Sunteți pe pagina 1din 17

Geotextile şi produse înrudite.

Caracteristici impuse pentru


utilizarea la construcţia de canale
Geotextile.Elemente generale

Geotextile :
 -Sunt structuri permeabile realizate din fibre sau fire textile.
 -Majoritatea sunt realizate din fibre sintetice,dar există si geotextile realizate din fibre
naturale(geotexilele din iută ,de exemplu sunt utilizate in special pentru protecţii
antierozionale).
 -Polimerii cei mai utilizaţi sunt polipropilena,poliesterul,polietilena si poliamida sub
formă de fire sau de fibre.

Materii prime şi materiale:


 Fibre din poliester sau polipropilenă
 Filamente din poliester sau polipropilenă
 Fire din poliester sau polipropilenă
 Benzi din poliester sau polipropilenă
 Fibre recuperate din materiale textile refolosibile
Caracteristica principală a lor o constituie permeabilitatea faţă de lichide şi aer şi deci
remarcabila lor eficienţă de filtrare. Spre exemplu, o pătură de geotextil de câţiva
milimetri grosime poate înlocui un filtru de nisip de 30 cm, cântărind doar cât un strat de
nisip de 1 mm grosime, deci de circa 300 de ori mai puţin. În plus, este şi foarte uşor de
manipulat, în comparaţie cu nisipul.
Clasificare

a)După modul de realizare şi alcătuire al geotextilelor sunt:


 Geotextile ţesute sau tricotate
 Geotextile obţinute prin tehnologie neconvenţională
 Geotextile compuse, rezultate din asocierea a două sau
mai multe geotextile
b)Din punct de vedere al dimensiunilor geotextile
 Geotextile unidimensionale:cabluri, fire, benzi, produse
speciale
 Geotextile bidimensionale:ţesute, neţesute, tricotate
 Geotextile saci şi produse speciale
Tehnologii utilizate la producerea de geotextile:

Tehnologii:

 Neconvenţionale:prin extrudere de polimer in stare topită,de formare a


stratului fibros şi consolidare prin procedee mecanice.
 De ţesere
 De tricotare
Avantajele şi dezavantajele utilizării
geotextilelor

Avantaje Dezavantaje

Înlocuiesc volume mari de materiale clasice Fiind materiale în general subţiri, sunt sensibile la contactul
conducând la o mare economie de resurse,materiale cu celelalte materiale din lucrare.
naturale, energie, transport

Nu reacţionează chimic cu apa şi pământul cu care Geosinteticele fiind materiale specializate nu pot îndeplini
intră în contact decât rolurile pentru care au fost concepute.

Conferă un grad de acurateţe în preluarea funcţiilor Nu pot fi încărcate deoarece se pot distruge uşor
pentru care au fost concepute

Se pot testa cu uşurinţă

Gradul ridicat de industrializare şi dezvoltare a


tehnologiei de fabricaţie au făcut ca preţul lor să
scadă în permanenţă..
EVALUAREA ȘI VERIFICAREA
CONSTANȚEI PERFORMANȚEI

SISTEME DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI

 Sistemul 2+ – Declarația de performanță din partea fabricantului referitoare la performanța


caracteristicilor esențiale ale produsului pentru construcții pe baza următoarelor elemente:
(a) fabricantul:
 (i) determinarea produsului-tip pe baza încercării de tip (inclusiv eșantionarea), a calculării de tip,
pe baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului;
 (ii) efectuează controlul producției în fabrică;
 (iii) încercarea eșantioanelor prelevate în fabrică în conformitate cu un plan de încercări
prestabilit.RO L 88/42 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 4.4.2011

(b) organismul notificat de certificare a controlului producției emite certificatul de conformitate a


controlului producției în fabrică pe baza:
 (i) inspectării inițiale a fabricii și a controlului producției în fabrică;
 (ii) supravegherii și evaluării continue a controlului producției în fabrică.
Lista caracteristicilor esentiale :

Geotextil pentru utilizare la canale


Utilizare prevăzută (prevăzute): F, S + F (filtrare,separare+filtrare)
 Rezistenţă la tracţiune (EN 10319): SP 12kN/m (-1kN/m)/ST 10kN/m (-
0,8kN/m)
 Alungire (EN 10319) SP 70% (+/_10%)IST 80% (+/5%)
 Rezistenţă la perforare dinamică (EN 918): 8mm (+1 mm)
 Rezistenţă Ia perforare statică (EN ISO 12236): 1,2 kN (-0,1 kN)
 Deschidere de filtrare (EN ISO 12956): 90 pm (+/20 um)
 Permeabilitate la apă (EN ISO 11058): 100 mm/s (-15 mm/s)
 Durabilitate:
- de acoperit în 24 h după instalare
- durabilitate presupusă pentru minimum
25 ani în terenuri naturale având un pH cuprins
între 4 şi 9 şi o temperatură <25°C
Proprietăţi fizico-mecanice

Proprietăţi UM Standard Descriere

Masa gr/m2 EN 965:1995 Funcţie de rolul în lucrare, este hotarâtoare în alegerea geotextilului.

Destul de importantă, intervine în calculul debitului de apă şi este


Gros.sub sarcină mm EN 964-1:1995
hotarâtoare la rolul de protecţie a unei geomembrane împreună cu CBR.

SR ISO Parametru foarte important pentru absolut toate lucrările. Cu cât este mai
Rezistenţa la rupere kN/m
10319:1997 mare, cu atât este mai bine. Mai puţin important în lucrările de drenaj.

SR ISO
Alungirea la rupere % Parametru semnificativ, mai ales în lucrările de armare şi stabilizare.
10319:1997

Foarte important, mai ales la lucrările de terasamente.Reprezintă capacitatea


SR ISO
Poansonare cu CBR N geotextilului de a rezista la impactul cu pietre şi obiecte ascuţite (de ex. la
12236:2000
răsturnarea încărcăturii de pietriş din camion) fără a fi găurit.
Standardele nationale care adopta standarde
europene armonizate
Utilizari preconizate:
Partea II.Metode experimentale de determinare a
caracteristicilor

 Rezistenta la intindere
 SR EN ISO 10319:2008 – metoda benzilor late
Metoda este aplicabilă celor mai multe geosintetice, inclusiv geotextilelor ţesute, neţesute,
geocompozite, geotextile tricotate şi împâslituri.

Principala diferenţă între această metodă şi alte metode utilizate


pentru măsurarea proprietăţile mecanice la tracţiune a textilelor este
lăţimea epruvetei. În această metodă, lăţimea epruvetei este mai
mare decât lungimea sa, deoarece anumite geosintetice au tendinţa
de a suporta o contracţie (îngustare) sub sarcină în zona dintre
reperele de măsură. O lăţime mai mare diminuează efectul de
îngustare al acestor textile şi furnizează o relaţie mai apropiată de
comportarea scontată a textilelor pe teren, ca şi o metodă de
comparaţie normalizată a geosinteticelor.
Metode experimentale de determinare a
caracteristicilor

Rezistenta la poansonare statica


 SR EN 14574:2005 - Geosintetice.Determinarea rezistenţei la perforarea cu
piramida ageosinteticelor aşezate pe un suport.

-O epruvetă este dispusă întinsă pe o placă din


aluminiu aşezată pe un soclu din oţel, care este,
la rândul lui, menţinut într-o maşină de
încercare la tracţiune/compresiune. Se
exercită o forţă în centrul epruvetei cu ajutorul
unui piston din oţel, cu secţiune plină, de forma
unei piramide inversate, legat la un traductor de
forţă, până la străpungerea epruvetei. Încărcarea
înregistrată corespunzătoare străpungerii este
considerată reprezentativă pentru eficacitatea
protecţiei epruvetei
Metoda CBR
Metode experimentale de determinare a
caracteristicilor

 Compresibilitatea:
-capacitatea geotextilelor de a se deforma sub acţiunea unor solicitări mecanice
normale şi este în general mai mare decât a pământurilor.
 SR EN ISO 25619-2:2009: Geosintetice. Determinarea comportării la
compresiune. Determinarea comportării la compresiune pe termen scurt

Metoda combinata – incarcare normala + forfecare


Metode experimentale de determinare a
caracteristicilor

 Încercarea de rezistenţă la acţiunea razelor UV


-În literatura de specialitate se consideră că un geotextil este stabil la acţiunea razelor UV dacă, după
o expunere la UV de 500 de ore, prezintă o valoare a rezistenţei la întindere de 70% din valoarea
iniţială.
 Pentru a putea evalua comportamentul materialului geotextil înainte şi după expunerea
la UV, am efectuat încercări de rezistenţă la întindere pe probe de geotextil în stare
iniţială şi respectiv, după expunere la radiaţii UV în laborator/teren
Metode experimentale de determinare a
caracteristicilor

 Permeabilitatea
 Pentru determinarea permitivităţii se utilizează metoda cu
gradient constant şi cea cu gradient variabil, conform SR EN ISO
11058:1999 (fara incarcare).

Metoda cu gradient constant Metoda cu gradient variabil


Metode experimentale de determinare a
caracteristicilor

 Caracteristici de durabilitate – SR EN 12226:2000


Deteriorarea in timpul instalarii - SR EN 10722-1:2007 - Geosintetice. Mod de
încercare pentru evaluarea deteriorării mecanice sub încărcări repetate.

O epruvetă de geosintetic este amplasată între două straturi de


material granular sintetic şi este supusă unei încărcări dinamice.
Epruveta de geosintetic este apoi scoasă din aparatul de
încercare, este examinată pentru a verifica orice deteriorare
vizibilă, apoi este supusă unei încercări mecanice sau hidraulice
pentru a măsura modificarea proprietăţilor mecanice sau
hidraulice. Rezultatul este exprimat ca modificare (în procente) a
proprietăţii de referinţă