 Importanţa întreitei afundări
• - există practica stropirii cu apă sau a
turnării, de influenţă catolică. Ea nu se justifică
nici măcar în cazul adulţilor. Părinţii şi naşii
trebuie să fie catehizaţi şi învăţaţi să nu
negocieze acest aspect.
• 4.2 Ungerea cu untdelemn
• - se limitează azi la ungerea câtorva părţi
ale trupului (frunte, piept, spate, urechi,
mâini, picioare).
• - în Biserica Greciei naşul îl ajută pe preot
la ungerea integrală a trupului celui care se va
boteza.
• Simbolismul este adânc: a se vedea Viaţa
scaramentală, p.67, Teodor de Mopsuestia.
• 4.3 Săvârşirea slujbei Botezului în timpul
Sfintei Liturghii (aşa numita liturghie
baptismală).
• - s-a dezvoltat sub influenţa părintelui
Alexander Schmemann;
• - Rânduiala facerii catehumenului se face
înainte de liturghie;
• - diferitele etape ale botezului sunt
intercalate în liturghia catehumenului.
- are avantajul de apermite celui botezat să se
împărtăşească în comunitate, la liturghie.
- este însă o INOVAŢIE LITURGICA!!!
- nimic nu atestă că botezul se făcea în
vechime aşa!
• - vechile mărturii arată că se făcea înainte de
Liturghie!
• - Sfântul Simeon al Tesalonicului atestă că
botezul se săvârşea după Liturghie !!!
• - perturbă rânduiala firească a ciclului
liturgic.
• 4.4. Rolul naşului şi al naşei
• - în zilele noastre se ajunge la situaţii în
care rolul naşului este unul pur formal.
• - sunt aleşi din raţiuni afective, sociale şi
financiare.
• - se întâmplă adesea ca naşii să nu fie
practicanţi.
• - este obligatoriu să fie ortodocşi;
• - A se vedea Teodor de Mopsuestia, Viaţa
sacramentală, p. 72. + Sfântul Ioan Gură de
Aur, p. 73.
• 5. Simbolismul slujbei Mirungerii
• - ungerea se face la frunte, la ochi, la nări,
la gură, la urechi, la pipet, la mâini şi la
picioare.
• - Fruntea: locul raţiunii, puterea gândirii şi a
înţelegerii, locul stăpânirii de sine;
• - Ochii şi urechile: simţurile prin care
percepem lumea văzută, dar şi pe cea
nevăzută;

• - Contemplarea lui Dumnezeu în natura


creată, vederea şi auzirea Lui în chip minunat,
mai presus de simţuri.
• - Nările: sfinţirea respiraţiei.
• - Buzele: pentru mâncare, dar şi pentru
rugăciune;
• - Pieptul: locul inimii.
• 5.1 Trebuie explicată diferenţa dintre ungerea
prebaptismală şi cea Mirungere.
• 5.2 Sfântul Chiril al Ierusalimului Viaţa
sacramentală, p.89.
6. Elemente liturgice excepţionale care trebuie
explicate!!!!!
• 6. În ziua Bobotezei, dacă se întâmplă să fie
botez, nu se mai binecuvintează apa, de
vreme ce în ziua aceasta s-a citit Aghiasma
Mare.
• 7. Înmormântarea pruncilor nebotezaţi
• 8. Folosirea apei de la botezul anterior
• 9. Doi prunci de sex diferit se pot boteza în aceeaşi
apă?
• - Botezul ne înrudeşte pe toţi!!! Nu se
produce o legătură de rudenie! A se vedea cazul Sfintei
Euharistii!
• - Practica Bisericii vechi prevedea botezul în
grup! În toate Moltfelnicele manuscrise vechi
rugăciunile sunt la plural!
• - Decât să dăm peste cap rânduiala slujbei
botezului, făcând zece botezuri/sâmbătă, este de
preferat să catehizăm despre botezul în grup.
• 10. Rostirea Crezului: o dată sau de trei ori?

S-ar putea să vă placă și