Sunteți pe pagina 1din 41

SISTEMUL NERVOS

VEGETATIV
(Autonom)
Prof. Dr. Univ. Oana Andreia Coman
Sistemul nervos vegetativ
 Sistemul nervos:
 Asigură corelația optimă a activității organismului;
 Anatomic:
 SNC;
 SNP;
 Fiziologic:
 SN somatic – funcții voluntare;
 SN vegetativ – funcții involuntare:
 SNV simpatic;
 SNV parasimpatic.
Sistemul nervos vegetativ
 SNV:
 Reglează funcțiile unor structuri involuntare efectoare;
 Funcție reglativă și coordonatoare.
Sistemul nervos vegetativ
 Sinapsa:
 Legătură specifică între 2 neuroni prin afinitate chimică între terminația neuronală
(axonul) și celula postsinaptică;
 Sinapse:
 Neuro-neuronale;
 Neuro-efectorii.
 Transmisia este asigurată de neurotransmițători (mediatori chimici);
 Depolarizarea membranei neuronale -> Curenți de Na+ și Ca++  Potențial de
acțiune;
 Repolarizarea membranei neuronale -> Curenți de K+.
Sinapsa

Neurotransmițător (NTS)

Transportorul
care recaptează
NTS
Veziculă sinaptică Axon terminal
(cu neurotransmițător)

Canal de Ca2+
voltaj-dependent
Fanta sinaptică
Receptor postsinaptic
Membrana
postsinaptică Celula
postsinaptică

© CC: Thomas Splettstoesser (www.scistyle.com)


Transmisia sinaptică

 1. Sinteza NTS (neurotransmițătorilor) – în terminațiile axonale;

 2. Depozitarea NTS – în veziculele sinaptice din terminațiile


presinaptice;

 3. Eliberarea NTS – prin influx de ioni de calciu cu depolarizarea


membranei presinaptice  proteine specializate, în membrana
veziculelor de depozit și în membrana presinaptică, pentru
eliberarea NTS (sinaptotagmină);
Transmisia sinaptică

 4. Interacțiunea NTS cu receptorii specifici postsinaptici  răspuns


celular specific (excitator / inhibitor);

 5. Inactivarea NTS cu terminarea efectului prin:


 Recaptare în terminația presinaptică (în vezicule de depozit);
 Metabolizare (în fantă);
 Difuziune extrasinaptică.
Proprietățile sinapsei

 Conduce impulsul nervos într-un singur sens;


 Modulează impulsul nervos (excitator / inhibitor).
Sistemul nervos vegetativ

 SNV diferă de SN somatic prin componenta eferentă:


 În SN somatic:
 Fibrele eferente cu originea în SNC;
 Inervează celulele musculare striate fără sinapse intercalate.

NM

SNC Mușchi striat

Ach
Sistemul nervos vegetativ
 În SNV:
 Sistem eferent cu 2 neuroni legați prin sinapse ganglionare;

 SNV Simpatic (protoneuron toraco-lombar) :

Ggl. Veget. S
Inimă,
SNC Ach ……. NA mușchi
NN neted,
T glande
1 Ggl. Veget. PS

SNC - Ach ……. Ach


Glande,
vase sang.
L NN

3 MSR
SNC Ach A,NA vase
NN
Sistemul nervos vegetativ

 SNV Simpatic – origine:


 Corpii neuronali în măduva spinării (răd. ventrale) din regiunea toraco-
lombară (T1-L3);
 1 singur neuron preganglionar poate intra în legătură cu >20 neuroni
postganglionari;
 => răspunsuri simpatice difuze / extinse
 Reacții complexe ale organismului la stres (durere,asfixie, emoții).
Sistemul nervos vegetativ

 SNV Parasimpatic ( protoneuron cranio-sacral):

……. Inima
SNC Ach Ach
M Glande
M.neted
S2-S4
Receptorii colinergici

 Muscarinici:
 Efecte similare muscarinei (alcaloid din Amanita muscaria);
 M1-M5 (5 gene codifiante):
 M1 -> SNC, ggl. vegetativi, stomac;
 M2 -> miocard, SNC;
 M3 -> glande, mm. netezi, vase, ochi;
Receptorii colinergici

 Muscarinici:
 Structură – polipeptide în serpentină (cuplați cu proteine G) prin ansa 3
intracelulară;
 Funcție:
 M1,M3,M5 – cuplați cu proteinele Gq , stimulează (+) fosfolipaza C 
activarea sistemului mesager secund IP3 și DAG  creșterea influxului de
Ca2+  efecte stimulante
 M2,M4 – cuplați cu proteinele Gi  inhibă adenilat-ciclaza  scad (-)
concentrația de AMPc cu inhibarea conducerii  efecte inhibitorii
Receptorii colinergici

 Nicotinici:
 Efecte similare nicotinei (alcalod din Nicotiana tabacum);
 2 Tipuri:
 NM – musculari, situați la nivelul joncțiunii neuromusculare ;
 NN – ganglionari (nodulus=ganglion) situați la nivelul ganglionilor vegetativi
simpatici si parasimpatici, la nivelul MSR și la nivelul SNC.
 Structură:
 Canal ionic pentru Na+ - oligomer cu 5 subunități (polipeptidice):
 2 subunități α(situsul receptor pentru Ach);
 β, γ, δ sau ε.
Sistemul nervos vegetativ

 Acetilcolina (Ach)– neurotransmițătorul rapid hidrolizat de Ach-


esteraza din fanta sinaptică.
Efectele stimularii receptorilor
colinergici
 Se realizează prin eliberarea de Ach;
 Depind de distribuția receptorilor colinergici în diferite țesuturi și
organe / sisteme;
 În SNC -> receptori N + M;
 În periferie:
 NN :
 Ggl. Vegetativi -> S (eliberarea de NA în sinapsele S terminale) și PS
(eliberarea Ach în sinapsele PS terminale);
 MSR -> eliberarea de A + NA în sânge.
 NM -> în sinapsa neuromusculară somatică (placa motorie) 
contracție musculară.
Efectele stimularii receptorilor
colinergici
 M:
 În sinapsele PS terminale (neuroefectorii);
 Modulează intensitatea activității viscerale;
 Funcție de densitatea lor în diferite structuri au efect -> stimulator (+) /
inhibitor (-);
 Tub digestiv (M1,M3)
  efect stimulator -> crește secrețiile digestive (HCl, pepsină, bilă,
intestinală);
 Stimuleaza musculatura longitudinală;

  efect deprimant -> relaxează sfincterele


 => accelerarea tranzitului intestinal
Efectele stimularii receptorilor
colinergici
 M:
 Stimulare:
 Bronhii (M3) -> bronhospasm + hipersecreție bronșică;
 Colecist, coledoc; vezică biliară
 Uretere;
 Vezică urinară  favorizează evacuarea urinii (contracție musculară +
relaxarea sfincterelor).
Efectele stimularii receptorilor
colinergici
 M:
 Aparat cardiovascular:
 M2 -> relaxare
 -> deprimă funcția cardiacă (excitabilitatea, conducerea, contracția, frecvența);

 La niv. vaselor sanguine: vasodilatație – prin eliberarea de NO din cel. endoteliale


vasculare (M3);
 Ochi (M3):
 Contracția sfincterului irisului (mioză);
 Contracția mușchiului ciliar (bombarea cristalinului – vedere de aproape);
 Scăderea presiunii intraoculare;
 Creșterea secreției lacrimale.
Efectele stimularii receptorilor
colinergici
 M:
 Creșterea secrețiilor glandelor exocrine:
 Sudorale;
 Salivare;
 Lacrimale;
 Glandelor intestinale.
 SNC (M1-M4) -> excitație, convulsii (doze toxice de Ach)
Influențarea farmacologică a
receptorilor colinergici
 Agoniste:
 PS mimetice (stimulează sinapsele PS terminale):
 Directe (se fixează direct pe R);
 Indirecte (cresc disponibilul de Ach în fanta sinaptică).
 Nicotinice -> stimulează ggl. vegetativi;
 Curarizante depolarizante -> stimulează placa motorie.
Influențarea farmacologică a
receptorilor colinergici
 Antagoniste:
 Se fixează pe receptorii colinergici, dar nu îi acționează (nu au acțiune
intrinsecă);
 => Bloc postsinaptic:
 PS-litice (blochează sinapsele PS terminale);
 Ganglioplegice (blochează ggl. vegetativi);
 Curarizante antidepolarizante (blochează placa motorie).
PS - Mimeticele

 Ach:
 La doze mici terapeutice -> ef. muscarinice;
 La doze mari -> ef. nicotinice;
 Moleculă polară:
 Structură cuaternară de amoniu;
 Nu se absoarbe oral;
 Nu are efecte centale.
 Nu se folosește terapeutic -> acțiune brutală, neselectivă, de scurtă
durată (rapid inactivată).
PS - Mimeticele

 Compuși de sinteză:
 Betanecol
 Pe cale orală în xerostomie;
 Stimulant al motilității digestive și a vezicii urinare;
 Alcaloizi naturali:
 Pilocarpina
 Alcaloid din Pilocarpus jaborandi;
 Acțiune muscarinică pe glande exocrine, ochi;
 Stimularea secrețiilor salivară, sudorală, bronșică;
 Se absoarbe oral, subcutanat, topic;
 Nu este degradată de colinesteraze.
PS - Mimeticele

 Pilocarpina
 Indicații:
 Antidot în intoxicația cu atropină -> durată lungă de acțiune;
 Glaucom -> sol. oftalmică 0,5 – 4%; instilație la 3-6 ore;
 Xerostomie -> oral/subcut 5-10 mg ;
 Toxicitate -> În intoxicații se dă atropină.

 Cevimelina: oral în xerostomie


PS - Mimeticele

 Tratamentul Xerostomiei:
 Pilocarpină – 5-10 mg oral de 3 ori pe zi:
 Înaintea meselor cu 30 de minute;
 Efect maxim la 30 de minute;
 Durată de acțiune de 3 ore.
 Efectul depinde de funcția glandulară reziduală;
 Efecte adverse: transpirație, frisoane, grețuri, amețeli;
 Cevimelina – se administrează oral 30 mg de 3 ori pe zi;
 stimulează selectiv receptorii M1 și M3 -> reacții adverse scăzute;
 Fluide orale – substituenți salivari (când nu se pot indica PS-mimetice).
Anticolinesterazicele
 Inhibă colinesteraza => acumulează Ach endogenă -> efecte
(muscarinice / nicotinice);
 Cu durată scurtă de acțiune – reversibile:
 Neostigmina:
 Acțiuni nicotinice:
 În trat. Miasteniei gravis, i.v. (scaderea nr. receptorilor NM);
 În intoxicația cu curarizante antidepolarizante;

 Acțiuni muscarinice:
 Creșterea tranzitului gastrointestinal;
 Creșterea secrețiilor digestive;
 Favorizarea golirii vezicii urinare.
 Indicații: atonii intestinale / vezicale postoperatorii, ileus paralitic.
Anticolinesterazicele

 Cu durată lungă de acțiune – ireversibile:


 Compuși organofosforici:
 Insecticide – paration, malation;
 Gaze toxice de luptă – tabun, sarin, soman;
 Foarte liposolubili: intoxicația acută – criza colinergică;
 Se dau oxime – reactivatori de colinesterază;
PS – Liticele - Antimuscarinicele

 Substanțe antagoniste pe sinapsele PS terminale -> blocarea


specifică a receptorilor muscarinici (M) fără activitate intrinsecă =>
blocarea este antagonizată de acetilcolină și anticolinesterazice;
 Alcaloizi naturali:

 Atropină – extrasă din Atropa belladona;


 Scopolamină – extrasă din Hyosciamus niger;
PS – Liticele - Antimuscarinicele

 Acțiuni ale Atropinei:


 Efecte antagonice Ach pe: muschi netezi, m. cardiac, glande, SNC;
 Acțiune antispastică (miorelaxantă) pe musculatura netedă:
 Tub digestiv – relax. motilitate fazică, încetinire tranzit intestinal;
 Relaxarea musculaturii netede – vez. biliară, intestin/stomac -> stază gastrică,
ureter, vezica urinară – creșterea tonusului sfincterului vezical cu retenție de
urină;
 Bronhodilatație / menține motilitatea ciliară;
PS – Liticele - Antimuscarinicele

 Acțiuni ale Atropinei:


 Scade secrețiile:
 Digestive (gastrică – HCl, pepsină, biliară, intestinală)  constipație;
 Salivară – uscăciunea gurii;
 Glandele arborelui traheobronșic;
 Sudoripară;
 Acțiuni oculare (efecte lungi > 6 zile):
 Midriază – paralizia m. circular al irisului;
 Cicloplegie – paralizia m. ciliar;
 Aplatizarea cristalinului – vedere de departe;
 Creșterea presiunii intraoculare – îngreunarea scurgerii umorii apoase
(contraindicată în glaucomul cu unghi închis).
PS – Liticele - Antimuscarinicele

 Acțiuni ale Atropinei:


 Acțiuni Cardiovasculare:
 Crește frecvența cardiacă;
 Dilată vasele pielii (în doze mari);
 Acțiuni pe SNC:
 Stimulează respirația prin acțiunea pe centrii vagali medulari;
 Antitremor, antisialoree – în boala Parkinson;
 Agitație psihomotorie – în doze toxice.
PS – Liticele - Antimuscarinicele

 Farmacocinetică:
 Absorbție orală bună;
 Intră în SNC;
 Hidroliză redusă la om – nu posedă atropin-esterază;
PS – Liticele - Antimuscarinicele

 Indicații:
 Antispastic – în colici (biliară, renală, intestinală);
 Antisecretor – în boala ulceroasă;
 Bronhodilatator – în astmul bronșic;
 Preanestezic – scade secreția traheobronșică; scade reflexele vagale
cardioinhibitorii;
 Bradicardia digitalică / din sdr. de sinus carotidian;
 Enurezis nocturn , incontinență urinară.
PS – Liticele - Antimuscarinicele

 Antisialogog (i.v.):
 Scade secreția salivară înaintea interv. chir. în sfera orală (administrare
cu 30 min – 2h inainte) -> cavitate orală uscată, scade răspunsul salivar
la agenți iritanți;
 Midriază: ex. fundului de ochi;
 În irite – pentru a preveni aderențele iris – cristalin;
 Cicloplegie – stabilire indice de refracție al cristalinului (copii);
 Intoxicația cu PS mimetice / anticolinesterazice.
PS – Liticele - Antimuscarinicele

 Reacții adverse:
 Uscăciunea gurii – utilă în stomatologie, neplăcută;
 Fotofobie, cefalee;
 Tulburări în vederea de aproape;
 Creșterea presiunii intraoculare;
 Constipație;
 Retenție de urină.
PS – Liticele - Antimuscarinicele

 Scopolamina:
 Sedativ psihomotor marcat -> preanestezic:
 Amețeală, sedare, amnezie.
 Antivomitiv;
 În răul de mișcare (acțiune pe aparatul vestibular, cortex);
 Preparate transdermice – sisteme retroauriculare;
 1,5 mg scopolamină - efect timp de 3 zile.
PS – Liticele - Antimuscarinicele

 Derivați sintetici / semisintetici cu acțiune oculară:


 Homatropină (Mydrium) – ef. apare la 30 de minute, durată 36-48 de
ore;
 Tropicamidă – ef. apare la 20 de minute, durată de 2-6 ore;
 Ciclopentolat – ef. apare la 20 de minute, durată de 6-24 ore.
PS – Liticele - Antimuscarinicele

 Derivați sintetici /semisintetici cu acțiune digestivă:


 Derivați cuaternari de amoniu ai atropinei:
 Propantelina

 Metantelina

 Butilscopolamina – derivat al scopolaminei -> antispastic /


antisecretor; se administrează injectabil.
 Pirenzepina – structură triciclică:
 Doze terapeutice: blocant selectiv M1 din plexurile nervoase ale peretelui
gastric -> antisecretor gastric în ulcer;
 Doze mari -> blochează și M2.
PS – Liticele

 Ganglioplegicele:
 Paralizează gangl. vegetativi S/PS cu descentralizarea SN periferic
efector;
 Inhibă Simpaticul -> scad TA brutal – hipotensiune ortostatică -> abolire
reflexe simpatice
 Inhibă Parasimpaticul -> antispastic, ileus paralitic, tulburări de micțiune,
xerostomie;
 Indicații : scăderea controlata a tensiunii arteriale, intraoperator ,
urgențe HTA
 TRIMETAFANUL : acțiune rapidă, scurtă.