Sunteți pe pagina 1din 44

MANAGEMENT

UL DE
PROIECT

SEMINAR BNS & Team Europe


Romania

Eforie-Nord, 5-8 septembrie 2006

Cezar SCARLAT
0722 – 290 760
cezarscarlat@yahoo.com
8/9/2018 1
MANAGEMENT
UL DE PROIECT
– Cuprins:

 Elemente introductive
 Ciclul de viata a proiectului
 Principiile managementului de
proiect
 Metoda LFA
 Matricea logica a proiectului
 Indicatori de performanta
 Analiza de risc
 Programarea activitatilor
8/9/2018
 Bugetul proiectelor 2
ELEMENTE
INTRODUCTIVE

• Ce este un proiect
• Proiecte si programe
• Tipologia proiectelor
• Proiect si organizatie
• Management de proiect vs.
Management strategic
8/9/2018 3
ELEMENTE
INTRODUCTIVE

• Ce este un proiect:

MULTIME de ACTIVITATI orientate


catre realizarea unui SCOP comun
cu o DURATA finita, bine precizata
utilizand RESURSE importante –
din pacate limitate (!) –
cu un MANAGEMENT propriu
 EXEMPLE:
8/9/2018 4
ELEMENTE
INTRODUCTIVE

COMPARATI DEFINITIILE:
ISO 10,006/PMI: “A series of activities
aimed at achieving one or more
specific objectives within a defined
time frame and with a defined budget”
EC: “A project is an instrument which is
used to contribute to the achievement
of a larger goal (e.g. a programme),
which will - in its turn - support the
implementation of a broader policy”
8/9/2018 5
ELEMENTE
INTRODUCTIVE

• Proiecte si programe
Se deosebesc dupa:
 Anvergura
 Durata
 Bugetul
 Rolul echipei
 Orientarea evaluarii
8/9/2018 6
8/9/2018
ELEMENTE
INTRODUCTIVE

DISCUTIE:
Dati exemple de programe si
proiecte

8/9/2018 8
ELEMENTE
INTRODUCTIVE

• PROGRAM

• PROIECTE
• SUB-PROIECTE

- “TASK”

- “SUB-TASK”

- “WORK-PACKAGE”

• ACTIVITATI
8/9/2018 9
ELEMENTE
INTRODUCTIVE

DISCUTIE:
Sa se exemplifice si discute
structura unui program/proiect
(‘beakdown structure”)

8/9/2018 10
ELEMENTE
INTRODUCTIVE

• Tipologia proiectelor

Dupa:
 Amploare (interes organizational, local, national,
regional, european, mondial)
 Domeniul obiectivului si activitatilor (sociale,
culturale, ecologice, educationale, …, economice)
 Proiectele economice pot fi: de cercetare,
investitii, marketing, resurse umane etc
 Relatia proiect-organizatie: independente,
dependente

8/9/2018 11
ELEMENTE
INTRODUCTIVE

• Tipologia proiectelor
Dupa relatia proiect-organizatie:
independente; dependente
Proiecte dependente:
- Proiecte “pure”
- Proiecte functionale
- Proiecte matriciale

 De ce tip sunt proiectele organizatiei


dumneavoastra?
8/9/2018 12
ELEMENTE
INTRODUCTIVE

DISCUTIE:
Sa se discute avantajele si
dezavantajele diferitelor tipuri
de proiecte organizationale

 De ce tip sunt proiectele organizatiei


dumneavoastra?

8/9/2018 13
ELEMENTE
INTRODUCTIVE

• Proiect si organizatie:

 Care sunt asemanarile intre proiect


si organizatie?

 Care sunt deosebirile intre proiect si


organizatie?

 Care sunt proiectele din organizatia


/ institutia dumneavoastra?
8/9/2018 14
ELEMENTE
INTRODUCTIVE

• Managementul de proiect vs.


Management strategic
 Care sunt asemanarile intre managementul
de proiect si managementul strategic?

 Care sunt deosebirile dintre managementul


de proiect si managementul strategic?

 Cum se aplica cele de mai sus in organizatia /


institutia dumneavoastra?
8/9/2018 15
CICLUL DE VIATA
A PROIECTULUI -
PCM

PCM = Project Cycle Management


(EC, 1992, improved 1993)
PCM = set de concepte si metode:
• Ciclul proiectului
• LFA
• Factori de calitate a proiectului
• Consultarea “stakeholder”-ilor
• Standardizarea structurii
documentelor
8/9/2018 16
8/9/2018
CICLUL DE VIATA
A PROIECTULUI -
PCM

Country
Strategy Paper
Priority areas,
Sectors,
Programming timetable

Evaluation Pre feasibility


Report study
Project
Identification
Decision
Sheet
on howto use results Evaluation Identification
for planning Which options
to study
further
Progress
&Monitoring
Report Implementation Formulation Feasibility
study
Decision whether to
continue as planned
Decision Financial
or reorient the project
on funding Proposal

Financing
Agreement

Decisions to take Documents to produce


8/9/2018 18
CICLUL DE VIATA
A PROIECTULUI -
PCM

Obiectivul PCM = un management


superior al proiectelor si
programelor europene prin:
• Obiective clare si realiste
• Factori de calitate a proiectelor
• Concordanta cu politica europeana
de reducere a decalajelor prin:
- dezvoltare sustenabila
- integrare in economia mondiala
- lupta impotriva saraciei
- democratie, drepturile omului, suprematia legii
8/9/2018 19
CICLUL DE VIATA
A PROIECTULUI
/pr.pr-zise

• Identificarea problemei/nevoii

• Studiul de (pre)fezabilitate

• Conceperea PROIECTULUI (design)


– conceptia generala si planificarea detaliata

• Implementarea PROIECTULUI
(inclusiv revizuirea si monitorizarea)

• Evaluarea PROIECTULUI
8/9/2018 20
CICLUL DE VIATA
A PROIECTULUI
/pr.pr-zise

DISCUTIE:
Sa se compare ciclul de viata a
proiectelor (v. diagrama) cu
ciclul de viata PCM

8/9/2018 21
PRINCIPIILE
MANAGEMENTUL
UI DE PROIECT

 UN PROIECT = UN OBIECTIV
 “TEAM LEADER & PROJECT TEAM”
 DESCOMPUNEREA PROIECTULUI PANA LA
NIVEL DE ACTIVITATE
 PROIECTAREA: DE LA OBIECTIV
RESURSE
 IMPLEMENTAREA: DE LA RESURSE
OBIECTIV
 “STAGE/GATE”
 MONITORIZAREA si EVALUAREA
8/9/2018 22
METODA LFA
(LOGICAL
FRAMEWORK
APPROACH)

Premisele metodei LFA:

• ANALIZA CAUZALA

• MANAGEMENTUL STRATEGIC

• “BIROCRATIA” SI RISCUL
FINANCIAR AL PROIECTELOR
INTERNATIONALE
8/9/2018 23
METODA LFA
(LOGICAL
FRAMEWORK
APPROACH) – pasii
metodei

P1. Analiza participantilor


P2. Analiza problemelor
P3. Analiza obiectivelor
P4. Analiza variantelor - strategia
P5. Elementele proiectului
P6. Identificarea factorilor externi
P7. Stabilirea indicatorilor
8/9/2018 24
8/9/2018
METODA LFA
(LOGICAL
FRAMEWORK
APPROACH) – pasii
metodei

P2. Analiza problemelor –


“Arborele problemelor”
 Diagrama “fishbone”
 Diagrama “cauza-efect”
P3. Analiza obiectivelor –
“arborele obiectivelor”
Dualitatea probleme-obiective
8/9/2018 26
MATRICEA
LOGICA A
PROIECTULUI

• ELEMENTELE MATRICEI LOGICE

• INDICATORII (OVI)

• SURSELE INDICATORILOR

• FACTORII EXTERNI
8/9/2018 27
MATRICEA
LOGICA A
PROIECTULUI -
ELEMENTE

• Obiectivele generale
(ale programului)
• Obiectivul proiectului
• Rezultatele
• Activitatile
• Resursele
8/9/2018 28
8/9/2018
MATRICEA
LOGICA A
PROIECTULUI

LOGICA ELEMENTELOR MATRICEI


PROIECTULUI:

 LOGICA VERTICALA

 LOGICA ORIZONTALA

8/9/2018 30
MATRICEA
LOGICA A
PROIECTULUI

EXERCITIU:
Sa se proiecteze matricea logica a
Proiectului X

8/9/2018 31
INDICATORI DE
PERFORMANTA

OVI = Indicatori VERIFICABILI in mod


OBIECTIV
Descrieri ale obiectivelor
(obiectivele generale, obiectivul
proiectului, rezultate)
“Indicatorii activitatilor sunt
resursele”
8/9/2018 32
INDICATORI DE
PERFORMANTA

STABILIREA INDICATORILOR
• SMART:  Specific
• Masurabil
• Abordabil (cost) -
disponibil
• Relevant
• Incadrabil in Timp
8/9/2018 33
INDICATORI DE
PERFORMANTA

DEFINIREA INDICATORILOR se
face precizand:
• Cantitatea
• Calitatea
• Grupul-tinta
• Locul de masurare
• Timpul (momentul, intervalul) de
masurare
8/9/2018 34
INDICATORI DE
PERFORMANTA

 Formulati un indicator de performanta pentru


un obiectiv al unui proiect cunoscut din
organizatia dumneavoastra:

8/9/2018 35
INDICATORI DE
PERFORMANTA -
SURSELE

SURSE DE VERIFICARE:
- DE UNDE
- IN CE FORMA
- CU CE FRECVENTA
“Sursele de verificare a
resurselor sunt costurile”
8/9/2018 36
ANALIZA DE RISC
(FACTORII
EXTERNI)

FACTORI EXTERNI
 Exprimati ca ipoteze (in sensul
actiunii favorabile!)
 Exprimati ca factori de risc (in
sensul actiunii defavorabile!)
 Dati exemple de factori externi.
Formulati ca ipoteze si factori de risc.
8/9/2018 37
ANALIZA DE RISC
(FACTORII
EXTERNI)

ANALIZA FACTORILOR EXTERNI:

• IMPACTUL

• PROBABILITATEA DE
PRODUCERE

8/9/2018 38
ANALIZA DE RISC
(FACTORII
EXTERNI)

EXERCITIU:
Sa se faca analiza de risc a
Proiectului X pe baza matricei
logice a proiectului

8/9/2018 39
PROGRAMAREA
ACTIVITATILOR

Modelarea si analiza activitatilor


proiectului – CPM, PERT

Programarea in timp a
activitatilor – Graficul Gantt

Optimizarea programarii
8/9/2018 40
PROGRAMAREA
ACTIVITATILOR

EXERCITIU:
Sa se programeze in timp activitatile
Proiectului X – pe baza diagamei
Gantt

8/9/2018 41
BUGETUL
PROIECTULUI

Bugetul = plan financiar

Structura buget: Venituri vs. Cheltuieli

Principii de constructie a bugetului:

- De la costuri / cheltuieli

- De la activitati

- Pe componente de cost (materiale,


manopera etc)
8/9/2018 42
BUGETUL
PROIECTULUI

EXERCITIU:
Sa se proiecteze bugetul Proiectului X

8/9/2018 43
MANAGEMENT
UL DE
PROIECT

BNS & Team Europe


Va multumesc pentru
participare!
Cezar SCARLAT

0722 – 290 760


cezarscarlat@yahoo.com
8/9/2018 44