Sunteți pe pagina 1din 54

IMAGISTICA TORACELUI

APARATUL RESPIRATOR
METODE SI TEHNICI DE EXAMINARE
B)IMAGISTICA CU IZOTOPI RADIOACTIVI
S.P.E.C.T.==>Single Photon Emission Compu/Tomography
-scintigrafie de perfuzie==>Tc 99;
-scintigrafie de ventilatie=>Xe 133
IMAGISTICA TORACELUI
APARATUL RESPIRATOR
METODE SI TEHNICI DE EXAMINARE
C)IMAGISTICA CU REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA
(I.R.M.N.)
-METODA NEINVAZIVA;
-FIDELITATE IN REPRODUCEREA ANATOMIEI IN VIVO,
2 D si reconstructii 3D:
-PARENCHIM PULMONAR/PLEURA/SCHELET;
-MEDIASTIN;
-VASE==>ANGIO-R.M.N.
IMAGISTICA TORACELUI
APARATUL RESPIRATOR
METODE SI TEHNICI DE EXAMINARE
A.)IMAGISTICA CU RAZE X:RÖNTGENDIAGNOSTIC
-RADIOFOTOGRAFIA MEDICALA (RFM);
-FLUOROSCOPIA AMPLI/TV-DIGITALA;
-RADIOGRAFIA STNDARD/DIGITALA;
-TOMOGRAFIA PLANA (VALLEBONA);
-COMPUTER TOMOGRAFIA (C.T.);
-ANGIOGRAFIA STANDARD/D.S.A.:-pulmonara,
-bronsica
-BRONHOGRAFIA….
IMAGISTICA TORACELUI
APARATUL RESPIRATOR
METODE SI TEHNICI DE EXAMINARE
D)ULTRASONOGRAFIA (ECOGRAFIA)=U.S.
-TRANSTEGUMENTARA;-lichid pleural;
-f.exp.la perete;
-TRANS-ESOFAGIANA;-mediastin,cord,vase
-INTRAVASCULARA (I.V.U.S.).
IMAGISTICA TORACELUI
APARATUL RESPIRATOR
METODE SI TEHNICI DE EXAMINARE
Selectia metodelor/tehnicilor de examinare
Criterii de selectie:-dela simplu==>complicat
(standard=>met.speciale);
-risc minim;
-pret minim;
-eficienta maxima.
RADIOANATOMIA APARATULUI
RESPIRATOR
APARAT RESPIRATOR
SEMIOLOGIE RADIOLOGICA
•SEDIUL MODIFICARILOR PATOLOGICE MORFO-FUNCTIONALE
• - SPAŢIUL AERIAN BRONHO-PULMONAR
• -INTERSTIŢIUL PULMONAR;
• -PATUL VASCULAR;

• -CAVITATILE PLEURALE
MODIFICARI ELEMENTARE

I. OPACITAŢI PATOLOGICE
II. HIPERTRANSPARENŢE
III.IMAGINI MIXTE
IV.IMAGINI COMPLEXE
CRITERII DE CLASIFICARE
A PROCESELOR PATOLOGICE
1. MARIMEA LEZIUNII
2. FORMA
3. STRUCTURA:omogena,neomogena;
4. INTENSITATE: mica, medie,mare
5. TOPOGRAFIA:segmentara,lobara;
6. CONTUR;INTERFATA;VECINATATE;
7. STAREA ELEM.ANATOMICE VECINE:influenta,
tipul raportului fata de procesul patologic.
AP.RESPIRATOR
SEMIOLOGIE RADIOLOGICA
I).OPACITATI

A)MECANISME B).CLASIFICARE
1)cant.aer alveolar: 1)nodulare
-inlocuire (pneumonia) 2)intinse
-rezorbtie (atelectazia) 3)liniare
2)densit.tes.interstitial.
(fibroze,inflamatii)
3)vol.pat vascular(staza)
4) lichide patologice in:
-ALVEOLE
-BRONSII
-PLEURA
I.1).OPACITATI NODULARE
CLASIFICARE:
=>MARIME:-grad I -:micronoduli,1-3 mm=>miliara tbc.
-grad II:-3-10 mm…….=>infiltrat tbc.
-grad III:-10-30 mm….=>cancer nodular
-grad IV:-30..=> mm=>chist hidatic
=>NUMAR: -unici;
-multipli;tipul diseminarii;
=>NATURA:(apreciind detaliile descriptive)
-exsudativi…………bronho-pneumonie;
-productivi………… tbc;
-chisturi lichidiene…chist hidatic,bronhocel;
-tumori………………primitive,metastatice.
DESCRIERE:marime,numar,sediu,structura,contur,
starea elem .anatomice vecine;etiologie.
Gr.I
Gr.III

OPACITATI MICRONODULARE

MILIARA TBC
Opacitati patologice:
MACRONODULI Gr.II si III
Tbc primara

OPACITATI MACRONODULARE

Tuberculom

METASTAZE
Moduri de
localizare a
opacităţilor

Apartine mediastinului Apartine plamanului

SEMNUL SILUETEI SEMNUL UNGHIULUI


(FELSON) opacităţile ce se găsesc în OBTUZ: precizeaza situaţia opacitatilor
acelaşi plan cu un organ toracic faţă de în funcţie de proiecţia lor faţă de elementele
planul de proiecţie (cord, aortă, diafragm) anatomice: coaste, mediastin, diafragm,
şi au acelaşi indice de absorbţie al razelor X scizuri, etc.
(sau foarte asemănător), când se ating, în Astfel conturul opacităţilor ce traduc
locul de contact le dispar contururile modificări pulmonare realizează cu peretele
realizându-se o opacitate unică. În cazul în toracic (respectiv mediastin, diafragm)
care procesul patologic opac se găseşte într- unghiuri ascuţite, pe când cele ce traduc
un plan diferit faţă de organul toracic din modificări ale peretelui toracic (respectiv
vecinătate (situat anterior sau posterior), mediastin, diafragm) realizează unghiuri
opacitatea acestor formaţiuni îşi păstrează obtuze.
contururile, iar teritoriul secantat apare
II.2).OPACITATI INTINSE
a) Pulmonare:-sistematizate=>lobar/segmentar etc.;
-nesistematizate;
b) Pleurale: -lichidiene,pahipleurite;
DESCRIERE:-gradul opacitatii (intensitatea):
- minimala => voal – orig. pleurala/parenchimatoasa
- medie => condensare pneumonica
- mare => pleurezie,atelectazie.
PNEUMONIE
ATELECTAZIE PLEUREZIE
OPACITATI INTINSE
EXPANSIUNE RETRACTIE

OPACITATI INTINSE
I.3)OPACITATI LINIARE
DESCRIERE:
a)FINE subtiri
b)TRABECULARE
grosiere
c)IN BANDA

d)RETICULARE
ORIGINEA:-VASCULARA;
- INTERSTITIALA;
-PLEURALA;
- PERICARDICA.
OPACITATI LINIARE
II)HIPERTRANSPARENTE
A)MECANISME
1)  . TRANSPARENTEI PULMONARE
- AER ALVEOLAR, -AER BRONSIC
-  VASCULARIZATIEI
- DISTRUCTII TISULARE

2) AER IN PLEURA=PNEUMOTORAX
3) AER IN MEDIASTIN=PNEUMOMEDIASTIN
4) GAZE IN CAVITATI JUXTA-FRENICE
(PNEUMOPERITONEU,EVENTRATII,HERNII)
II) HIPERTRANSPARENTE
B) CLASIFICARE
1) HIPERTRANSPARENTE INTINSE
-DIFUZE
-SISTEMATIZATE
-PLEURALE

2) LOCALIZATE (CIRCUMSCRISE)
=>BULOASE…………bula de emfizem
=>CAVITARE………..caverna tbc;chist aerian;
=>TUBULARE………..bronsiectazii;
=>LINIARE……………pleura,mediastin..>aer.
HIPERTRANSPARENTE INTINSE

PNEUMOTORAX
PNEUMATOCEL

EMFIZEM
1

3
1

Chist hidatic
2
3

HIPERTRANSPARENTE
2 3 4 CIRCUMSCRISE
1.Bula de emfizem
2.Chist aerian
3.Caverna tbc
4.Caverna canceroasa
III).IMAGINI MIXTE
=>DEFINIRE:combinatia intre imagini opace si hipertransparente in acelasi
proces patologic;exemplu standard:IMAGINE HIDROAERICA.
=>CLASIFICARE:(criteriul=apartenenta anatomica)
PULMONARE………….chist hidatic,abces,caverna,cancer excavat;
PLEURALE……………. hidro-/pio-/hemo-/pneumotorax;
MEDIASTINALE………mediastinite,perforatii esofag;
PERICARDICE…………hidro-/pio-/hemo-/pneumopericard;
DE VECINATATE…….. eventratii,hernii diafragmatice.
=>DESCRIERE: - SEDIU; - MARIME; - FORMA;
Elemente specifice etiologic: - aspectul nivelului lichidian;
- aspectul peretilor cavitatii;
- starea parenchimului juxta-lezional.
ABCES
Hidropneumotorax
IMAGINI MIXTE

Cancer
abcedat HIDROPNEUMOTORAX
CHIST HIDATIC
ABCES EVACUAT PARTIAL
IV.IMAGINI COMPLEXE

=>PULMONARE……noduli+focare intinse (br.pneumonie pseudolobara);

=>PLEURO-PULMONARE…pneumonie + pleurezie;

=>MEDIASTINO-PULMONARE….complex primar tbc(afect+adenita);

=>CARDIO-PULMONARE…cardiomegalie+edem pulmonar(IC decomp)


Sindroame radiologice
pulmonare
SEMIOLOGIE SPECIALA.FIZIOPATOLOGIE
A.SINDROAME ALVEOLARE: I -hiperaeratie;
II-alveolar retractil;
III-alveolar neretractil.
B.SINDROM INTERSTITIAL: 1.-peribronhovascular;
2.-parenchimatos.
C.SD.OBSTRUCTIE BRONSICA: 1.-pe bronsii mici;
2.-pe bronsii mari.
D.SINDROM VASCULAR: 1.-de hipovascularizatie;
2.-de hipervascularizatie
A.SINDROAME ALVEOLARE
A.I) .SINDROMUL DE HIPERAERATIE (hiperinflatie).
Definitie:  cantitatii de aer alveolar  modif.pereti alveolari.
ASPECT RADIOLOGIC:
- Distensia pulmonara: - aplatizare diafragm;-  cranio-podal;
- stergerea (deschiderea)sinusurilor;
- rotunjirea domului;
- aspect de “clopot”,”butoi”…
- Hipertransparenta: =  gradului de absorbtie la Rx prin:
=  cantitatii de aer alveolar;
=  patului vascular si fluxului sanguin
arteriolo-capilar.
EXEMPLE

1.EMFIZEMUL DIN BPOC:bronsita cr.,astm intricat;


Mecanism:-obstructie bronsiolara (congestie,edem,mucus)=>
incarcerare(supapa,”AIR TRAPPING”)=>emfizem
centrolobular,centroacinar.
2.EMFIZEM SENIL,ATROFIC:panacinar;alveole indemne.
3.ASTMUL ALERGIC:-hiperinflatie doar in criza !
4.OBSTRUCTIE BRONSIE MARE:supapa,ventil expirator,
=>emfizem localizat/sistematizat:cancer endobr.,corp strain.
5.EMFIZEMUL VICARIANT:-atelectazie lob/pulmon.
A.II) Sd.alveolar retractil
Definitie: disparitia aerului alveolar prin rezorbtie  lipsa de umplere, pe
teritorii variabile (acin=>pulmon).

CUPRINDE:
ATELECTAZIA: -intinsa,sistematizata=>lob,segment;
-perilezionala (chist,tumora…);
-lamelara (bazala);
-acinara……(.bronsiolita);
COLAPS PASIV: -pneumotorax, pleurezii, toracoplastie;
ATELECTAZIE ADEZIVA: retractie alveolara in lipsa
surfactantului pulmonar (nou nascut).
EXEMPLE: ATELECTAZIA SISTEMATIZATA.(CANCER BRONSIC).
SEMNE RADIOLOGICE:
-DIRECTE: *condensare=>opacitate pulmonara
*diminuare vol.pulmonar ocupat:
-”in evantai”=>pleura libera,
-”aspiratie” retractila,p.fix la hil=>pl.simfiz.
-INDIRECTE: *tractionari,retractii,deplasari(pleura,
scizuri,coaste,mediastin,diafragm);
*emfizem compensator controlateral;
*hernie pulmonara transmediastin .
A.III).Sd.alveolar neretractil
Definire:-obturatie (umplere…)alveolara cu lichid/tesuturi pato -
logice,fara reducere a volumului pulmonar ocupat.
Cauze:-exsudat (inflamator,alergic);
-transsudat (edem pulmonar);
-bronho-aspirat;
-singe;
-subst.straine (proteinoze,litiaza alveolara)
•BOALA TIP:PNEUMONIA FRANCA BACTERIANA !
•Semne radiologice:-OPACITATE SISTEMATIZATA LOBARA
SEGMENTAR/SUB-SEGMENTAR= PNEUMONIC Weil &
Mouriquand; -OPACITATE NESISTEMATIZATA-infiltrat,
aripi de fluture,”nouros”…etc.
•Semne ajutatoare:=>bronhograma,alveolograma aerica.
Cancer br.:ATELECTAZIE PNEUMONIE

Sindrom alveolar retractil Sindrom alveolar neretractil


B).SINDROMUL INTERSTITIAL
Etiologie:
inflamatorie,neoplazica,stazica,colagenoze,pneumoconioze etc.

1.IMAGINI PERIBRONHOVASCULARE
=>ingrosare teci conjunctive=>hil=contur scamosat;

=> opacitati hilifuge,hil=>baza;trabecule,”evantai”;

=>linii KERLEY A=limfatice turgide,cimp mijlociu =>  ;

=>linii KERLEY B=edem cr.veno/limfatic sept interlobular=>


- perete axilar,”trepte de scara”;
=>linii bordante subpleurale=>sin.costo/cardiofrenice
2).IMAGINI INTERSTITIALE PARENCHIMATOASE
Caractere generale:-ingrosarea peretelui alveolar;
-lipsa sistematizarii;
-contur sters,aspect neomogen;
-intensitate mica medie.
Aspecte radiologice:-”sticla mata”-infiltratia sept alveolar;
-imagini miliare;
-imagini nodulare gr.II(silicoza,carcinoza);
-imagini reticulare=“fagure”(viroze,colagenoze)
-imagini reticulo-nodulare.
CT=>detalii de finete prin tehnica High Resolution ( HR)
GRIPA

SINDROM INTERSTITIAL

LIMFANGIOZA
CARCINOMATOASA
I.OBSTRUCTIA BRONSIILOR MARI

SEDIUL LEZIUNII:-extrabronsic=>compresie,tractiune,indoire;
-mural=>tumori,inflamatie;
-intrabronsic=>secretii,corp strain,tumori;
-mural+intrabronsic=>cancer
SEMNE RADIOLOGICE:
-Dinamice- - Statice-
fen.”pendul mediastinal” -emfizem sistematizat(debut)
(Holzknecht&Jacobson) -atelectazie sistematizata la:
prin stenoza cu ventil. segment,lob.pulmon.

C).SINDROMUL DE
OBSTRUCTIE BRONSICA
Bronsii mari
Bronsii mici

SINDROM OBSTRUCTIE BRONSICA


D).SINDROMUL VASCULAR
Fluxul sanguin pulmonar depinde de:-integritatea patului vasc.;
-debitul arterial pulm.;-presiunea art/venoasa.Alterarea aces-
tor factori duce la modif.morfo-funct.,decelabile si imagistic.

1.PLAMINUL HIPOVASCULARIZAT
Cauze: -hipoplazie art pulm=>Sd.Mc.Leod;
-stenoza art.pulmonare (congenit.,dobindita);
-embolia pulmonara;
-shunturi cardiace dr=>stga.(tetrada Fallot)
Aspecte radiologice:-hipertransparenta pulmonara;
-desen pulmonar sarac,difuz/x localizat.
Metode imagistice:-ecocardio.;scintigrafia perfuzie Tc99;DSA
Rad.Intervent.:arterio select.pulm +tromboliza (mec,uroKin.)
PLAMIN HIPOVASCULARIZAT:
EMBOLI IN ARTERA PULMONARA
Angiografie pulmonara
Plamin hipovascularizat:
infarcte multiple post-
embolii pulmonare
repetate

Computer tomografie-
fereastra pulmonara

Radiografie toracica incidenta PA


AP

Angiocardiografie-timp pulmonar

PLAMIN HIPOVASCULARIZAT:hipoplazia art.pulmonare


Sindrom Mc.LEOD
2.PLAMINUL HIPERVASCULARIZAT
a)Tip arterial:-cord “sportiv”:marire calibru vasc.=> flux
fara  rezistentei periferice;
-shunt stg/dr. cu rez.periferice(centralizare)
ex.=DSA;DSV
b)Tip venos:-creste presiunea post-capilara;STAZA…
-linii Kerley B;
-apicalizarea desenului vascular prin dilatare
venoasa (redistributie apicala)
BOALA TIP:STENOZA MITRALA
Boiala mitrala:edem pulmonar

Sindrom vascular pulmonar

PLAMIN Linii KERLEY B


HIPERVASCULARIZAT
E) SD. PARIETAL
• Ansamblul de semne rg care traduc o atingere a peretelui toracic
• Se prezinta:
• 1. leziuni ale partilor moi:
– crestere localiz/difuza a grosimii peretelui toracic – opacitate proiectata
pe un camp pulmonar cu baza de implantare in panta lina cu peretele
toracic;
– reduceri de grosime a peretelui toracic = hipertransparenta fara
modificari de circulatie pulm (agenezie de m. pectoral, atrofii musc,
mastectomie;
– calcificari parietale (adenopatii axilare sau subclavic, parazitoze,
hematoame vechi)
– hipertransparente aerice (emfizem subcutanat)

2. leziuni ale scheletului osos toracic


- modificari de numar, calibru, pozitie si orientare, de contur de structura
F) SD. PLEURAL
• Inglobează semnele ce traduc prezenţa lichidului, aerului, sau ţesuturilor
anormale în pleură
► Opacităţi pleurale (revărsate lichidiene, tumori, calcific)
- revărsate lichidiene libere: opacitate omogenă la baza plămânului, cu
limita superioară concavă în sus, deseori flu, ce şterge cupola diafragmatică,
mobilă la schimbarea poziţiei bolnavului.
- revărsatul pleural localizat şi tumorile pleurale: leziunea este
localizată pe peretele toracic şi se dezvoltă spre interior, împingând
pulmonul. În incidenţă tangenţială, opacitatea este racordată la perete printr-
o pantă lină şi este imobilă la schimbarea poziţiei.

► Hipertransparenţe plerale (revărsat gazos / pneumotorax). Semnele unui


pneumotorax total sau parţial, sunt:
– prezenţa unei hipertransparenţe în care se remarcă dispariţia structurii
vasculare normale;
– pleura viscerală apare sub forma unui lizereu dens, mărginind parenchimul
pulmonar colabat. De multe ori breşa pleuro-pulmonară se însoţeşte de un
epanşament lichid seros sau hemoragic: hidropneumotorax sau
hemopneumotorax caracterizate radiologic printr-o imagine mixtă hidroaerică.
Pleurezie
Pleurezie libera dreaptă Pleurezie închistată laterotoracica interlobara

Pneumotorax hidropneumotorax

Pleurezie interlobară
G) SD MEDIASTINAL
Inglobează semnele ce traduc prezenţa aerului, lichidului, sau ţesuturilor anormale în mediastin.
Existenţa unui astfel de sindrom poate fi afirmată numai pe radiografia de faţă, cea de profil
sumând imaginile plămânilor şi mediastinului.

► Opacităţi mediastinale: cel mai adesea sunt expresia unor adenopatii. Unice sau multiple,
uneori cu contur policiclic, au caracterele generale ale maselor opace mediastinale:
– limita externă netă şi continuă, convexă către plămân, iar limita internă invizibilă (ştearsă
de mediastin);
– racordare în pantă lină cu mediastinul;
– topografie specifică: adenopatiile pot fi latero-traheale, interbronşice,
intertraheobronhice.
Calcificări mediastinale (adenopatii, calcificari vasculare/valvulare);

► Hipertransparenţe mediastinale: sunt date de:


– pneumomediastin – asociat deseori cu emfizemul subcutanat şi cu pneumotoraxul. Este
imobil la schimbarea poziţiei, prezentându-se de faţă ca o hipertransparenţă liniară
verticală ce împinge foiţele pleurale, iar de profil ca o hipertransparenţă liniară verticală
cu sediul anterior;
– anomalii esofagiene – megaesofagul antrenează deplasarea interfeţei mediastino-
pulmonare drepte şi se traduce printr-o linie opacă groasă, înconjurată de aer pulmonar,
pe de o parte şi de aer esofagian pe cealaltă. Deseori în esofag se pot observa imagini
hidroaerice, datorate stazei;
– hernia hiatală determină o opacitate retrocardiacă cu conturul drept bine delimitat, ce
împinge linia paraesofagiană la partea inferioară şi care prezintă uneori la partea
superioară o hipertransparenţă izolată, sau o imagine hidroaerică.
adenopatii hilare - sarcoidoza

S-ar putea să vă placă și