Sunteți pe pagina 1din 22

Responsabilitatile asistentului

medical generalist in cadrul echipei


de ingrijire la domiciliu:
 1. Asigură cu profesionalism şi răbdare
pregătirea fizică şi psihică a
beneficiarului, conform ghidurilor şi
protocoalelor de practică bazate pe
dovezi si a procedurilor în vigoare
 2. Pregăteşte cu rigurozitate şi
consecvenţă materialele adecvate în
conformitate cu indicaţia medicului şi
starea pacientului si conform ghidurilor
şi protocoalelor de practică.
 3. Consemnează cu atenţie efectuarea
tehnicii şi a incidentelor/accidentelor
apărute în conformitate cu normele de
înregistrare naţionale şi locale si
conform procedurilor în vigoare
 4. Execută cu responsabilitate şi
profesionalism tratamente medicale,
respectând etapele şi timpii de execuţie,
cu respectarea regulilor de administrare
a tratamentului si a normelor de
protecţie a muncii, respectând
succesiunea logică a timpilor de
execuţie si aplicând normele de asepsie
şi antisepsie.
 5. Educă cu responsabilitate şi atenție
pacientul şi familia privind administrarea
tratamentelor la domiciliu în funcţie de
indicaţia medicală, în functie de nivelul
de pregătire şi cunoştinţele dobandite
ATRIBUŢII :

 a) programul de lucru este de 8 ore (cabinet


si teren). Se prezinta la locul de munca la
orele stabilite pentru începerea activitatii (cu
o ora înaintea venirii medicului);
 b) are o tinuta îngrijita, comportament si
limbaj civilizat fata de medic si pacienti;
 c) manifesta solicitudine si amabilitate fata de
medic si pacienti;
 d) respecta intimitatea pacientilor;
 e) executa la domiciliul pacientilor
activitati curative si profilactice - la
solicitarea medicului;
 f) informeza permanent medicul despre
starea pacientilor din sala de asteptare
si despre starea pacientului vizitat la
domiciliu;
 g) anunta medicul de urgentele si
suspiciunile de boli contagioase (va lua
masuri de izolare a acestora);
 h) asigura întretinerea si sterilizarea
instrumentarului;
 i) distribuie carnete de asigurat (card
asigurare) si vignete;
 j) solicita pacientului actul de identitate si
carnetul de asigurat, cuponul pensie,
legitimatii prevazute de legi speciale.
 k) completeza în fisa de consultatie: datele de
identificare, CNP, numarul fisei, seria
carnetului de asigurat, TA, T, G, perimetre,
temperatura;
 h) identifica si aduce medicului fisa de
consultatie a pacientului
 i) raspunde de actualizarea listei de pacienti.
Raspunde de intrarile si iesirile pacientilor pe
lista;
 j) întocmeste si depune la institutiile
respective situatiile statistice sau/si
raportarile periodice solicitate de acestea
conform legii, referitoare la
activitatea cabinetului;
 k) tine evidenta medicamentelor si
materialelor sanitare de la aparatul
deurgenta;
 l) actualizeza permanent registrele
cabinetului;
 m) aduce vaccinurile de la institutia
distribuitoare;
 n) completeaza corespondenta la
indicatiile medicului;
 o) mobilizeaza pacientii la vaccinari si
examene de bilant;
 p) completeaza documente medicale la
indicatia medicului si sub
supravegerea acestuia;
 q) participa la asigurarea permanentei
la solicitarea medicului;
 r) nu permite nimanui accesul în cabinet
în absenta medicului;
 s) promoveaza imaginea cabinetului;
 t) efectueaza tratamente injectabile,
testari si vaccinari, pansamente si alte
manevre medicale la indicatiile
medicului;
 u) asigura primul ajutor în urgente în
absenta medicului (în limita
competentei);
 v) acorda îngrijiri la domiciliu bolnavilor,
la indicatia medicului;
 x) participa la actiunea de educatie
sanitara a populatiei;
 y) participa la actiunile medicale în
comunitate (anchete epidemilogice,
identificarea problemelor de sanatate,
stabilirea planurilor de îngrijire, screening-
uri, aplicarea masurilor de lupta în focar);
 z) participa la acordarea îngrijirilor paliative,
instruind familia sau apartinatorii pentru
acordarea acestora.
COMPETENŢE :

 a) Stabileste prioritatile privind îngrijirea


si întocmeste planul de îngrijire.
 b) Efectueaza urmatoarele operatii:
 1) tratamente parenterale (i.m., i.v.,
intradermica, perfuzii, punctii etc.);
 2) sondaje si spalaturi intracavitare;
 3) clisme în scop terapeutic si
evacuator;
 4) pansamente si bandaje;
 5) bai medicamentoase;
 6) prisnite si cataplasme;
 7) tapotari si frectii;
 8) mobilizarea pacientului;
 9) masurarea functiilor vitale
 10) recoltarea de produse biologice;
 11) tehnici fizice de combatere a
hipotermiei si hipertermiei;
 12) resuscitare cardiorespiratorie;
 13) masurari antropometrice;
 14) interventii pentru mobilizarea secretiilor
(hidratare, drenaj postural, umidificare,
vibratie, tapotari, masaje);
 15) îngrijirea ochilor, mucoasei nazale si a
mucoasei bucale;
 16) prevenirea si combaterea escarelor;
 17) calmarea si tratarea durerii;
 18) educarea membrilor familiei pentru a
ajuta pacientul în redobândirea independentei
EVALUARE
 1.CARE DINTRE URMATOARELE AFIRMATII SUNT
ATRIBUTII ALE ASISTENTULUI MEDICAL
GENERALIST
 a.executa la domiciliul pacientilor activitati curative si
profilactice - la solicitarea medicului
 b.consulta pacientii in absenta medicului
 c.asigura întretinerea si sterilizarea instrumentarului
 d.identifica si aduce medicului fisa de consultatie a
pacientului
 2.CARE DIN URMATOARELE AFIRMATII FAC
PARTE DIN COMPETENTELE ASISTENTULUI
MEDICAL GENERALIST
a.tratamente parenterale (i.m., i.v.,
intradermica, perfuzii, punctii etc.)
b.prisnite si cataplasme
c.mobilizarea pacientului
d.masurari antropometrice
e.calmarea si tratarea durerii
f.prevenirea si combaterea escarelor