Sunteți pe pagina 1din 22

INDICI DE EVALUARE

AI CARIEI DENTARE
INDICI DE EVALUARE
AI CARIEI DENTARE

• Indicele de frecvenţă
• Indicele de intensitate
• Rata cariei
• Riscul la carie (Caries-risk assesment
tool - CAT)
• Significant caries index (SIC)
INDICELE DE
FRECVENŢĂ
procentul subiecţilor afectaţi de
maladia carioasă din cadrul unei
populaţii

valoarea indicelui - apropiată de


100%
INDICELE DE
INTENSITATE

nr. mediu de dinţi cariaţi ,


obturaţi ,extraşi ce revin per
subiect

procentul dinţilor afectaţi din


totalul dinţilor examinaţi
INDICELE DE
INTENSITATE

COE coe
CER cer
MDF mdf
valorile COE
• foarte scăzute 0,0 - 1,1
• scăzute 1,2 - 2,6
• moderate 2,7 - 4,4
• mari 4,5 - 6,5
• foarte mari > 6,5.
RATA CARIEI
numărul mediu de suprafeţe
dentare afectate într-un interval
de timp determinat

COE/S coe/s
RISCUL LA CARIE

• Probabilitatea de apariţie a unei


leziuni odontale într-un interval de
timp dat

• Risc mare / moderat / redus


Factori de risc Risc mare Risc Risc redus
moderat
predispoziţia > -
nivel soc.ec. < mediu >
igiena deficitară inconstantă riguroasă

gustări >3 1-2 absente


ultima carie 1-2 luni 12-24 luni >24 luni

demineralizări >1 1 abs.


fisuri retentive prezente prezente abs.
trat.ortod. da
fluor nu da/ nu da
dispensarizare nu da/nu da

AAPD
RISC DE CARIE RIDICAT
• acumulare de placă mucobacteriană
• proporţie mare de bacterii cariogene
• regim alimentar bogat în alimente
cariogene
• debit salivar redus
• aport redus de fluor
RISC DE CARIE RIDICAT

• risc de carie ridicat şi prezenţa


leziunilor carioase

• risc de carie ridicat şi absenţa


leziunilor carioase
RISC SCĂZUT DE CARIE
• cantitate redusă de placă
mucobacteriană
• nivel scăzut de bacterii cariogene
• consum redus de alimente cariogene
• debit salivar optim
• administrarea de fluor
RISCUL LA CARIE-CRITERII
MINIME DE EVALUARE
• Nr.fisuri cariate pe molarul de 6ani
• nr. fisuri cariate pe molarul de 6
ani şi nr. molari temporari indemni
• nr. fisuri cariate pe molarul de 6
ani , nr. molari temporari indemni, nr.
carii pe supr. netede ale molarului
de 6 ani
SIGNIFICANT CARIES
INDEX -SIC
• clasificarea subiecţilor după DMF;
• 1/3 din subiecţii cu DMF mare sunt selectaţi;
• DMF calculate pentru grup= SIC.

În exemplu 45% din indivizi


sunt indemni de carie.
Valoarea medie DMF este
1,91 , iar SIC este 4,6%.
Săgeata şi linia verticală
indică subiecţii incluşi in
calcularea indexului.
PLANUL INDIVIDUALIZAT
DE PROFILAXIE
• anamneza
• preferinţe alimentare
• fluorul
• morfologia suprafeţelor ocluzale
• saliva – proprietăţi fizico-chimice
• igiena orală
• nivelul de informare
EVALUAREA OMS
2000
• aprecierea diferenţiată a tinerilor de
15 ani a arătat o reducere a
frecvenţei cariei de la 61% în
perioada 1988-1994 la 59% în
perioada 1999-2000
• la copii de 2 ani evoluţia a fost
inversă 18% în perioada 1988-1994
şi 23% în perioada 1999-2000
CLUJ –NAPOCA 2000
• Indicele de frecvenţă a cariei creşte cu fiecare
an de vârstă de la 48,78% la grupa de vârstă 3
ani,la 92% la grupa de vîrstă 6-7 ani.
• coe este de 18,95% dinţi afectaţi din totalul
dinţilor examinaţi, respectiv 5,27 dinţi afectaţi
pe copil
• coe s-a dublat în perioada 1953-1969 de la
2,56 la 5,10 , apoi a scăzut la 3,9 în 1984,
pentru ca apoi să crească din nou la 4,73 în
1992 ,respectiv 5,27 în anul 2000
Obiectivele OMS -
2000
50% dintre copiii de 5-6 ani indemni
la carie

85% dintre tineri complet dentaţi


la 18 ani

DMF T la 12 ani < 3


STATUSUL ODONTAL LA UN
LOT DE COPII ŞCOLARI
SCOP
evaluarea stării de sănătate orală la un
grup de elevi din clasa I şi urmărirea
evoluţiei în timp a acesteia
MATERIAL ŞI METODĂ
 112 copii (58 băieţi şi 54 fete ) elevi în
clasa I cu vârste între 6 - 8 ani
 examinare în cabinetul stomatologic
 evaluare COE şi coe
REZULTATE
Cluj Napoca an COE coe
1992-1994 : COE 4,0 şcolar
(8 ani) clasa 3,52 5,63
I
2000 : coe ~4,62 clasa 4,67 7,53
COE ~ 1,07 II
(6 ani) clasa 5,50 5,30
III
clasa 6,74 4,62
IV
1994 : DMF T (8 ani) - 4 (Mesaroş)
2000 : dmf t (6 ani) - 4,62
DMF T (6 ani) - 1,07 (Cocârlă şi
col.)
2000: DMF T (12 ani)- 2,9
(Peterson şi Rusu)
2004 : dmf t (7 ani) -9,05
DMF T (7 ani)- 4,67
(Dumitrache şi col)
Obiectivele OMS pentru 2020

80% dintre copii indemni de carie la


vârsta de 6 ani

DMF T maxim 1,5 la vârsta de 12


ani