Sunteți pe pagina 1din 12

 Care este zona

în care a apărut
omul?

 În ce alte zone
au migrat primii
oameni?

 Care continente
au fost locuite
de primii
oameni?
Forme de comunitate umană

 cetele de vânătoare – comunități mici

 gințile – erau create pe baza legăturilor


de rudenie: o gintă era o familie mai
mare care cuprindea toți urmașii unui
strămoș comun

 triburile: s-au format prin unirea mai


multor ginți, legătura de rudenie nu mai
are importanță

 Toate aceste forme de comunitate


umană aveau conducători (căpetenii)
uneori aleși din rândul femeilor  În imagine: trib african care mai menține tradiții de
(matriarhat), alteori din rândul bărbaților
(patriarhat). viață străvechi – secolul XXI.
Modul de locuire

Locuințele
erau făcute
din:
- stuf
- lemn
- lut
- piatră.
Modul de locuire

Locuințele
erau făcute
din:
- stuf
- lemn
- lut
- piatră.
Modul de locuire

Locuințele
erau făcute
din:
- stuf
- lemn
- lut
- piatră.
Bunurile
Își făceau unelte și arme din:
- os
- piatră
- lemn
Cu timpul au descoperit
cum să șlefuiască și să
perforeze piatra cioplită.
Treptat, au reușit să
descopere și să prelucreze
primele metale:
aurul și cuprul
Epoca
metalelor
 Tezaurul de la
A însemnat dezvoltarea Moigrad, județul
metalurgiei (prelucrarea Sălaj, 5500 î.Hr. –
metalelor) și realizarea uneltelor eneolitic.
și armelor din:
- bronz (un aliaj)
- fier (metal foarte rezistent)
- podoabele au continuat să  Tezaurul de la
fie făcute din aur și argint. Perșinari, județul
Dâmbovița, sec. V
î.Hr.
Inițial, comerțul era făcut prin
troc (schimb de produse).
Viața spirituală a omului preistoric

 Idoli neolitici (România) care exprimă credința în


spirite și Zeița Mamă-Pământ, cca 6000 î.Hr.

 Ritual magico-religios – reconstituire.


Pe măsură ce oamenii
au continuat să
descopere și să
inventeze au apărut noi
meșteșuguri, negustori,
noi așezări, tot mai mari
și a fost inventată
scrierea și s-au
dezvoltat primele
civilizații.

În ce continente s-
au dezvoltat mari
civilizații antice?
Treptat, comunitățile
străvechi au crescut iar
triburile s-au unit formând
uniuni de triburi.

Unii șefi ai uniunilor de trib au


cucerit alte triburi și au
devenit regi.
Regulile învingătorilor au
căpătat putere de lege.
Uneori cei cuceriți erau
transformați în sclavi.

Astfel s-au format


Cele mai vechi state se știe că au apărut în Orientul antic, pe
regatele = a apărut statul. Valea Mesopotamiei (civilizația sumeriană.) cca 3500-3000 î.Hr.
Realizator: prof. dr. Beatrice Budea
Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Tîrgu-Mureș

 Cele mai vechi state se știe că au apărut în Orientul antic, pe Valea Mesopotamiei (civilizația
sumeriană.) cca 3500-3000 î.Hr.