Sunteți pe pagina 1din 11

ISE

Incluziune socială prin servicii integrate la nivel comunitar


Dezvoltarea de capacități și sprijin pentru școli selectate

Programul de formare
Didactici adaptate copiilor în risc major de abandon
sem. 1, 2016-2017, Iași

Curs Educație pentru sănătate

Formator: Ioana Constantin


Institutul de Științe ale Educației
ISE

Educaţia pentru sănătate


Este o preocupare de maximă importanţă pentru om,
supravieţuirea lui;

Obiectivul principal formarea unei culturi sanitare la


toate grupurile sociale, precum şi pe elaborarea,
valorificarea strategiilor şi mijloacelor educative
adecvate formării unui comportament sănătos/ mod
sănătos de viaţă.
ISE

Abordarea pedagogică a educației


pentru sănătate…
Ține cont de particularităţile de vârstă,
comportamentele şi atitudinile privind sănătatea,
nevoile de dezvoltare și învățare ale elevilor/tinerilor,
precum și de mediul social-cultural, familial și
educațional în care aceștia trăiesc și evoluează.
ISE

Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării din România nr.4496/2004 privind


aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională Educaţie pentru sănătate
include următoarele obiective:

Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului,


respectiv:
− funcţionarea optimă din punct de vedere somatic,
fiziologic, mintal, emoţional, social şi spiritual;
− formarea unui stil de viaţă sănătos.
ISE

Dezvoltarea personală a elevului, respectiv:


− autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre
sine;
− comunicarea şi relaţionarea interpersonală;
− dezvoltarea carierei personale.
ISE

Prevenirea/profilaxia maladiilor şi comportamentelor de risc:


− prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru
sănătate;
− prevenirea atitudinii negative faţă de sine şi viaţă;
− prevenirea conflictelor interpersonale, a dezadaptării sociale şi
a situaţiilor de criză.
ISE
ISE
ISE
ISE
ISE

S-ar putea să vă placă și