Sunteți pe pagina 1din 23

CINE SUNTEM?

1 Autor: Nadina Laura Frîncu


SUNTEM DIFERIŢI...

2
PERSONALITATE
 Personalitatea este setul relativ stabil de
caracteristici psihologice care influenţează
modul în care individul interacţionează cu
mediul său.

 Personalitateaunui individ rezumă stilul său


personal de a trata cu lumea.

3
CARACTERISTICILE PERSONALITĂŢII

GLOBALITATEA:

Personalitatea unei persoane este constituită din


ansamblul de caracteristici care permite descrierea şi
identificarea ei printre celelalte. Însă nu trebuie să uitam
că omul este unic prin fiecare persoană. Acest lucru
înseamnă că unicitatea individului se conturează într-o
personalitate unică însă asemănătoare pe anumite criterii,
cu personalităţile altor indivizi.
4
CARACTERISTICILE PERSONALITĂŢII
PERMANENŢA (STABILITATEA) TEMPORALĂ:

Deşi o persoană se transformă, se dezvoltă, ea îşi


păstrează identitatea sa psihică. Omul are conştiinţa
existenţei sale, sentimentul continuităţii şi a identităţii
personale de-a lungul întregii sale vieţi.

5
CARACTERISTICILE PERSONALITĂŢII
COERENŢA:

Majoritatea teoriilor admit ideea existenţei unei anume


organizări şi interdependenţe a elementelor componente
ale personalităţii. Dar când în comportamentul unei
persoane apar acte neobişnuite ele contravin acestor
teorii. Personalitatea nu este un ansamblu de elemente
juxtapuse, ci un sistem funcţional format din elemente
interdependente.

6
DE UNDE PROVINE PERSONALITATEA?
 Personalitatea consistă dintr-un număr de dimensuni şi
trăsături care sunt determinate complex de către
predispoziţia genetică şi trecutul de învăţare pe termen
lung al persoanei.

 Chiar dacă persoana este relativ stabilă, ea este


desigur susceptibilă de schimbare prin experienţa de
învăţare adultă.

7
EXISTĂ CEA MAI BUNĂ PERSONALITATE?
 Chiar dacă folosim adesea etichetări pentru a descrie
oamenii, va trebui să ţinem cont că oamenii au o
diversitate de caracteristici de personalitate.

 Clasificarea excesivă a oamenilor nu ne ajută să


apreciem potemţialul lor unic.

 Anumite carcteristici de personalitate sunt utile în


situaţii specifice.

8
TRĂSĂTURI ŞI SITUAŢII
Trăsăturile de personalitate au valoare ca şi construcţii
daca:

1. Persoanele pot fi descrise în termenul de dispoziţii


valide şi durabile.

2. Diferenţele individuale din punct de vedere al acestor


dispoziţii să poată prezice o proporţie variabilă a
comportamentului.

9
INTERACŢIONISMUL

 Este posibil ca situaţiile singure să nu poată prezice


comportamentul, decât într-o măsură mai redusă.

 Factorii situaţionali joacă un rol important în evaluarea


personalităţii

 Există trăsături specifice fiecărei culturi.

10
TIPOLOGIA LUI JUNG

 Extravertiţii sunt firi deschise, sociabili, comunicativi,


optimişti, senini, binevoitori, se înţeleg sau se ceartă cu
cei din jur, dar rămân în relaţii cu ei.

 Introvertiţii sunt firi închise, greu de pătruns, timizi,


puţini comunicativi, înclinaţi spre reverie şi greu
adaptabili.

11
TIPOLOGIA LUI EYSENCK

Psihologul englez Hans Eysenck reia această distincţie


a lui Jung, dar adaugă o noua dimensiune numita grad
de nevrozism. Aceasta exprima stabilitatea sau
instabilitatea emoţională a subiectului.
Eysenck a reprezentat cele doua dimensiuni pe doua
axe perpendiculare, obţinând tipurile extravertit – stabil,
extravertit – instabil, introvertit – stabil şi introvertit –
instabil, pe care le-a asociat cu cele patru temperamente
clasice.

12
TEMPERAMENTUL

Temperamentul exprimă diferenţele individuale, cu


rădăcini biologice, ale tendinţelor de comportare ce sunt
prezente din primele etape ale vieţii şi sunt relativ stabile
în diferite tipuri de situaţii şi timp (Bates, 1987).

13
TEMPERAMENT ŞI PERSONALITATE
Desebirea dintre personalitate şi temperament este
destul de neclară:
 Unii cercetători consideră temperamentul ca fiind o
subclasă a trăsăturilor de personalitate
 A doua direcţie teoretică încearcă să explice diferenţele
individuale ale temperamentului pe baza conceţiilor
pavloviene despre proprietăţile fundamentale ale
sistemului nervos central.

14
CARACTERISTICILE TEMPERAMENTULUI
(STRELAU ; ZAWADKI 1995)
 Elemente determinante pentru dezvoltare -
temperamentul are baze biologice, în vreme ce
personalitatea este modelată social;
 Etapele de dezvoltare: apare în pruncie, iar
personalitatea se dezvoltă treptat în timpul copilăriei şi
continuă să se modifice la adult;
 Specificitatea legată de specie: temperamentul
caracterizează toate mamiferele, însă personalitatea este
exclusiv umană.

15
CARACTERISTICILE TEMPERAMENTULUI
(STRELAU ; ZAWADKI 1995)
 Caracteristicile comportamentale: temperamentul se
leagă de caracteristici legate de formă(energia sau
rapiditatea în reacţie);

 Funcţiile de reglare: temperamentul schimbă


comportamentele specifice, iar personalitatea se leagă de
funcţiile centrale care asigură coerenţa comportamentelor
şi păstrarea relevanţei personale a activităţilor axate pe
scopuri.

16
TIPURI DE TEMPERAMENTE
COLERICUL PERFECT “DEJA DEŢIN CONTROLUL”

Puncte forte Puncte slabe

 Acţionează cu  Are puţină nevoie de


îndrăzneală prieteni
 Rezolvă problemele
 Încăpăţânat
 Decisiv
 Prea sigur de sine
 Adoră provocările
 Nu se poate relaxa
 Născut să conducă
 Tinde să fie dependent de
 Organizează rapid
muncă
 Orientat către producţie
 Se aşteaptă la devotament
 Degajă încredere
complet 17
TIPURI DE TEMPERAMENTE
FLEGMATICUL LINIŞTIT “DEJA NE RELAXĂM!”

Puncte forte Puncte slabe

 Calm  Încăpăţânat
 Echilibrat  Neimplicat
 Spiritual  Amână
 Sobru  Urăşte conflictul
 Amabil  Apatic
 Demn de încredere  Se urneşte greu
 Pacificator  Prea liniştit
 Deleagă bine  Îi lipseşte perseverenţa
 Motivator eficient  Îi displace schimbarea
18
TIPURI DE TEMPERAMENTE
SANGVINICUL POPULAR “DEJA NE DISTRĂM!”

Puncte forte Puncte slabe

 Iubeşte oamenii  Motivat de emoţii


 Îşi face cu uşurinţă  Nu-i plac programele

prieteni rigide
 Nu poate spune “nu”
 Interesant
 Găseşte scuze
 Îşi găseşte uşor un loc de
 Se plictiseşte repede
muncă
 Pierde niţiunea timpului
 Are simţul umorului
 Uşor aiurit
 Îi farmecă pe alţii
 Vorbeşte mult
 Creator şi plin de culoare 19
TIPURI DE TEMPERAMENTE
MELANCOLICUL PERFECT “DEJA LUCRURILE SUNT
PERFECTE!”

Puncte forte Puncte slabe

 Lucrează bine singur  Se deprimă uşor


 Se pricepe la cifre  Îi lipseşte spontaneitatea
 Îi plac schemele
 Idealist pâna la naivitate
 Organizat
 Econom până la extreme
 Apreciază liniştea
 Nu face faţă presiunii
 Exact
 Excesiv de perfecţionost
 Anallitic
 Are nevoie de mult timp
 Corect
 Greu de mulţumit
 Pasionat de frumos
20
Stimulaţi de
oameni
Expansivi
Sangvinicul Optimist Colericul
popular puternic
conduc
conduc

Simţ artistic Neemoţionali


Emoţional Cu voinţă
Spiritual puternică
Agreabil
hotărât organizat

Neorientat Simţ artistic Orientat


spre scop Emoţional spre scop
Neemoţionali
Cu voinţă
puternică

analizează analizează
Flegmaticul Melancolicul
liniştit perfect
21
Introvertit
Pesimist
Condus de
oameni
CARACTERUL
 Etimologic, termenul de caracter provine din greaca
veche şi înseamnă tipar, pecete şi cu referire termenul la
om, sisteme de trăsături, stil de viaţă. Caracterul de fapt
înseamnă o structură profundă a personalităţii, care se
manifestă prin comportament, care poate fi uşor de
prevăzut
 „Caracterul este acea structură care exprimă ierarhia
motivelor esenţiale ale unei persoane, cât şi posibilitatea
de a traduce în fapt hotărârile luate în conformitate cu
ele”.

22
CARACTERUL ŞI ATITUDINEA

 Caracterul este deci un subsistem relaţional-valoric şi


de autoreglaj al personalităţii care se exprimă printr-un
ansamblu de atitudini-valori

 Atitudinea exprimă o modalitate de raportare faţă de


anumite aspecte ale realităţii şi implică reacţii afective,
cognitive şi comportamentale

23