Sunteți pe pagina 1din 4

ÎNCHINAREA CREȘTINĂ (1)

Ioan 4:20-24
DEFINIȚIA ÎNCHINĂRII
• 1. A-ți manifesta evlavia către divinitate prin practici religioase, specifice fiecărui cult.
• 2. A recunoaște suveranitatea cuiva
• 3. A dărui cuiva ceva în semn de evlavie, de supunere, de recunoștință.
• ♦ A face o ofrandă.
• 4. A consacra. ♦ A dedica
• - închinăm copiii noștri Domnului când sunt mici.
• o 1 Sam. 1:28 – ”De aceea vreau să-l dau Domnului: toată viaţa lui să fie dat
Domnului.” Şi s-au închinat acolo înaintea Domnului.”
• 5. A face o plecăciune în semn de reverență.
• Mc.1:40– A venit la El un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui
• Exod 12:27 - ”pop. s-a plecat și s-a închinat până la pământ”
• Exod 34:8 – ”Îndată Moise s-a plecat până la pământ şi s-a închinat”.
• Închinarea biblică (creștină) este glorificarea pe care I-o aducem lui Dumnezeu cu
vocile și inimile noastre când ne adunăm pentru a ne bucura în prezența Sa.
• Închinarea biblică, teologic vorbind, este fundamentată pe doi factori.
• - Iniţiativa lui Dumnezeu de a salva omenirea prin actul răscumpărării în Isus.
• - Răspunsul oamenilor la iniţiativa lui Dumnezeu.
• Prin închinare, ne aducem aminte de gloria actului salvării și sărbătorim adunându-
ne împreună în Casa Domnului, dându-I glorie lui Dumnezeu.
Cui trebuie să ne închinăm?
• 1. Obiectul închinării noastre este DUMNEZEU.
• - Dumnezeu vrea închinare personală și plină de laudă.
• - Dumnezeu dorește închinarea care Îl cinstește ca Rege.
• - Dumnezeu este atât TATĂ cât și REGE.
• o Ca fii, Îi spunem Tată
• În calitate de cetățeni, Îi spunem Rege
• o Ca fii, Îi mulțumim ptr dragoste și purtare de grijă
• În calitatede cetățeni ai Împărăției, Îl ascultăm și ne închinăm Lui
• noi suntem fii și în același timp cetățeni ai Împărăției Lui
• 2. Închinări greșite – la obiecte impersonale.. .fără suflet.
• - Închinarea la icoane – Rom.1:25
• - Închinarea la idoli – Exod 32:4-8

• Obiectul închinării noastre este viu....este iubitor. Este Dumnezeu.


• Se prezintă în mijlocul poporului care se închină
• Exod. 20:1-5 – porunci cu privire la închinare
Ce atitudine trebuie să avem când ne închinăm
înaintea lui Dumnezeu?
• 1. Atitudinte de reverență.
• - Cu apreciere, atenție, cinste, considerație,
• o Apreciem pe Dumnezeu ptr ceea ce suntem – Ps.8:3-6; 1 Ioan 3:2
• - politețe, prețuire, respect, față de Dumnezeu
• o prețuim ceea ce Dumnezeu a făcut si face zilnic ptr noi
• o Închinarea constituie acele acţiuni şi atitudini prin care se venerează şi cinsteşte demnitatea
unicului Dumnezeu al cerului şi al pământului. Astfel, închinarea îl are în centru pe Dumnezeu, nu pe
om.
• o În închinarea creştină, noi ne apropiem de Dumnezeu cu recunoştinţă din cauza a ceea ce El a
făcut pentru noi în Hristos şi prin Duhul Sfânt.
• - uneori plecându-ne în semn de profund respect.
• o Ne proșternem înaintea Lui
• 2. Atitudine de smerenie
• Când ne închinăm, trebuie să știu cine domnește pe tronul inimii mele.
• Poate domni eul meu, diavolul sau Dumnezeu.
• Închinare cu smerenie înseamnă.
• o să mă gândesc doar la Dumnezeu
• o să caut slava Lui, nu a mea
• o să-L înalț pe El
• Ioan 3:30 – ”Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.”
• 3. Atitudine de bucurie
• Dumnezeu ne dă motive de bucurie – Neemia 12:43
• Ps.68:3; Ps.95:1; 100:2; 149:5

• Creația lui Dumnezeu se închină cu bucurie - Iov 38:7


• Lucru pe acasa, gasiti in VT locuri unde scrie despre inchinare.