Sunteți pe pagina 1din 18

Coordonatoare,

Conf.univ.dr.Oana Băluță

Masterandă,
Alexandra Mihai
CUPRINS
 Motivul alegerii temei și premise
 Feminin vs. masculin în Japonia
 Feminismul în Japonia
 JWLI
 Elemente de cercetare
 Concluzii
 Soluții
Motivul alegerii temei

• Existența discriminării de gen în Japonia


• Eficacitatea politicilor ce țin de egalitatea
de gen
• Societatea japoneză – profund afectată de
tradiționalism
Premise
 Discriminarea la locul de muncă

 Practici ce țin de egalitatea de gen

 Tradiționalism vs. Complementaritatea genurilor

 Scăderea natalității

 Îmbătrânirea populației

 Dezvoltare economică
Comparație la nivel global al
participării femeilor în câmpul
muncii
Rata de angajare a femeilor și bărbaților japonezi pe grupe
de vârstă (iunie 2014)
Gender Gap Report (2015)
 Islanda, Norvegia, Finlanda, Suedia și Irlanda (aproximativ 0.800)

 Japonia s-a situat pe locul 101, cu un scor de 0,607.

 Creștere economică vizibilă, o creștere a populației de aproximativ 1% (Țările Nordice)

 Participarea femeilor pe piața forței de muncă (aproximativ 0,95 din 1)

 Diferența dintre procentele femeilor și ale bărbaților angajați în câmpul muncii sunt foarte
mici Japonia - scădere a populației de 0,16, participarea în câmpul muncii este de 0,77 din
1 (procentul femeilor este de 65, iar al bărbaților de 85)

 Japonia – d.p.d.v. al representării femeilor în politică (9 - 91 - reprezentare în Parlament)

 Islanda – balanța este de 41-59; Norvegia (40-60); Finlanda (42-59); Suedia (44-56)
Feminin vs. masculin în Japonia

• Statutul femeilor în societatea japoneză


• Influența confucianismului (mamă și soție
devotată)
• Limbajul feminin și limbajul masculin
• Uchi versus soto
Legislație
• Legea Sindicatelor (1945) – procesul de angajare

• Constituția Japoniei (1947) – Art. 14 si Art. 24

• Legea Oportunității Egale de Angajare

• Biroul Femeilor din cadrul Ministerului Muncii

• Abenomics

• CEDAW (rapoarte periodice)


Feminismul în Japonia

 Feminism versus patriarhat


 Discriminare de gen la locul de muncă
 Feminismul valului I
 Feminismul valului II
 Feminismul valului III
Feminismul în Japonia
 Interdicția succesiunii la tron a unei femei

 1920 – Sekirankai (Prima mișcare feministă de stradă)

 1950 – 1960 – mișcările de tip feminist iau amploare

 Moralitate în spațiul public – importanța locului

 perioada Tokugawa - principiul danson joshi – respectă bărbatul,


disprețuiește femeia

 soarta acesteia aparținea tatălui în copilărie, soțului la maturitate și fiului, la


bătrânețe
Feminismul în Japonia
 Feminismul valului I
- obținerea drepturilor civile egale
- legislație
 Feminismul valului II
- diferențele dintre femei și bărbați (valorizarea
experiențelor femeiești)
- perceperea femeilor ca grup
 Feminismul valului III
- accent pe autoafirmarea femeilor
JWLI

 JWLI (Japanese Women’s Leadership Initiative)

 JWLI și JWLIA

 Scopul și desfășurarea acțiunilor

 Feminismul valului II

 Feminismul valului III


Elemente de cercetare

 Analiza de conținut

 Grilă de analiză – valurile feminismului


Ipotezele și rezultatele cercetării

 Ipoteza I - JWLI - agenda valului III


 Ipoteza II - agenda valului II
 Ipoteza III - conforme feminismului
occidental
 Ipoteza IV - problematicile ridicate
de feminismul japonez
Concluzii

 Progres lent în ceea ce privește instaurarea egalității de


gen
 Perpetuarea practicilor de angajare egale
 Angajamentul privind familie al ambilor parteneri
 Gândire tradiționalistă
 Inegalitate de gen → scăderea populației → probleme
economice
 Schimbările sociale și culturale au modelat rolul femeilor
japoneze
Dificultăți întâmpinate și perspective

• Dificultați privind partea statistică

• Informații despre asociații ce luptă pentru


drepturile și dezvoltarea femeilor japoneze

• Traducerea și interpretarea datelor

• Diferențe de cultură și perspectivă a faptelor


Soluții

 Un sistem care să încurajeze mai multe femei să poată alege atât locul de

muncă, cât și întemeierea unui cămin

 Integrarea femeilor în câmpul muncii, nu numai pe plan secundar

 Prezența femeilor în posturi de conducere, decisive

 Conștientizarea potențialului oferit de femei în câmpul muncii

 Încurajarea interacțiunii dintre femei și bărbați

S-ar putea să vă placă și