Sunteți pe pagina 1din 47

GENUL STAPHYLOCOCCUS

DIAGNOSTIC DE LABORATOR
Caracterizare

 Coci Gram-pozitivi;
 Imobili;
 Nesporulați;
 Aranjați în gramezi neregulate (~ ciorchini);
 Aerobi, facultativ anaerobi;
 catalazo-pozitivi.
Colorație Gram
Colorație Gram, frotiu din produs
biologic
Habitat
In floră saprofită de pe
• tegument;
• Mucoase (cavitatea nazală);
Între 20%-70% din populație este purtătoare de S. aureus.
Clasificare:
• Staphylococcus aureus;
• Staphylococcus epidermidis (albus);
• Staphylococcus saprophyticus.

 Coagulazo-negativi (Staphylococcus epidermidis (albus);


Staphylococcus saprophyticus),
 Coagulazo-pozitiv (Staphylococcus aureus).
Patologie
Foliculită superficială, furuncul, carbuncul, hidrosadenită,
panarițiu, impetigo, infecții de plagă, abcese;
Otită, Sinuzită, mastoidită;
Pneumonie;
Enterocolită, toxiinfecție alimentară;
Meningită;
Endocardită;
Osteomielită;
Infecții nosocomiale;
Bacteriemie, septicemie;
Sindromul pielii opărite,
Sindromul șocului toxic.
Produse recoltate
 - portaj: secreţie din cavitatea nazală anterioară,
secreţie faringeană, probe de pe tegumente (zona
axilară, perianală)
 - plăgi, otite, infecţii tegumentare ⇒ puroiul (S.
aureus)
 - infecţii urinare ⇒ urină (S. saprophyticus, S.
aureus)
 - infecţii gastro-intestinale, toxiinfecţii alimentare ⇒
materii fecale, vomismente, alimente.
 - meningite ⇒ LCR
 - septicemie, febră puerperală ⇒ sânge (S. aureus,
SCN)
 - pneumonie ⇒ spută.
 - infecţii nosocomiale - S. aureus meticilino-
rezistent (MRSA, SARM), SCN meticilinorezistent
1. Examenul direct:
 - macroscopic: puroi cremos, filamentos, gălbui.
 - microscopic: coloraţia Gram: coci gram (+),
dispuşi în grămezi asemănătoare ciorchinilor
de strugure
2. Izolare:
 - nepretenţios, poate fi cultivat pe geloză simplă
sau geloză sânge;
 mediul de îmbogăţire: mediul hiperclorurat lichid;
 Mediu selectiv si diferential Chapman (Ch);
 Incubare aerobă la 37°C, 18 – 24 ore.
Caractere de cultură
Colonii de tip S (rotunde, convexe), cu diametrul
de 1-2 mm, cu aspect umed, pigmentate în
• alb – S epidermidis,
• galben-auriu - S aureus sau
• galben-citrin – S citreus);
Pot prezenta hemoliză pe geloză-sânge (α sau β).
Geloză-sânge
Mediu BAIRD PARKER
Mediul Chapman
Mediu selectiv și diferențial este mediul Chapman, care este
selectiv datorită concentrației de 7–9% NaCl și este diferențial
datorită manitolului pe care îl fermentează numai S. aureus;
S aureus

S epidermidis
Testul coagulazei
S. aureus poate fi diferențiat de alte specii de stafilococi
prin testul coagulazei.
1. S. aureus este coagulazo-pozitiv (produce coagulază,
care conduce la coagularea plasmei)
2. Alte specii (S epidermidis) este coagulazo-negativ.

2
Coagulaza legată = clumping factor:
 este coagulaza legată pe suprafaţa celulei
bacteriene (receptor pentru fibrinogen);
 prezentă la tulpinile de Staphylococcus
aureus necapsulate.
 R. ag-ac: determinarea enterotoxinei produsă de
stafilococ
 Determinarea patogenităţii:
 - in vitro: producerea de coagulază,
hemolizine, descompunerea manitolului
 - in vivo: inoculare la animale de laborator
(cobai, iepure)
Tipizarea bacteriilor:
pentru identificarea sursei de infecţie
- prin lizotipie (determinarea sensibilităţii
stafilococului faţă de bactreriofagi; este o
sensibilitate stabilă a stafilococului)
- prin metode de biologie moleculară
Tratament
Tratamentul de elecție este conform antibiogramei,
Cu antibiotice β-lactamice, rezistente la penicilinază (oxacilină,
flucloxacin);
Combinatia cu gentamicină poate fi folosită pentru tratamentul
infecțiilor grave ca endocardita,
Vancomicină;
Infecțiile superficiale pot fi tratate local;
Infecțiile localizate trebuie tratate atât cu antibiotice cât și
chirurgical;
Infecțiile recidivante pot fi tratate prin vaccinoterapie.
Antibiograme de stafilococ
Streptococii
Sunt coci Gram-pozitivi;
Aranjați în lanțuri;
Nesporulați;
Aerobi, facultativ anaerobi;
Pretențioși nutritiv., se dezvoltă optim la 5% CO2 .
Clasificare
 Antigenică (Rebecca Lancefield) - prezenţa
polizaharidului C in peretele celular = antigen cu
specificitate de grup,
• incadraţi in 20 grupe serologice notate cu A – H şi K
–W;
• Identificabile prin reacţii de aglutinare
 Hemoliză pe geloză-sânge
• streptococi β-hemolitici (zonă clară de hemoliză
completă in jurul coloniei);
• streptococi α-hemolitici (zonă de hemoliză verzuie,
incompletă, datorată producerii de peroxid de
hidrogen);
• streptococi α’ (zonă de hemoliză alfa inconjurată
de o zonă ingustă de beta-hemoliză);
• streptococi nehemolitici γ.
Aglutinare
Hemoliza
Patologie
Streptococii de grup A (S pyogenes) sunt cauza
cea mai frecventă a faringitelor bacteriene,
impetigo, scarlatină, erizipel, RAA, GNA, miozită
necrozantă, fasciită, șoc toxico-septic;
Streptococcus pneumoniae (produce pneumonia
francă lobară);
Streptococcus mutans (S viridans)- face parte din
flora cavității bucale, intră în componența plăcii
bacteriene, fiind implicat în apariția cariei
dentare, poate produce endocardită după
intervenții chirurgicale invazive la persoane cu
leziuni ale endocardului valvular.
Faringită streptococică
DIAGNOSTIC DIRECT
Produse recoltate
S. pyogenes: secreţie faringiană, secreţie din
leziuni tegumentare, sânge pentru serologie
S. agalactiae: secreţie vaginală, secreţia
canalului cervical –la mamă
LCR, sânge, aspirat bronşic – la nou-născut
S. grup viridans: se găsesc în mod normal în
secreţia faringiană; prin leziuni ale mucoasei
bucale pot pătrunde în sânge, cauzând
endocardită subacută la pacienţi cu leziuni ale
endocardului valvular
Pneumococ: spută, LCR, sânge
2. Izolarea bacteriei:
- mediul de îmbogăţire: PIKE
- Geloză-sânge
- Bulion-sânge; Bulion ser; Bulion glucozat;
Geloză ser
- Incubare in atmosfera cu 5% CO2
Caractere de cultură
pe medii solide– colonii mici, cu diametrul de 1-2
mm
col “S” cu hemoliză β (clară, transparentă) ⇒
Streptococi β –hemolitici
sensibilitate faţă de BACITRACINĂ -
identificare grup A
Testul CAMP pentru identificarea S. de grup B
Determinarea hidrocarbonatului C din peretele
bacterian prin reacţii de precipitare şi aglutinare
– stabilirea grupelor Lancefield
Testul la bacitracina
col “S” cu hemoliză α (incompletă, de culoare verde
datorită reducerii Hb la MetHb)
Descompunerea Inulinei, Esculinei, Rafinozei se
realizează pe mediulcu indicator Andrade.

Bilă Optochin Inulină Esculină Rafinoză

S. viridans Rezistent Rezistent - - +

Pneumococi Sensibil Sensibil + - -


DIAGNOSTIC INDIRECT
Evidenţierea Ac – Reacția ASLO
 - Streptolizina “O” = SLO= Ag ⇒ determină
formarea de Ac anti-SLO = ASLO
 - ASLO creşte în primele 7 zile până în săptămânile
3-4 când se menţine în platou şi apoi scade titrul
până la valori normale până la 6 luni, dacă s-a
intervenit cu un tratament corespunzător
(vindecare); sau poate să crească titrul Ac dacă nu
a fost tratat bolnavul sau s-a produs o complicaţie
(RAA, afectare cardiacă, glomerulonefrită renală
acută, coreea minor etc.).
 - Val < 200 UI/ml ⇒ nu există infecţie streptococică
 - Val > 200 UI/ml ⇒ este infecţie streptococică în
evoluţie.
STREPTOCOCUL DE GROUP B (S.
AGALACTIAE )
Poate produce meningită neonatală sau septicemie după
contaminare la naștere cu streptococ din flora vaginală normală
a mamei.
Hemoliză β.
Hidroliza hipuratului și reacția CAMP.
STREPTOCOCII DE GROUP D
(ENTEROCOCII)
Se găsesc în flora intestinală;
Produc infecții urinare;
Infecții intra abdominale;
Endocardite;
Septicemii;
Colonii α sau γ- hemolitice;
Se dezvoltă pe mediu cu bilă-esculină, formând
un precipitat negru;
Sunt rezistenți la penicilină.
Produse recoltate
- urină
- secreţie uretrală, secreţie prostatică, secreţia
canalului cervical
- puroi din plăgi
- bilă
- materii fecale
- sânge
Mediu ABE pt identificare
Antibiograma
- Streptococul de grup A: şi-a păstrat sensibilitatea
faţă de penicilină, nu se efectuează ABG
(numai în situaţii speciale, de ex. alergie la
penicilină sau monitorizarea rezistenţei la
penicilină şi alte antibiotice, fără comunicarea
rezultatului)
Pentru ceilalţi streptococi se efectuează ABG
Pneumococ (S pneumoniae) –
geloză sânge
Habitat
• flora normală a tractului
respirator superior
– bucală
– nazală
– faringiană
• frecvenţa portajului oro-
faringian - 30-70%

aproximativ 90 de serotipuri
capsulare diferite
• pot fi identificate prin
reacţia de umflare a capsulei
cu
seruri specifice anticapsulare
polivalente şi monovalente,
(reacţia Neufeld)
Caractere morfotinctoriale
Coci Gram-pozitivi
alungiţi, lanceolaţi
dispuşi în diplo
± capsulă
imobili
nesporulaţi
Patologie
 infecţii acute ale tractului respirator inferior
• Bronşită
• Pneumonie, pleurezie
 infecţii ale cavităţilor conecte ale tractului
respirator
• Sinusită
• otită medie acută
• Mastoidită
 alte infecţii
• Peritonită
• Meningită
• Endocardită
• conjunctivită etc
Caractere de cultură
Pretenţioşi, nu se dezvoltă pe medii simple,
necesită medii îmbogăţite cu:
• – sânge
• – ser
• – lichid de ascită
• – glucoză
aerobi şi facultativ anaerobi
multiplicarea favorizată de o atmosferă de 5%
CO2 la o temperatură de 37°C
Caractere de cultură
geloză-sânge - colonii de tip M pentru tulpinile
încapsulate
zonă de α-hemoliză
coloniile mucoide au în centru o deprimare -
aspect crateriform (autoliză).
Caractere biochimice
 Descompun zaharurile
• glucoza - principala sursă de energie pentru
pneumococ
• fermentarea inulinei (reprezintă un caracter
biochimic important, util în diferenţierea
pneumococilor de streptococii grup viridans).
 produce enzime autolitice – fenomen indus şi
accelerat de
• Bilă
• săruri biliare
• acizi biliari
testul bilolizei este util în diferenţierea
pneumococilor de alţi streptococi alfa-hemolitici
care nu sunt lizaţi în prezenţa bilei
Testul de solubilizare a bilei

Tub 1 arată liză – S. pneumoniae


Tuburi 2,3, nu prezintă liză – streptococi α-
hemolitici ai grupului viridans
Tub 4 control – nu prezintă liză
sensibili la optochin
– test de identificare şi în diferenţiere a
pneumococului de alţi streptococi alfa-hemolitici
TRATAMENT
 antibiograma este astăzi strict necesară în infecţiile
pneumococice
 tulpinile cu rezistenţă înaltă la penicilină prezintă asociat
multirezistenţă faţă de antibiotice, corespund anumitor
serotipuri capsulare de pneumococ: 6, 9, 14, 19, 23
serotipuri cuprinse în vaccinurile disponibile actualmente
 Vaccinarea induce producerea de anticorpi faţă de
polizaharidul capsular (protecţie de circa 90% împotriva
pneumoniei bacteriene, indicate pentru imunizarea:
• copiilor peste 2 ani
• persoanelor în vârstă
• pacienţilor imunodeprimaţi
 Vaccinurile antipneumococice au o eficienţă redusă la
• copiii mai mici de 2 ani
• pacienţii cu limfom Hodgkin
Vaccin
 Vaccinul se bazeaza pe subgrupe cu prevalenta
crescuta. In prezent exista o formula cu 23 de
valente (25 mg din serotipurile 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F,
8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A,
19F, 20, 22F, 23F, si 33F). Aceste serotipuri
reprezinta 85-90% din cele care produc infectii, iar
eficacitatea vaccinului este estimata la 60% .
Imunizarea se adreseaza grupelor cu risc crescut ,
varstnicii de peste 65 de ani si se administreaza o
singura doza.
 Un vaccin heptavalent conjugate (PCV7) a fost
recomandat din 2000 pentru toti copiii de 2-23 luni
si pentru copiii cu risc crescut de 24-59 luni. Seria
de 4 doze se administreaza la 2, 4, 6 si 12-14 luni.
Protectia este buna pentru infectii pneumococice
invazive, in special septicemie si meningita.