Sunteți pe pagina 1din 16

RESURSE UMANE CALIFICATE

LOCURI DE MUNCĂ OCUPATE

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară. 5”Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1”Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului: RESURSE UMANE CALIFICATE LOCURI DE MUNCĂ OCUPATE
Contract POSDRU/104/5.1/ G/79047

SINDICATUL SINDICATUL
LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR
BENEFICIAR:
Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș
PARTENER:
Sindicatul Liber din Învățământ Bihor
Durata de implementare a proiectului: 24 luni
GRUPUL ȚINTĂ: șomeri, persoane inactive, persoane care
au părăsit timpuriu școala, persoane în căutarea unui loc de
muncă etc.

SINDICATUL SINDICATUL
LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR
OBIECTIVUL PROIECTULUI:
Accesul la educație a persoanelor din județele
Maramureș, Bihor și Satu Mare prin intermediul unui
program adaptat, de consiliere a carierei, informare și
dezvoltare personală, coroborat cu frecventarea cursurilor
de formare.
Proiectul urmărește realizarea unui program integrat de
măsuri active în vederea facilitării accesului pe piața
muncii crescând astfel gradul de ocupare a populației din
județele prevăzute în proiect.

SINDICATUL SINDICATUL
LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR
OBIECTIVE SPECIFICE (1)

1.Elaborarea/ adaptarea programelor în conformitate cu


nevoile grupului țintă, urmărindu-se astfel stimularea ocupării
forței de muncă și dezvoltarea de abilități prin programe
complexe de pregătire profesională, consiliere și dezvoltare
personală;
2.Dezvoltarea abilităților antreprenoriale în scopul încurajării
persoanelor de a-și începe o afacere proprie.
3.Dezvoltarea abilităților antreprenoriale în scopul încurajării
persoanelor de a-și începe o afacere proprie.

SINDICATUL SINDICATUL
LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR
OBIECTIVE SPECIFICE (2)

5. Dezvoltarea personală și orientarea profesională prin


informare și consiliere individuală și de grup, precum și
printr-un stagiu de motivare și creșterea stimei de sine prin
cunoașterea limitelor proprii, dar și a potențialului psiho-
afectiv individual;
6. Dezvoltarea abilităților de autoevaluare realistă a propriilor
comportamente în situații diverse legate de viață și carieră,
necesare obținerii unui loc de muncă.

SINDICATUL SINDICATUL
LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR
PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI (1)

Activitatea 1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI


Activitatea 2. PROMOVAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI REALIZĂRILOR
PROIECTULUI
Activitatea 3. ACHIZIȚII DE BUNURI, SERVICII ȘI ECHIPAMENTE
Activitatea 4. IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA NEVOILOR
SPECIFICE ALE GRUPULUI ȚINTĂ DIN ZONELE VIZATE ÎN
PROIECT, ÎN VEDEREA STABILIRII PROGRAMELOR INTEGRATE
DE FORMARE
4.1. Realizarea unor chestionare pentru identificarea și evaluarea
nevoilor specifice în vederea recrutării și selectării grupului ţintă;
4.2. Identificarea unor agenţi de recrutare locali în vederea promovării
proiectului și selectării persoanelor ;
4.3. Stabilirea unor relaţii de colaborare cu AJOFM locale din cele 3
judeţe.
SINDICATUL SINDICATUL
LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR
PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI (2)

Activitatea 5. SELECTAREA ȘI ÎNREGISTRAREA ÎN BAZA DE


DATE A GRUPULUI ȚINTĂ
5.1. Obţinerea înregistrării ca operator de date cu caracter personal a
solicitantului;
5.2. Realizarea unei baze de date cu persoanele selectate ca
beneficiari ai proiectului;
5.3. Completarea formularelor individuale de înregistrare, de către
fiecare persoana selectată.

SINDICATUL SINDICATUL
LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR
PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI (3)

Activitatea 6. CONSILIEREA ȘI ORIENTAREA ÎN CARIERĂ A


GRUPULUI ȚINTĂ
6.1. Elaborarea suportului de curs și a materialelor auxiliare necesare
procesului de consiliere;
6.2 Identificarea metodelor și tehnicilor de consiliere utilizate in proiect;
6.3. Pregătirea materialelor și tehnicilor pentru programele de
dezvoltare personală;
6.4. Recrutarea grupului țintă;
6.5. Consilierea persoanelor din grupul țintă;
6.6. Selectarea, în urma consilierii a persoanelor care vor beneficia de
cursuri de formare și programe de dezvoltare personală.

SINDICATUL SINDICATUL
LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR
PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI (4)

Activitatea 7. DERULAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE


PERSONALĂ ȘI A CURSURILOR DE FORMARE
7.1. Elaborarea suporturilor de curs, a prezentărilor PPT și a handout-
urilor utilizate în procesul de formare ;
7.2. Stabilirea locaţiilor unde se vor desfăşura cursurile și programul de
dezvoltare personală și orarul de desfăşurare a acestora;
7.3. Planul de pregătire pentru de programul de dezvoltare personală;
7.4. Derularea programului de dezvoltare personală;
7.5. Derularea cursurilor: barman, bucătar, chelner, lucrător pensiune
turistică;

SINDICATUL SINDICATUL
LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR
PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI (5)

7.6. Organizarea examenelor de absolvire;


7.7. Organizarea a unui concurs cu tema: Bursa ideilor - Cel mai bun
plan de afaceri - pentru participanţii la aceste programe de formare și
dezvoltare personală;
7.8. Înmânarea certificatelor de absolvire;

Activitatea 8. CONSULTANȚĂ SI ASISTENȚĂ PENTRU


DEMARAREA UNEI AFACERI
Activitatea 9. ÎNFIINȚAREA A TREI CENTRE DE CONSILIERE ȘI
ORIENTARE ÎN CARIERĂ

SINDICATUL SINDICATUL
LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR
GALERIE FOTO -cursuri

SINDICATUL SINDICATUL
LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR
GALERIE FOTO -cursuri

SINDICATUL SINDICATUL
LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR
REZULTATE (1)

300 de persoane beneficiare de programe integrate de consiliere,


dezvoltare personală și formate prin cursuri de calificare;
600 de persoane consiliate și orientate prin măsuri active de ocupare;
Înființarea a trei Centre de consiliere și orientare în carieră în vederea
facilitării accesului la informații privind organizarea pieței muncii,
pregătirea dosarului pentru angajare, promovarea egalității de șanse și
mobilității, respectiv cursuri de instruire și calificare;
Consultanță oferită cursanților în vederea inițierii unei afaceri;
Creșterea oportunităților de formare și ocupare din zonele de
implementare a proiectului.

SINDICATUL SINDICATUL
LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR
REZULTATE (2)

În cadrul programelor de orientare și consiliere în carieră, participanții


au învăţat:
 ce atitudine trebuie să adopte în cadrul unui interviu de angajare,
 ce conduită e recomandabilă în cadrul unui loc de muncă,
 ce poziţie trebuie să aibă în general pe piaţa muncii pentru
a face faţă cerinţelor acesteia.

SINDICATUL SINDICATUL
LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR
REZULTATE (3)
 Curs Barman (1)
 Curs Bucătar (5)
 Curs Chelner (3)
 Curs Lucrător pensiune turistică (7)

SINDICATUL SINDICATUL
LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR
ECHIPA DE MANAGEMENT:
1. Perşa Alina - Manager proiect
2. Petreuş Ioana - Asistent manager Baia Mare
3. Ţenţ Ioan - Asistent manager Bihor
4. Crişan Adela Corina - Asistent manager Satu Mare
5. Ieremia Cristian Simion - Expert accesare fonduri structurale şi
de coeziune europene şi expert în achiziţii publice
6. Remeş Adrian Traian - Responsabil financiar
7. Ieremia Dan Gabriel - Manager resurse umane
8. Nuszer Ţînţa Mariana Georgeta / Pop Florin - jurist
9. Hreniuc Laura - Specialist relații publice

SINDICATUL SINDICATUL
LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR