Sunteți pe pagina 1din 34

TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE A

STÂLPILOR ȘI GRINZILOR DIN BETON


ARMAT MONOLIT
OBIECTIVELE LECȚIEI

La sfârșitul lectiei, elevii vor fi capabili


Să defineasca elementele de rezistenta din beton armat – stalpi si
grinzi
Să prezinte tehnologia de cofrare a stalpilor si grinzilor din beton
armat
Să prezinte tehnologia de armare a stalpilor si grinzilor din beton
armat
Să prezinte tehnologia de turnare a betonului in stalpi si grinzi din
beton armat
Să prezinta tehnologia de decofrare a stalpilor si grinzilor din beton
armat
Operaţii tehnologice la executarea
stâlpilor din beton armat monolit
Definitie, clasificare
 Stâlpii sunt elemente de construcţie verticale care
preiau încărcările date de planşeu sau de alte elemente
ale structurii care reazemă pe ei (grinzi, arce, etc) şi le
transmit la fundaţii.
 Stâlpii din beton armat monolit au în mod curent forma:
 pătrată;
 dreptunghiulară;
 circulară;
 poligonală, T,I.
Tehnologia de execuţie a stâlpilor din
beton armat monolit

 Execuţia monolită a stâlpilor din beton armat


cuprinde următoarele lucrări:
 armare
 cofrare
 turnare şi compactare a betonului
 decofrare
ARMAREA STÂLPILOR
 Stâlpii din beton armat se armează cu armătura
longitudinală flexibilă şi cu armatura transversală,
sub formă de etrieri, sau de freta (fig. 1.a,b) sau cu
armatura longitudinală rigidă.
 Armatura longitudinală flexibilă se solidarizează cu
armatura transversală prin legături cu sârma neagră
sau sudură, alcătuind carcasele de armare. Armătura
transversală sub forma de fretă se foloseşte la stâlpi
cu secţiune circulară sau poligonală. Freta are forma
circulară în plan şi este desfaşurată după o spirală
continuă sau se realizează de tipul inelelor închise
sudate.
 Lucrările de armare a stâlpilor constau în alcătuirea
carcaselor şi legarea de armăturile celorlalte
elemente ale structurii carcaselor şi legarea acestora
de armăturile celorlalte elemente ale structurii de
rezistenţă.
COFRAREA STÂLPILOR
 Lucrările de cofrare a stâlpilor prezintă particularităţi
în funcţie de tehnologia adaptată.
La turnarea într-o singură etapă a stâlpilor şi a
planşeului pe care aceştia îl susţin, este necesară
introducerea unor completări pentru realizarea
îmbinării stâlp-grindă.
La cofrarea stâlpilor se folosesc atât cofrajele
demontabile alcătuite din panouri, juguri (caloti) şi
sprijiniri metalice de inventar, cât şi cofrajul metalic
pentru stâlpi cu toate piesele necesare cofrării
îmbinării stâlp-grindă (fig. 2)
Lungimea panourilor de cofraj se alege astfel încât să se realizeze înălţimea
stâlpului până sub grindă, reducându-se la minimum volumul completărilor.

Înainte de începerea betonării se efectuează următoarele
operaţii:
 Se verifică etanşeitatea şi stabilitatea cofrajului, solodarizările şi
sprijinirile.
 Se verifică legarea etrierilor de armăturile longitudinale, pentru
ca aceştia să nu lunece în timpul turnării betonului şi să permită
flambarea armăturii longitudinale datorită împingerii betonului
 Se verifică prezenţa distanţierilor, pentru asigurarea acoperirii
cu beton
 Se verifică dacă mustăţile de continuitate sunt curate
 Se curăţă prin fereastra de la partea inferioară zona de contact
dintre betonul vechi şi betonul proaspăt
 Se spală cu jet de apă betonul vechi, care înainte de betonare
trebuie să fie umed: se închide fereastra cu capacul.
TURNAREA ŞI COMPACTAREA
BETONULUI
 Stâlpii cu înălţimi mici, până la 3 metri, se betonează
în mod obişnuit pe la partea superioară a lor, betonul
turnându-se în straturi de câte 30-50 cm. Betonul se
compactează cu vibratorul de interior, butelia lui
introducându-se pe la partea superioară şi
cufundând-o de 2-4 ori în betonul proaspăt, în funcţie
de secţiunea stâlpului (figura 3-a). Distanţa dintre
peretele cofrajului şi butelie trebuie să fie de
minimum 2 ori diametrul buteliei şi de maxim
jumătate din raza ei de acţiune.
 Dacă stâlpul are secţiunea cu dimensiunile mai mici
de 30 x 30 cm şi are armături dese la partea
superioară betonul se toarnă prin fereastre laterale
(figura 4a, 4-b), care sunt prevăzute în pereţii Când
betonul a ajuns la nivelul ferestrei, aceasta se închide
cu un capac şi se fixează bine, turnarea betonului
continuându-se prin fereastra
următoare.

DECOFRAREA STÂLPILOR
 Stâlpii de beton armat se decofrează la termene care depind
de: tipul cimentului utilizat, dozajul de ciment, temperatura
mediului ambiant.Cofrajele se pot îndepărta după ce betonul a
atins o rezistenţă de minim 25 daN/cm2 , astfel încât feţele şi
muchiile stâlpului să nu fie deteriorate.
 La decofrare nu este permisă folosirea de baroase, rangi etc,
pentru a nu se produce degradarea elementelor de beton şi a
cofrajelor. În general decofrarea se desfăşoară în ordinea
inversă cofrării, evitându-se aruncarea de la înălţime a părţilor
componente.
Operaţii tehnologice pentru execuţia grinzilor din beton armat monolit

 Definitie
 Grinzile sunt elemente de rezistenţă dispuse
orizontal sau înclinat şi au lungimea mare în raport
cu dimensiunile transversale: au rolul de a prelua
încărcările plăcilor sau a altor elemente ce reazemă
pe ele şi de a le transmite altor elemente de
rezistenţă.
 Execuţia monolită a grinzilor din beton armat
cuprinde următoarele lucrări:

armare
cofrare
turnare şi compactare a betonului
decofrare
Cofrarea grinzilor
 În general, grinzile executate monolit au secţiune dreptunghiulară,
ceea ce simplifică mult modul de execuţie a cofrajului.
 Se pot folosi cofraje demontabile din panouri netipizate sau tipizate,
din scândura sau placaj.
 Cofrajele demontabile netipizate sunt alcătuite din trei panouri din
scânduri solidarizate cu chingi, reprezentând părţile laterale şi partea
inferioară a cofrajului grinzii.
La partea inferioară, părţile laterale sunt prinse cu
cuie de panoul de fund, iar la partea superioară sunt
prinse cu şipci dispuse transversal. Panoul de la
partea inferioară are lăţimea egală cu lungimea
grinzii şi reazemă pe popi de lemn care au la partea
superioară o scândură aşezată pe muchie.
La partea de jos, popii reazemă prin intermediul unor
pene pe tălpi din dulapi. Popii se aşează în axa
grinzilor şi se solidarizează între ei cu cleşti sau
contravântuiri.
Când grinzile reazemă pe ziduri portante, cofrajul se
execută pe lungimea corespunzătoare dinstanţei
dintre ziduri.
Armarea grinzilor
 Grinzile se pot arma direct în cofraj sau prin execuţia carcaselor la
bancul de lucru şi montarea lor ulterioară în cofraj. Grinzile se pot arma
direct în cofraj (figura 3) după montarea armăturii stâlpilor, astfel:
 se însemnează cu creta sau cu creionul, pe marginea cofrajului, poziţia
indicată în proiect pentru etrieri;
 se introduc etrierii în cofraj în dreptul semnelor; dacă etrierii sunt
închişi, latura lor superioară se lasă deschisă pentru a se putea
introduce barele longitudinale;
 se introduc barele drepte de la partea inferioară a grinzii, se aşează la
poziţia din proiect şi se leagă cu sârma de etrieri;
 se aşează apoi barele ridicate, călăreţii şi toate celelalte bare prevăzute
la poziţia din proiect închizându-se etrierii şi legându-se cu sârmă.
 O atenţie deosebită trebuie dată respectării poziţiei armăturii în cofraj
şi pe reazeme, precum şi acoperirii cu beton, atât pe fundul grinzii, cât
şi lateral.
 La armarea grinzilor cu carcase confecţionate pe
banc se efectuează următoarele operaţii:
 se ridică carcasele pe cofraj cu ajutorul macaralei,
utilizând dispozitive de ridicare cu traverse şi juguri
mobile pentru carcase mai lungi de 3…4 m;
 carcasa grinzii se aşează cu un capat pe cofraj, pe un
suport, iar al doilea capăt se lasă în cofraj;
 se scoate suportul şi se lasă şi celălat capăt în cofraj,
executându-se legăturile cu armăturile din celelalte
elemente ale structurii de rezistenţă.
Turnarea şi compactarea betonului în
grinzi
 Înainte de începerea betonarii grinzilor, se execută
următoarele operaţii:
 se verifică etanşeitatea şi solidarizarea cofrajului;
 se curăţă de impurităţi cofrajul şi se umezeşte;
 se verifică poziţia armăturilor, rezemarea şi legarea
barelor, pentru a nu se deplasa sau deforma în timpul
turnării betonului;
 se trasează nivelul părţii superioare a betonului din
grindă.
 Turnarea betonului în grinzi se execută odată cu
turnarea betonului în plăci şi centuri, după betonarea
elementelor verticale (pereţi, stâlpi). Betonul se
toarnă în straturi a căror înălţime este în funcţie de
lungimea buteliei pervibratorului (fig.5).Turnarea
trebuie să fie continuă, întreruperile accidentale fiind
permise numai în zonele cu solicitări minime. Betonul
se protejază împotriva evaporării apei, pentru a
preveni deformaţiile din contracţie, prin crearea unui
mediu umed (stropire cu apă) timp de 7 zile.
Decofrarea grinzilor
În vederea decofrării, se desfac în primul rând
panourile laterale ale cofrajului (când betonul are o
rezistenţă la compresiune de minim 25 daN/cm2) şi
apoi panourile ce cofrează partea inferioară a grinzii.
Este foarte important a se respecta termenele de
cofrare ale panourilor de fund, în functie de
temperatura mediului ambiant, tipul cimentului
utilizat şi deschiderea grinzilor.
La decofrare trebuie să se aibă în vedere să nu se
deterioreze cofrajele sau elemental cofrat, prin
folosirea sculelor neadecvate sau prin procedura de
şoc sau izbire.
Cofraj-vertical-NEVI+-sistem-de-cofraje-
NEVI
Sisteme cravate stalpi
Cofraje grinzi
Sisteme cofrare Blackbull
Dorel în timpul lucrului
Sisteme de cofrare Doka