Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect tematic

• TEMA:
“ Primăvara cu
alaiul ei de flori”
• TEMA ANUALĂ DE
STUDIU:
“ Când/ cum şi
de ce se întâmplă?”
• Nivelul II
Obiectiv cadru:
dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a
mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii
pentru investigarea acestuia

• Scopurile:
- îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor cu informaţii referitoare
la plante, în general, şi la flori, în mod special;
dezvoltarea vocabularului cu cuvinte şi expresii
noi (răsaduri, altoire, mediu înconjurător, mlădiţe, seră,
atlas botanic, etc) ;
- educarea capacităţii de a efectua analiza datelor ce se
desprind şi formarea priceperii de a le compara şi de a
stabili trăsături comune;
- dezvoltarea interesului pentru frumosul din natură,
educarea gustului estetic, a receptivităţii pentru frumos.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE
D.L.C. D.Ş. D.O.S. D.E.C. D.P.M.
-să participe la • să-şi îmbogăţească -să cunoasca şi -să redea teme
activităţile de grup
inclusiv la activităţile
experienţa
senzorială ca baza a
să respecte plastice specifice -să-şi formeze o
normele necesare desenului ţinută corporală
de joc, atât în cunoştinţelor
calitate de vorbitor, matematice integrării în viaţa -să recunoască corectă( în poziţia
cât şi în calitate de referitoare la socială precum şi elemente ale stând, şezând şi
auditor. recunoaşterea, reguli de limbajului plastic în deplasare)
-să distingă sunetele denumirea securitate şi să diferenţieze -să fie apt să
ce compun cuvintele obiectelor, cantitatea personală
lor, clasificarea,
forme şi culori în utilizeze
şi să le pronunţe
constituirea de -să-şi adapteze mediul deprinderile
corect.
mulţimi pe baza unor comportamentul înconjurător. motrice însuşite
-să-şi îmbogăţească
vocabularul activ şi însuşiri comune. propriu la -să diferenţieze în diferite
pasiv pe baza • să cunoasca unele cerinţele grupului auditiv înălţimea contexte
experienţei activităţii elemente în care trăieşte. sunetelor -să manifeste în
personale şi/sau a componente ale lumii
înconjurătoare
-să-şi formeze muzicale timpul activităţii
relaţiilor cu ceilalţi şi
simultan să utilizeze precum şi deprinderi -să intoneze atitudini de
un limbaj oral corect. interdependenţa practice şi cântece pentru cooperare, spirit
d.p.d.v gramatical dintre ele. gospodăreşti. copii de echipă, de
• să recunoască şi
-să asocieze competiţie, fair-
să descrie anumite play.
schimbări şi mişcările
transformări din sugerate de textul
mediul apropiat cântecului cu
ritmul acestuia.
• Resurse • Metode şi procedee -
umane: 20 de copii, brainstormingul, observări
educatoarea, spontane, învăţarea prin
specialişti (o florăreasă ). descoperire, conversaţia,
• Resurse explicaţia,
materiale : flori de problematizarea,
primăvară, ghivece, demonstraţia, exerciţiul,
planşe, atlas botanic, experimentul, jocul.
afişe cu imagini, cărţi,
albume, seminţe şi unelte • FINALITATE
de grădinărit, aparatură
audio şi video (aparat - expoziţie cu lucrările
foto,Cdplayer, CD-uri, realizate de copii;
casete). - scurt program artistic.
• Resurse de
timp : o săptămână.
Tehnici de evaluare
Secvenţială: Finală
• probe orale: evidenţierea • expoziţie cu lucrările realizate
aspectelor legate de temă, pe parcursul desfăşurării
ghicitori, convorbire, interviul, activităţilor
observarea curentă, • portofoliu
ciorchinele, brainstorming-ul, • CD cu poze din activităţile
explicaţia, conversaţia, desfăşurate pe parcursul
problematizarea, munca pe derulării proiectului
grupe, jocul de rol, turul
galeriei.
• probe scrise: fişe, labirint
• probe practice: act.
experimentale, observarea
sistematică
Luni
“Ziua ghioceilor”
-focalizare pe
părţile componente
ale plantelor -

ADP •ALA 1 A.D.E.


Biblioteca:
ID " Răsfoim atlasul botanic " D. Ş.
“În grădiniţa de flori” Joc de masă : „Ghiocelul”
Rutine: “Ghiocelul” - din jumătăţi întreg . -observare –
“Buna dimineata, ghiocei!” Artă:
Tranziţii: „Ghiocelul” D.P.M.
„Vine, vine primăvara!” „Dansul ghioceilor”
•ALA 2 – elemente de gimnastică
„Cine-a găsit ghiocelul, tace!” ritmică -
- joc de orientare şi autocontrol -
Marţi
Ziua narciselor
-focalizare pe
condiţii de
creştere a florilor -

ADP ALA 1
ID Construcţii ADE
“Dialogul florilor de primăvară” ,, Straturi cu flori”
Rutine Joc de rol „Narcisa”
“Roua dimineţii “De-a grădinarii”
spală floricelele” ŞTIINŢĂ
activitate integrată
Tranziţii “Aşează în fiecare vază DLC şi DOS
“Cuminţi să fim, atâtea flori câte îţi arată cifra”
de lecţii să ne pregătim” ALA 2
„Ghivece de flori”
joc de mişcare
Miercuri
Ziua lalelelor
- focalizare pe
paleta coloristică a
florilor de primăvară -

ADP •ALA1 ADE


Ştiinţă
ID “Flori în călimări cu cerneală”
“Bună dimineaţa, Activitate integrată
– experiment –
DŞ şi DEC
flori frumoase şi colorate” Joc de masă
Rutine “Alege floarea şi umbra ei “
Artă “Primăvara
“Singurel mă îngrijesc” “Colorăm flori ca în legendă” în grădina de flori “
Tranziţii •ALA 2
“Culorile” „Fluturii zboară la flori”
- joc de mişcare-
Joi
Ziua lăcrămioarelor
- focalizare pe
parfumul florilor
de primăvară -

ADP •ALA 1 ADE


ID Ştiinţă
“Spune ce floare ai mirosit?”
„Dacă aş fi o floare, D.L.C.
– joc senzorial –
astăzi aş vrea să fiu...” Artă
Rutine
“Spune ce ştii
“Lăcrămioara”
„Singurel mă îngrijesc” - modelaj - despre floare!”
Tranzitii Joc de masă -joc didactic-
„Culegem floricele” „Ajută fetiţa să DEC
ajungă la floare!”
- labirint - „Glasul florilor”
•ALA 2 - cântec -
„Vizită la seră”
Vineri
“Buchetul florilor
de primăvară”
- focalizare pe
importanţa florilor
în viaţa noastră –

ADP •ALA1 ADE


ID Artă
“Cum ar fi „Decorăm rochia primăverii”
Ştiinţă activitate integrată
primăvara fără flori?” “Completează ce lipseşte?” DŞ şi DOS
Rutine Joc de masă
“Apa- prietena mea „O floare
“Tablouri cu flori“
şi a florilor” pentru fiecare”
Tranziţii •ALA 2
“Ştiu să îngrijesc florile” „Parada florilor de primăvară”
BIBLIOGRAFIE
• Bocos, M., Avram, I, Catalano, H., Somesan, E.,
Pedagogia invatamantului primar si prescolar,
Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj –
Napoca, 2009
• „Curriculum pentru Învăţământul Preşcolar”,
Editura Didactica Publishing House, Bucureşti,
• „Activitatea integrată din grădiniţă”, Ghid
metodic, Editura Didactica Publishing House,
Bucureşti, 2008;
• Revista Învăţământului Preşcolar 1-2, 2009