Sunteți pe pagina 1din 20

,,ALIMENTELE SĂ VĂ FIE MEDICAMENT

IAR MEDICAMENTELE SĂ VĂ FIE ALIMENT”

Hypocrate
MOTIVAŢIA
Deşi în ultimele decenii, pe plan mondial şi naţional, s-au
înregistrat importante progrese în ceea ce priveşte nivelul
general de viaţă, condiţiile de igienă, cunoştinţele sanitare ale
populaţiei, mijloacele de împiedicare a multiplicării germenilor,
totuşi toxiinfecţiile alimentare sunt întâlnite destul de frecvent
în toate ţările lumii. Astfel, obiectivul lucrării de faţă este de a
prezenta evoluţia şi diversele aspecte de producere ale
fenomenului de toxiinfecţie alimentară, precum şi principalele
metode de combatere, facilitate de către tratamentul şi
diagnosticul atribuit fiecărui pacient în parte în funcţie de
afecţiunea suferită.
I. ARGUMENT
II. ANATOMIA ȘI FIZIOLOGIA APARATULUI
DIGESTIV
III. FIZIOPATOLOGIA APARATULUI DIGESTIV
IV. TOXIINFECȚIILE ALIMENTARE
V. ÎNGRIJIRI INDIVIDUALIZATE: PLAN DE
ÎNGRIJIRE
VI. CONCLUZII
VII. BIBLIOGRAFIE
Aparatul digestiv este alcătuit din:
• TUBUL DIGESTIV:
- cavitatea bucală;
- faringe;
- esofag;
- stomac;
- intestinul subtire;
- intestinul gros;
• GLANDELE ANEXE:
- ficat;
- pancreas;
- glandele salivare.
Tulburări la nivelul cavității bucale
-ale secreției salivare: hipersalivație, hiposalivație

Tulburări la nivelul esofagului


-senzitivo - senzoriale: disfagie, pirozis, eructație, regurgitație

Tulburări cu localizare gastrică


-ale secreției intestinale: hipersecreție, hiposecreție

Tulburări la nivelul intestinului


- ale secreției gastrice: hiposecreție, hipersecreție
DEFINIȚIE
Boli infecţioase acute, cu caracter sporadic sau epidemic, care
apar în urma consumului de produse alimentare intens
contaminate cu variate bacterii şi/ sau toxinele acestora,
virusuri, protozoare, sau fungi / ciuperci. Ele se manifestă clinic
atât prin tulburări digestive ( vărsături, diaree, colici
abdominale), adică fenomene de gastroenterocolită acută, cât şi
fenomene toxice generale.
CLASIFICARE
Ȋn raport cu agentul patogen După caractere de patogenitate a speciilor
-Cocii patogeni enterotoxici: microbiene
stafilococii enterotoxici,streptococii - toxiinfecții alimentare de tip infecțios;
enterotoxici; - toxiinfecții alimentare de tip toxic;
- Enterobacteriacee: Salmonella, - toxiinfecții alimentare provocate de
Proteus, Shigella,Escherichia Coli; anumite alimente
- Bacterii formatoare de spori: aerobe
unde avem b.subtilis, b.cereus,
b.antracis și anaerobe: Clostridium
Prefingers și Clostridium Botulinum.
TABLOUL CLINIC
Incubația în toxiinfecțiile alimentare este foarte scurtă, în medie 4 - 12h
(1 - 48h).
Debutul este brusc și deseori brutal și alarmant, cu frisoane repetate,
stare de rău general, febră, amețeli, cefalee, salivație, greață, vărsături, scaune
diareice, lipotimie, anxietate.

În perioada de stare febra ajunge la 39 - 40 de grade C, hipertermia


durează scurt timp undeva la 2 - 3 zile după care scade treptat ajungând în 5 - 7
zile la normal.
Faciesul bolnavului este palid, deshidratat și pământiu, extremitățile sunt
reci iar în formele severe, cianotice. Bolnavii prezintă o deshidratare intensă și
resimt dureri musculare în tot corpul.
TRATAMENT MĂSURI DE PREVENIRE
 siropuri rehidratante;  evitarea alimentelor
 consum de lichide; contaminate;
 antibiotice (dupa  gătirea suficientă a
antibiogramă) şi alimentelor;
corticoterapie (formele  evitarea alimentelor
grave); expirate;
 simptomatice;  respectare regulilor de
 spasmolitice; igienă atât personlă cât
 antispastice, antitermice şi alimentară
Îngrijiri individualizate
Planul de îngrijire al bolnavului
Generalități
• Rolul esențial al asistentei medicale constă în a ajuta persoana
bolnavă sau sănătoasă în efectuarea acelor activități care contribuie la
însănătoșirea acestuia (sau la o moarte ușoară), activități pe care individul
le-ar face fără ajutor dacă ar avea puterea, voința sau condițiile necesare
de a face aceasta, în așa fel încât, individul să-și recapete starea de
independență cât mai repede posibil.
• "Codul pentru asistentele medicale" descrie de asemenea 4
responsabilități, care definesc direcțiile importante și anume:
1. promovarea sănătății;
2. prevenirea sănătății;
3. restaurarea sănătății;
4. înlăturarea suferinței.
Nume: A.
Prenume: R.
Vârsta: 27de ani
Sexul: M
Domiciliul: Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava
Religie: creștin-ortodox
Stare civilă: căsătorit
Data internării: 17.01.2015
Diagnosticul de trimitere: toxiinfecție alimentară cu Salmonella
Diagnosticul de internare: toxiinfecție alimentară Salmonella
Motivele internării: dureri abdominale severe, grețuri, vărsături
Istoricul bolii
Pacientul A.R. de 27de ani se prezintă la camera de gardă a
Spitalului din Câmpulung Moldovenesc pe data de 17.01.2015,
ora 14.30, prezentând greață, vărsături, crampe, cefalee,
frisoane , astenie extremă, în vederea investigațiilor și a
tratamentului de specialitate.

Antecedente heredo-colaterale: fără importanță

Condiții de viață și de muncă: corespunzătoare

Antecedente personale patologice: apendictomie la 14 ani


Nevoia fundamentală Manifestări de Manifestări de dependență Sursa de dificultate
independență
Nevoia de a respira și a avea - puls: 70b/min - hipotensiune - din cauza scăderii volumului
o bună circulație - resp.17resp/min circulant
- T.A 110/70 mm/Hg
Nevoia de a mânca și a se - înălțime: 1,70 m - grețuri; - din cauza inflamației mucoasei
hidrata - greutate: 65 Kg - vărsături; tubului digestiv
- crampe;
- diaree moderată sau
apoasă
Nevoia de a elimina - urina de aspect normal - deshidratare cu deraglări - din cauza diareei, a vărsăturilor
hidroelectrolitice
Nevoia de a se mișca și a - dureri abdominale - disconfort abdominal
avea o bună postură

Nevoia de a dormi, de a se - disconfort - datorită tulburărilor digestive


odihni - ușoară insomnie - datorită cefaleei
- cefalee
Nevoia de a se îmbrăca și - pacientul se îmbracă și
dezbrăca se dezbracă singur, fără
ajutor

Nevoia de a-și menține - temperatura: 39-40 de - hipertermie - din cauza stării infecțioase și
temperatura în limitele grade Celsius hidratării
normale
Nevoia fundamentală Manifestări de Manifestări de dependență Sursa de dificultate
independență
Nevoia de a-și menține - tegumente palide acoperite - datorită febrei
tegumentele curate de sudori reci

Nevoia de a evita pericolele - ușoară labilitate fizică și - datorită anxietății


psihică
Nevoia de a comunica - pacientul nu prezintă
dificultăți de comunicare;

Nevoia de a acționa conform - pacientul este de religie


propriilor credințe și valori ortodoxă

Nevoia de a fi preocupat în - pacientul vrea să fie cât


privința realizării mai util;
- solicită ajutor
Nevoia de a se recrea - anxietate - datorită evoluției bolii și a
posibilității apariției unor
complicații
Nevoia de a învăța să își - este preocupat și
păstreze sănătatea interesat
să afle cât mai multe
despre starea
sa de sănătate
Diagnostic de nursing Obiective Intervenții proprii Intervenții delegate Evaluare
Alimentație deficitară Pacientul să Am ajutat pacientul în Am recoltat produse În urma
cantitativ și calitativ prezinte un apetit satisfacerea nevoilor biologice și intervențiilor,
datorată grețurilor, normal, să aibă o fundamentale. patologice pentru pacientul are o
vărsăturilor, alimentație Am asigurat o dietă examenele de alimentație
episoadelor diareice. adecvată. hidrică la început prin laborator. corespunzătoare și
Risc de deshidratare Asigur repausul administrarea de Am asigurat un tranzit normal.
fizic și psihic al lichide reci în cantități reechilibrarea
pacientului. mici și dese după care hidro-electrolitică
Pacientul să nu am introdus treptat instituind perfuzi cu
prezinte alimente solide precum glucoză, ser
dezechilibre orez, morcovi rași, fiziologic, dextran.
hidroelectrolitice. brânză de vaci etc. Am administrat
Pacientul să nu Fac bilanțul zilnic, medicația prescrisă
mai prezinte lichidele ingerate și de medic: scobutil
episoade diareice excretante. papaverină,
iar vărsăturile să algocalmin cate 2
îi fie diminuate. fiole pe zi,
antiemetice.
Diagnostic de Obiective Intervenții proprii Intervenții delegate Evaluare
nursing
Hipertermie Pacientul să Am măsurat temperatura Administrez 17.01.2015
manifestată prin prezinte pacientului și am notat-o în tratamentul Pacientul prezintă
febră ridicată, temperatura în foaia de tempertaură. antiinfecțios hipertermie: 38,5
frisoane, limitele Am asigurat repausul la recomandat de 19.01.2015
transpirații normale în pat într-un microclimat medic
termen de optim. Temperatura este
În timpul frisoanelor în limitele normale.
câteva zile
încălzesc pacientul cu o
pătură suplimentară,
schimb lenjeria de pat și de
corp ori de câte ori este
necesar.
Asigur cantitatea de lichide
necesare pentru hidratarea
pacienteului
Supraveghez manifestările
de deshidratare, aspectul
tegumentelor, diureza
Diagnostic de Obiective Intervenții proprii Intervenții delegate Evaluare
nursing
Durere abdominală Pacientul să benficieze de Măsor funcțiile vitale ale Recoltez produse biologice și 17.01.2015
severă, crampe, mediu securizat. pacientului. patologice pentru examene Pacientul
dureri de cap Să nu mai prezinte durere și Pregătesc fizic și psihic de laborator. încearcă să se
să fie tratat și investigat pacientul pentru Examenul adapteze la noul
corespunzător examinările clinice și coproparazitologic și său rol.
paraclinice. coprocultura. 22.01.2015
Furnizez explicații clare și Administrarea medicației Declară ca
deschise asupra îngrijirilor prescrisă de medic durerea nu mai
programate. este asa de
evidentă
Vulnerabilitate față Pacientul să nu prezinte Educ pacientul cu privire 17.01.2015
de pericole, risc de complicații. la măsurile de prevenire a Pacientul
infecții Să nu devină sursă de infecții infecțiilor respectă regulile
față de alte persoane de igienă
20.01.2014
Stare generală
ameliorată
Deficitul de Pacientul să acumuleze noi Stimulez dorința de 17.01.2015
cunoștințe cunoștințe despre boală, cunoaștere a bolnavului. pacientul nu
evoluția ei și tratament Motivez importanța prezintă interes
acumulării de noi pentru
cunoștințe cunoștințele
medicale.
18,19, 01.2014
Pune întrebări
despre tratament
Data externării: 22.01.2015
Numărul de zile de spitalizare: 6

Diagnostic la externare
Toxiinfecție alimentară cu Salmonella

Recomandări la externare
 regimul alimentar echilibrat conform indicațiilor medicului;
 evitarea consumului de alimente expirate;
 evitarea consumului de carne crudă sau insuficient
pregătită;
 consumul de apă numai de la surse sigure.
CONCLUZII
Execuţia prescripţiilor medicale cu competenţă
şi conştiinciozitate rămâne doar o parte a activităţii
asistentei medicale. Esenţială rămâne cunoaşterea
bolnavului, a problemelor şi nevoilor sale. A fi
alături de pacient, a-l încuraja poate face,uneori,
cât cel mai scump tratament din lume. Să fim
oameni şi să nu uităm că dăruind vom dobândi şi
cum îi vom trata pe pacienţii noştri vom fi trataţi de
Doctorul cel Ceresc.
BIBLIOGRAFIE
1. Anatomia şi fiziologia omului - I.C.Voiculescu, I.C.Petricu, Ed.IV, Bucureşti, Editura
Medicală;
2. Augustin Cupşa – Boli infecţioase transmisibile – Curs universitar, cu recomandări
pentru activităţi practice, Editura Medicală Universitară, CRAIOVA, 2007;
3. Boli infecţioase de Marin Voiculescu, Editura Didactică şi Pedagogică;
4. Doctorul meu, Revista pentru sănătate – nr.28, septembrie 2011;
5. Explorări funcţionale şi îngrijiri specifice ale bolnavilor de Lucreţia Titircă;
6. Fiziologia tractului digestiv de prof. dr. Petru P. Groza, Editura Academiei, 1986.
7. Ghid de nursing cu tehnici de evaluare şi îngrijiri corespunzătoare nevoilor
fundamentale de Lucreţia Titircă, Editură Viaţa medicală românească;
8. Îngrijiri speciale acordate pacienţilor de către asistenţii medicali sub L.Titircă;
9. Tehnica îngrijirii bolnavului de Carol Mozeş, Editura Medicală.