Sunteți pe pagina 1din 16

Curs VI

Lector dr. Catrinel Popa

Proza de observaţie.Fiziologia literară


Tipologia prozei literare

 Criteriul tematic  Criteriul structural


- raportul ficţiune/ - prezenţa naraţiunii
realitate
a) proză narativă
a) proză de imaginaţie (roman, nuvelă)
(roman, nuvelă) b) proză expozitivă
b) proză de evocare (eseu, meditaţie
(amintiri, memorii) c) proză poematică
c) proză de observaţie (poem în proză)
(fiziologia)
TERMENI SINONIMI:

CARACTER

“ETUDE DES MOEURS”


PORTRET FIZIOLOGIE “ESQUISSE MORALE”
DE UNDE PROVINE TERMENUL?

“Fiziologie” (fr. physiologie, gr. physiologia)


– “tratat/ studiu despre natură”
– termen înrudit cu cel de “fizionomie” /
“fiziognomíe”
(fr. physionomie, gr. physiognomía,
< phýsis, natură, și gnómon, cunoscător)
Fiziognomia/ Fiziognomismul

Orientare
(pseudo)ştiinţifică,
popularizată de
poetul şi oratorul
elvețian J.K. Lavater
(1741-1801), care
susţinea că ar exista
o relaţie între
fizionomia indivizilor
şi caracterul lor.
“Lafater, din cea întâi vedere, l-ar fi judecat după fruntea
lui strâmtă, buzile groase şi sprâncenele rădicate cu
disproporţie deasupra ochilor.” (C. Negruzzi)

“Fiziognomia este ştiinţa de a


recunoaşte caracterul (…)
omenesc în cel mai larg sens
al cuvântului pornind de la
înfăţişarea lui exterioară;
fizionomia în sensul cel mai
larg ar fi aşadar tot ce ţine de
înfăţişare la un corp omenesc
şi la mişcările acestuia, în
măsura în care din aceasta
putem deduce câte ceva cu
privire la caracterul omului”.
Frenologia – orientare (pseudo)ştiinţifică, înrudită cu
fiziognomismul

“Frenologie” (gr.: φρήν, phrēn, "minte"; şi


λόγος, logos, “ştiinţă") – pseudoştiinţă ce
porneşte de la postularea existenţei unei
relaţii între forma/ dimensiunile craniului şi
particularităţile creierului.
A fost iniţiată de medicul german Franz
Joseph Gall în 1796, devenind foarte
populară în secolul al XIX-lea, mai ales între
1810 şi7 1840
Franz Joseph Gall (1758 –1828)
“Despre teoria
frenologiei mai găsim
referiri în nuvela O
prorocire a doctorului
Gall, din Curierul
românesc pe 1833;
Icoana lumii manifestă o
adevărată predilecţie
pentru frenologie şi
fizionomie, publicând
între 1 octombrie 1845
şi 9 iulie 1846, o
mulţime de articole sub
titlul Fiziologia omului,
iscălite de Teodor
Codrescu”
(Titus Moraru)
Fiziologia literară

Teme / tipuri predilecte  1835-1850


 Provincialii  relaţia individ/ mediu
 Femeile  influenţată de
 Moda orientările scientiste
 Căsătoria  înrudită cu fizionomia
 Tipuri sociale şi caricatura
 Tipuri etnice  explicativ + descriptiv
+ narativ
 Tipuri profesionale
 ironia, satiricul,
spiritul “causeur”
Louis Picard, “Les provinciaux à Paris”

“Tema provincialului este o predilecţie


pentru autorii de fiziologii. Străbătând câteva
secole de literatură, de la Boileau, Molière,
Voltaire şi până la caracterele lui La Bruyère,
această temă înregistrează în secolul al XIX-lea
francez o accentuată frecventare.”
Titus Moraru, Fiziologia literară
Tipuri profesionale (Charles Daumier)
Scriitorii paşoptişti traduc, adaptează sau scriu ei înşişi
fiziologii:

 Ion Heliade Rădulescu, Domnul Sarsailă, autorul;


Fiziologia nasului; Fiziologia poetului; Bată-te
Dumnezeu [Coconiţa Drăgana]; Coconul Drăgan
 Costache Negruzzi, Fiziologia provinţialului
 Dimitrie Ralet, Provincialii şi ieşenii; Cochetărie;
Amorezii şi interesaţii de îmbe sexe
 Mihail Kogălniceanu, Fiziologia provincialului în Iaşi
 George Bariţ, Observaţiuni fizionomice după Lavater
 Pavel Vasici, Din istoria naturei fetelor; Paticarul
(spiţerul) şi bucătarul; Ochii verzi; Simbolul credinţei
unei dame frumoase din Paris
 Domnul Sarsailă,
autorul;
 Fiziologia nasului;
 Fiziologia poetului;
 Bată-te Dumnezeu
[Coconiţa
Drăgana];
 Coconul Drăgan
Ion Heliade Rădulescu, Coconiţa Drăgana (1839)

“Coconiţa Drăgana s-a


crescut cu bună
ducaţioane la părinţii
dumneaei. Ninecuţă-sa,
pe lângă celelalte, a
învăţat-o şi meşteşugul
zugrăviei: ştie de
minune a-şi încondeia şi
îmbina sprâncenele şi,
când voieşte, se face
albă ca peretele şi roşie
ca racul (şi nu ştiu cum
se întâmplă, că
dumneaei mai totdauna
este astfel) şi e
frumoasă de minune”.
“Pe de o parte, fiziologia operează consensual. Ea nu
închipuie, nu descoperă, mărginindu-se doar să
identifice, să claseze, să selecteze şi să arate.
Prestaţia comunicaţională se face «cu materialul
clientului». Pe de altă parte însă, tăietura în
cunoscut - particularizează, deformează, insolitează
(…) Îngroşarea caricaturală, anecdotica, merg mână
în mână cu simularea observaţiei pe viu – «Vezi pe
acest flăcău tomnatic?», «Cine e acesta ce a să deie
piste noi cu droşca?» Tot astfel amuzamentul,
distanţarea ironică, interferează cu seriozitatea –
adesea trucată – a procedurilor analitice: detectarea
însemnelor (…) şi a însuşirilor caracteristice.”

Liviu Papadima,
Literatură şi comunicare. Relaţia autor-cititor în proza paşoptistă şi
postpaşoptistă
• caracter hibrid, eclectic
• raporturi strânse cu procesul accelerat de modernizare
• impact, prin ricoşeu, asupra evoluţiei prozei în ansamblu şi în
special asupra romanului

S-ar putea să vă placă și