Sunteți pe pagina 1din 29

Curs competente antreprenoriale

Timisoara

Infiintarea unei firme

Lector Andreea Marinescu

Proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operatioanal Capital Uman; START ANTREPRENOR - Idei de business prind viata în regiunea Vest;
POCU/82/3/7/105220
Actele necesare

 Rezervarea de denumire. Se face pe loc la Registrul Comerţului. Recomand pregătirea acel puţin 3(trei)
nume pentru societate, la alegere, pentru siguranţă.
 Dovada sediului profesional.
De regulă, aceasta se face prin contract de închiriere sau contract de comodat.

o Dacă sediul este proprietate personală, se poate încheia un contract de comodat (între titular - Persoană
fizică şi SRL).

o Dacă apartamentul/imobilul este ipotecat, de obicei e nevoie de acordul băncii pentru stabilirea sediului
în respectivul imobil. Trebuie consultat contractul de credit în acest caz şi trebuie mers la agenţia băncii
respective pentru obţinerea acordului băncii. In prezent (din mai 2012) nu mai este necesar extrasul CF la
înfiinţare.
Acordul asociaţiei de proprietari şi al vecinilor cu pereţi comuni – pe orizontală şi verticală (dacă sediul este într-un
apartament de bloc).
Actele necesare

• Actul constitutiv – există diverse modele pe internet ale acestui document şi el diferă de la caz la caz,
în funcţie de câţi asociaţi/administratori are societatea şi de obiectul de activitate.
• Recomand consultarea unui consilier juridic sau avocat cu privire la alcătuirea acestui document vital
pentru SRL.

• Actul constitutiv va institui modul de operare al societăţii, modalitatea de luare a deciziilor, relaţia
dintre asociaţi şi administrator şi de împărţire a profitului şi a pierderilor.
• Recomand deschiderea de SRL cu asociat unic – permite o mai uşoară luare a deciziilor şi drept urmare o reducere a
cheltuielilor de operare.

• Actul constitutiv trebuie alcătuit în scris şi semnat de către toţi asociaţii.

• Hotărârea Asociaţilor de constituire a societăţii reprezintă actul prin care asociaţii decid înfiinţarea
societăţii – trebuie semnată de toţi asociaţii şi se depune în original.
Actele necesare

 Dovadă efectuare vărsământ capital social (capital social minim SRL – 200 lei) – reprezentantul asociaţilor va
deschide un cont de capital social la o bancă şi va vira în acest cont suma convenită pentru valoarea capitalului
social, obţinând astfel un extras de cont/foaie de vărsământ cu suma depusa. La banca se vor prezenta
obligatoriu actul constitutiv, copiile după cărţile de identitate ale asociaţilor şi administratorilor şi procura
reprezentantului şi rezervarea de denumire în copie.

 Cărţile de identitate (în original şi copie) ale tuturor asociaţilor fondatori şi a administorului/admnistratorilor.

 Specimen de semnătură (se poate face la notar sau în faţa celor de la O.R.C.) şi procura notarială pentru
depunătorul actelor (daca este cazul).

 Un dosar plic/cu şină. Tipul dosarului necesar diferă de la un judeţ la altul.


Durata

De regulă, înfiinţarea unui SRL durează 5 zile lucrătoare. Puteţi lua în calcul 5-7 zile
în ce priveşte durata necesară înfiinţării SRL, întrucât pot exista diferenţe între
birourile Registrului Comerţului din judeţe diferite.
Costuri

 În privinţa costurilor de înfiinţare, acestea vor fi în intervalul 50 – 300


lei, dacă cel interesat se va ocupă personal de înfiinţarea SRL.

 La această sumă se adaugă 200 lei, capitalul social depus în contul


de capital social special deschis în acest sens, bani care pot fi
recuperaţi după deschiderea SRL-ului.

 Atenţie, pot apărea diferenţe de costuri în judeţe diferite .


Paşi necesari

• Cu actele menţionate mai sus, persoana interesată trebuie să meargă la Registrul Comerţului de care
aparţine (din localitatea sau judeţul de domiciliu).

• Acolo se va completa rezervarea de denumire (numele ales de asociat/asociaţi la care se adaugă


sintagma SRL) precum şi o serie de documente puse la dispoziţie de cei de la Registrul Comerţului
(cerere de înregistrare, declarație-tip pe propria răspundere, specimen de semnătură, caziere fiscal,
alte tipuri de declaraţii, etc.).

• Când toate aceste acte vor fi completate, persoanei interesate i se va emite o notă de calcul cu costul
întregii operaţiuni de înfiinţare a SRL, nota care trebuie plătită la caseria Registrului Comerţului.
Paşi necesari

 O copie a chitanţei va rămâne la dosar şi totodată persoanei interesate i se va comunica data la


care să se prezinte pentru a ridica documentele de înfiinţare ale SRL (de obicei, peste 2-3 zile
lucrătoare). Pentru înfiinţarea SRL sunt necesare minim doua vizite la Registrul Comerţului.

 După înfiinţare se vor primi următoarele documente:

 certificatul de înregistrare,
 certificat constatator,
 un certificat de înregistrare menţiuni şi rezoluţia directorului ORC.
 în unele judeţe se poate primi şi o copie a declaraţiei pe propria răspundere depusă iniţial.
Operaţiuni Intermediare

 După înregistrarea în Registrul Comerţului şi obţinerea actelor care fac dovada


acestei înregistrări recomand realizarea unei (sau a mai multor) ştampile a entităţii
nou create.

 Pentru obţinerea acesteia este nevoie de găsirea unei societăţi de profil şi de


prezentare a actelor obţinute de la ONRC. Realizarea unei ştampile durează în jur
de 2 (doua) ore, iar costurile pot varia de la caz la caz.
Operaţiuni Intermediare

 După ce a fost obţinută ştampila, trebuie deschis un cont bancar curent pe numele noii entităţi.
Deschiderea contului se poate face la oricare dintre instituţiile bancare ce funcţionează pe teritoriul
României (pentru alegerea băncii recomandam o studiere în prealabil a condiţiilor impuse de fiecare
bancă în parte – comisioane, dobânzi, etc.).

 Pentru deschiderea contului trebuie prezentate actele entităţii obţinute de la ONRC în copie (şi în
unele cazuri şi în original), copii după actele de identitate şi ştampila. Costurile şi durata deschiderii
contului variază de la o bancă la alta. In general însa, contul se deschide pe loc.
Sistemul de impozitare al SRL-urilor

 Din punct de vedere al sistemului de impozitare, SRL impozitat ca IMM


(intreprinderi mici şi mijlocii) daca au cifra de afaceri de pana la 1.000.000
euro impozitul se calculeaza:

 1% din cifra de afaceri daca au cel putin un angajat

 3% din cifra de afaceri daca nu au angajati


Declaraţii de depus pentru SRL

 . Avand in vedere modificarile legislative fregvente in ceea ce priveste declaratiile


care trebuiesc depuse de un SRL se va consulta calendarul obligatiilor fiscale pe
sit-ul ANAF

 Amintim mai jos cele mai uzuale declaratii/formulare :


• Declaratia 098 cerere de inregistrare in scopuri de TVA

• Declaraţia 010 privind modificarea vectorului fiscal se depune la înfiinţare şi atunci


când intervin schimbări în statutul fiscal al entităţii (angajează personal,
doreşte/trebuie sa devină plătitor de TVA, etc).

• Declaraţia 100 privind obligaţiile de plata la bugetul de stat se depune trimestrial.

• Declaraţia 101 privind impozitul pe profit se depune anual.


• Declarația 112 se depune dacă este vorba de SRL care are angajaţi si se va depune lunar până în
25 ale lunii următoare pentru luna precedenta. Se completează electronic cu programul pus la
dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice.

• Declarația 300 se depune dacă SRL este plătitor de TVA, lunar sau trimestrial decontul de TVA în
funcţie de cifra de afaceri respective, dacă a avut sau nu operaţiuni intracomunitare. Formularul se
completează electronic cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală şi poate fi depus online.

• Declarația 390. Dacă este plătitor de TVA intracomunitar, se va depune până în 15 a lunii
următoare când s-a efectuat achiziţia sau livrarea intracomunitară pentru lunile în care ai avut livrări
sau achiziţii intracomunitare. Formularul se completează electronic cu ajutorul programului
de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi poate fi depus online.
• Declaraţia 392 Este de 2 feluri 392A (persoanele înregistrate în scopuri de TVA cu cifra de afaceri
sub 65.000 EUR) sau 392B (persoanele neînregistrate în scopuri de TVA cu cifra de afaceri sub
65.000 EUR). Se completează electronic cu ajutorul programului pus la dispoziţie gratuit de
Ministerul Finanţelor Publice (MFP). Se depune anual până în 25 februarie pentru anul precedent.

• Declarația 394 se depune de către plătitorii de TVA semestrial până în 25 a lunii următoare
semestrului încheiat pentru facturile emise/primite de la plătitorii de TVA. Se completează electronic
cu ajutorul programului pus la dispoziţie gratuit de MFP.

• Fisele Fiscale se depun anual – cuprind veniturile angajaţilor din salariu, brute, nete, obligaţiile
aferente contractelor de munca.

• SRL-ul trebuie să se înregistreze la ITM și să plăteasca contribuțiile, daca are angajati. Inregistrarea
la Casa Județeană de Pensii, Casa de Asigurări de Sănătate şi A.J.O.F.M se face automat prin
depunerea declaraţiei 112 la Finanţe.
Contributii obligatorii:

•contribuția la pensii pentru condiții normale de muncă, în cotă de 25%, ce este în


totalitate în sarcina salariatului;
dacă este vorba de condiții deosebite de muncă, angajatorul are în sarcină o
cotă suplimentară de 4% (deci 29% în total, salariat + angajator);
dacă este vorba de condiții speciale de muncă, angajatorul are în sarcină o
cotă suplimentară de 8% (deci 33% în total, salariat + angajator);
•contribuția la sănătate, în cotă de 10%, ce este în totalitate în sarcina salariatului;
•contribuția asiguratorie pentru muncă( CAM), în cotă de 2,25%, ce este în totalitate
în sarcina angajatorului.
În concluzie, pe scurt:
Datorată doar de Plătită efectiv de
CAS
salariat. angajator.
Datorată doar de Plătită efectiv de
CASS
salariat. angajator.
Datorată doar de Plătită efectiv de
CAM
angajator. angajator.
La fel ca până acum, din 2018 doar angajatorul calculează,
reține și plătește contribuțiile sociale. Salariații NU au nici o
obligație în acest sens.
Referitor la CAM, aceasta înglobează celelalte patru contribuții sociale existente
până luna trecută. Mai precis, contribuția asiguratorie pentru muncă este formată din
fostele contribuții pentru șomaj, concedii medicale, riscuri profesionale și creanțe
salariale.
Banii strânși din contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25%) sunt împărțiți după cum
urmează:
•15% se duce la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;
•20% se duce la bugetul pentru șomaj;
•5% se duce la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;
•40% se duce la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata
concediilor medicale;
•20% se duce la bugetul de stat, într-un cont distinct.
Registre necesare pentru SRL

SRL-urile, datorită regimului lor juridic au obligaţia


obţinerii şi completării unor registre şi documente
obligatorii. Unele sunt obligatorii pentru toate SRL-urile,
iar altele depind de existenţa sau nu a salariaţilor, de
faptul că SRL e plătitor sau nu de TVA sau de faptul ca
e sau nu IMM.
 Registrul-jurnal de încasări se foloseşte ca document de înregistrare a încasărilor şi plăţilor de
către SRL.

 Este documentul care arată situaţia financiară a SRL-ului.

 Se întocmeşte într-un singur exemplar.

 Se înregistrează operaţiunile (încasările şi plăţile) prin numerar şi prin contul curent la bancă şi se
totalizează anual.

 Se achiziţionează de la magazine specializate ( de papetărie) şi trebuie înregistrat la organele


fiscale. Înainte de înregistrare trebuie numerotate filele (în ordine crescătoare), şnuruit şi ştampilat.
Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se parafează de către organul fiscal la începerea şi încetarea
activităţii.
o Registrul inventar se foloseşte de către SRL pentru inventarierea patrimoniului.

o În el se trec toate bunurile şi drepturile aferente desfăşurării activităţii.

o Inventarierea se face cu următoarele ocazii:


o la începerea activităţii, cel puţin o data pe an,
o la încheierea activităţii la care se mai pot adăuga alte situaţii prevăzute de lege

o Acesta poate fi achiziţionat de la magazine specializate (de papetărie). Se întocmeşte într-un singur
exemplar şi trebuie înregistrat la organele fiscale. Înainte de înregistrarea lui la finanţe, trebuie
numerotat, şnuruit şi parafat (ştampilat). Se completează fără a lăsa spaţii libere şi fără ştersături.
Registrul unic de control

 Se achiziţionează de la finanţe (organul fiscal pe raza căruia se afla sediul


contribuabilului) în termen de 30 de zile de la înfiinţare pentru SRL.

 E necesar de avut atât la sediu cât şi pentru fiecare


punct de lucru (dacă este cazul). Se completează în
cazul inspecţiilor de către persoanele venite în
inspecţie.
• Registrul de evidenţă al salariaţilor. Se completează în format
electronic de către SRL-urile ( şi PFA-urile) care au salariaţi. Se
completează conform contractelor individuale de muncă în ordinea
încheierii, modificării sau încetării acestora. Completarea lui se face
cu ajutorul aplicaţiei electronice REVISAL puse la dispoziţie de ITM.

• Registrul de evidenta fiscala pentru plătitorii de impozit pe profit.


(daca este cazul)

• Registrul de casa – se completează zilnic.


SRL: suspendarea activităţii, încetarea activităţii şi radierea

• Un SRL îşi poate suspenda activitatea în caz de lipsă de activitate pe un termen de


3(trei) ani prin depunerea unei cereri în acest sens de către persoana interesată la
Registrul Comerţului de care aparţine SRL.

• În cazul unui SRL este necesară alcătuirea unei hotărâri a asociaţilor SRL-ului în
acest sens. Costurile ce trebuie achitate pe perioda suspendării activităţii sunt cele
legate de contabilitate şi depunerea de declaraţii fiscale (costuri care nu pot fi
estimate concret).
SRL: suspendarea activităţii, încetarea activităţii şi radierea

Un SRL îşi poate înceta activitatea şi este radiată din Registrul Comerţului în următoarele situaţii:

 Prin voinţa asociaţilor.


 Prin fuziune sau absorbţie.
 La cererea oricărei persoane fizice sau juridice care se consideră prejudiciat în urma înmatriculării
sau printr-o menţiune în Registrul Comerţului în condiţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
 Prin insolvenţă/faliment, urmată de radiere în baza legii 85/2006.
 Actele care se depun la Oficiul Registrului Comerţului pentru radiere sunt cererea de radiere şi copia
certificatului cu originalul a actelor doveditoare, după caz (originalele actelor de înfiinţare). Costurile
de radiere sunt de aproximativ 500 lei.
AVANTAJE

SRL-ul are dreptul sa angajeze cu contract de munca alte persoane pentru


desfăşurarea activităţii pentru care a fost autorizată.
Un alt avantaj este acela ca asociatul/administratorul SRL-ul poate cumula acest
statut cu acela de angajat la o alta entitate, dacă legislaţia ce reglementează
activitatea acelei entităţi nu interzice în mod expres acest lucru, respectiv poate fi
asociat sau administrator la o altă societate comerciala. Exista o singura excepţie de
la acest principiu – un administrator la un SRL cu asociat unic nu poate fi
administrator într-un alt SRL cu asociat unic.

In cazul SRL-urilor asociaţii răspund în faţa creditorilor în limita capitalului social


subscris, fără a răspunde cu patrimoniul personal pentru datoriile societăţii.
DEZAVANTAJE:

• Sistemul de impozitare.

• Costurile de deschidere, operare şi radiere ale SRL-urilor sunt mai


mari decât la PFA, I.I. sau I.F.

• Pentru SRL-uri se ţin mai multe registre şi se depun mai multe


declaraţii, contractarea unui contabil fiind aproape obligatorie.
Legislaţie SRL

Legislaţia aplicabilă pentru Societatea cu răspundere limitată (SRL):

• Legea 31/1990 actualizată, legea societăţilor comerciale.

• Legea 359/2004 actualizată privind simplificarea formalităţilor de înregistrare în


Registrul Comerţului.

• Codul Fiscal actualizat.


Vă mulţumesc pentru timpul
acordat!

Lector Andreea Marinescu

S-ar putea să vă placă și