Sunteți pe pagina 1din 13

Lecție de recapitulare și consolidare a

cunoștințelor

Prof. Miriţă Petruţa


Obiective:

 O1 -să identificați o progresie aritmetică


 O2 -să determinați orice termen al unei progresii
aritmetice, având anumite ipoteze
 O3 - să utilizați legătura cu media aritmetică a
termenilor unei progresii aritmetice
 O4 - să calculați suma primilor n termeni ai unei
progresii aritmetice, în diverse ipoteze
 O5 - să utilizați progresiile aritmetice în rezolvarea unor
probleme practice
PROGRESII ARITMETICE

Definiţie. Un şir se numeşte


progresie aritmetică dacă
fiecare termen, începând cu
al doilea, se obţine din
precedentul prin adăugarea
aceluiaşi număr r, numit raţie .
Observaţii:
1.Pentru a verifica dacă un șir este progresie
aritmetică trebuie arătat că diferenţa a doi
termeni consecutivi este constantă.
2. O progresie aritmetică este bine determinată
dacă se cunosc primul termen a1 și rația r.
3. Pentru a pune în evidență că șirul a1, a2,.... ,
an, este o progresie aritmetică se folosește
notația ÷a1, a2,... an
Proprietăţile progresiei
aritmetice:

1.Progresia aritmetică este un


şir:
strict crescător, dacă raţia
r >0;
strict descrescător dacă
raţia r <0.
Proprietăţile progresiei
aritmetice:

2.Formula termenului general. Dacă şirul (an ) n1este


o progresie aritmetică având primul termen a1 şi
raţia r, atunci termenul general are forma

an  a1  (n  1)r , n  2
Proprietăţile progresiei aritmetice:

3.Şirul ( a n ) n 1 este o progresie aritmetică dacă şi numai


dacă orice termen al său, începând cu al doilea,
este medie aritmetică a termenilor vecini lui, adică
an 1  an 1
an  ,n  2
2

Observație:
Trei numere a, b, c sunt în progresie aritmetică
dacă şi numai dacă b  a  c
2
Proprietăţile progresiei aritmetice:

4. Suma oricăror doi termeni egal depărtaţi de


extreme este egală cu suma termenilor
extremi .

5.Suma primilor n termeni ai progresiei aritmetice:Dacă


şirul (a n ) n1 este o progresie aritmetică, atunci

(a1  an )n
S n  a1  a2  a3  ...  an  , n  1
2
Observaţii:
 Suma se poate exprima în funcţie de primul termen şi raţia r, astfel

Sn 
2a1  n  1r n
2
 Termenul general al progresiei aritmetice se poate exprima astfel

an  S n  S n1
Fișa 1 cu
exerciții
1 3 r= S14=
a1   a3 
2 2

a5  12 a19  19 a31  a9  a7 

Într-o progresie aritmetică suma primilor n termeni este de forma


. n 
S n  n   1 . Să se determine primul termen şi raţia progresiei.
4 
,

Să se rezolve ecuația:

Demonstraţi că numerele: , , 3 , 5
2 ,
nu pot fi termenii consecutivi, ai unei progresii aritmetice.

Dacă este o progresie aritmetică cu raţia


să se calculeze în funcție de a1,r și n:
Tema pentru acasă:

Exerciţiile din fișa de lucru nr 2