Sunteți pe pagina 1din 5

TIPURI DE

SOCIETĂȚI
• apartine din punct de vedere al
patrimoniului, unei singure persoane
Întreprindere • este forma cea mai larg raspândita, mai
individuală ales pentru firmele de dimensiuni mici si
mijlocii
• intreprindere cu riscuri limitate

• caracteristică definitorie: dreptul de


posesiune asupra patrimoniului său, din
Întreprindere partea a cel puțin două persoane
de grup
• capitalul social este constituit prin
contribuțiile a cel puțin două persoane
Asociație familială

• dimensiuni mici
• patrimoniul-în coproprietatea membrilor unei familii
• asociați-membrii familiei

Societate cu răspundere limitată

• obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social


• asociații, în număr limitat
• răspund numai cu părțile sociale

Societate în nume colectiv

• asociații răspund nedeterminat și solidar de datoriile societății


• părțile sociale nu pot fi reprezentate de titluri negociabile
Societate în comandită simplă
• obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social
• răspunderea nelimitată și solidară a asociaților comanditați
• asociații comanditari răspund numai pâna la nivelul aportului lor

Societate în comandită pe acțiuni


• capitalul social este împărțit pe acțiuni
• obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea
nelimitată și solidară a asociaților comanditați
• comanditarii sunt obligați numai la plata acțiunilor lor

Societate pe acțiuni
• obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social
• acționarii sunt obligați la plata acțiunilor lor
societate agricolă

• asociații simple fără personalitate juridică


• forță de muncă salariată
• constituite prin înțelegere verbală sau scrisă
• cei în cauză stabilesc singuri obiectul de activitate și condițiile în
care-și desfășoară activitatea.

Societate cooperatistă în domeniul meșteșugăresc

• asocierea liber consimțită


• caracterul individual al asocierii
• caracterul personal al titlurilor nominative de valoare