Sunteți pe pagina 1din 9

Metabolismul

Tizu Matei-Victor
Prajescu Marian-Petre
Ce este metabolismul?
Metabolismul reprezintă totalitatea transformărilor biochimice și
energetice care au loc în tesuturile organismului viu. Metabolismul
este un proces complex, ce implică schimburi de materii și energii.
Metabolismul se imparte in doua procese:
-catabolism (disimilatie)
-anabolism (asimilatie)
Dupa rolul jucat in organism, metabolismul se imparte in:
-metabolism primar sau fundamental
-metabolism secundar sau laturalnic
De unde vine energia necesara
proceselor de biosinteza
Energia necesară proceselor de biosinteză provine în cea mai
mare parte din desfacerea legăturilor macroergice ale diferiților
compuși. În funcție de capacitatea de producere a energiei,
organismele se împart în :
-autotrofe
-heterotrofe
Catabolismul și anabolismul se desfășoară printr-o succesiune
a numeroase reacții
chimice: hidroliză, hidrogenare, deshidratare, decarboxilare, dez
aminare, transaminare, esterificare, condensare, polimerizare.
Tipuri de metabolsim
catabolice
 Glicogenoliză - transformarea glicogenului în glucoză
 Glicoliză - transformarea glucozei în piruvat și ATP
 Fosforilarea oxidativă
 Degradarea glucidelor prin ciclul pentozofosfaților
(numit și șuntul hexozomonofosfatului)
 Proteic - hidroliza proteinelor în aminoacizi
 Degradări fermentative: -fermentari aerobe
-fermentari anaerobe
 Calea acidului mevalonic
Tipuri de metabolsim
anabolice
 Glicogeneza - formarea glicogenului în glucoză prin procesul
de hidroliză
 Gluconeogeneza - formarea glucozei din proteine și grăsimi
 Fotosinteza - sintetizarea substanțelor organice complexe din
substanțe minerale cu ajutorul luminii
 Sinteza porfirinelor
Metabolismul medicamentelor și
xenobioticelor
Metabolismul substanțelor medicamentoase și a altor
xenobiotice include două căi principale de metabolism:
 Citocromul P450, cu rol in:
• sinteza și metabolismul hormonilor (de exemplu
estrogenul și testosteronul);
• sinteza colesterolului;
• sinteza unor acizi biliari, necesari pentru asimilarea
vitaminelor liposolubile (lichidul biliar conține și numeroase
toxine conjugate în ficat, care sunt apoi trimise spre tractul
intestinal pentru eliminare);
• metabolismul vitaminei D.
 Calea flavinmonooxigenazelor
Metabolismul azotului

Metabolismul azotului este reprezentat de:


 Ciclul ureei
 Asimilarea azotului
 Nitrificarea
 Denitrificarea
Biografie
• Wikipedia, Metabolism
• Zenyth.ro
• A. Lehninger, Biochimie generală, Editura
Tehnică, 1981
• V. Ranga I.T. Exarcu, Anatomia și fiziologia
omului, Editura Medicală, 1970
• "MDNeolog", 2007, pag. 175, 593. (Florin
Marcu)

S-ar putea să vă placă și