Sunteți pe pagina 1din 12

Specificul profesional al

diferitelor zone geografice


6

1
C

3
Regiunea Nord-Est
• Resurse:Mangan, sulfuri, ape minerale,
ape sulfuroase şi feruginoase, materiale de
construcţii, soluri pentru:cereale, plante
tehnice, viţă de vie, pomi fructiferi.
• Industrie: două parcuri industriale:Bacău
şi Iaşi

• Zone turistice: patrimoniu cultural şi


religios: Putna, Suceviţa, Voroneţ, Neamţ.
Turism balnear: Vatra Dornei, Slănic
Moldova.

• Profesii caracteristice: în silvicultură,


prelucrarea lemnului, agricultură,
zootehnie, extragerea şi exploatarea
resurselor, transporturi, construcţii, turism

• http://www.adrnordest.ro/index.php?page=HOME
Regiunea Sud-Est
• Resurse :soluri pentru:cereale, legume,
plante tehnice, viţă de vie, pomi fructiferi;
zăcăminte de ţiţei, gaze naturale, sare, şi
cariere de granit.
• Industrie:petrochimie, metalurgică, textilă,
construcţii navale, materiale de construcţii.

• Zone turistice: Litoralul Mării Negre, Delta


Dunării, Lacul Techirghiol, cetăţile getice,
romane, locaşuri mânăstireşti.

• Profesii caracteristice: agricultură,


industrie în Galaţi, Constanţa; construcţii şi
servicii în Constanţa, Galaţi, Tulcea.

• http://www.adrse.ro/Regiunea/Regiunea.aspx
Regiunea Sud- Muntenia
• Resurse: regiuni agricole în sudul ţării,
cărbuni, sare, zăcăminte de ţiţei şi gaze
naturale în subsol.
• Industrie: grad ridicat de industrializare în
partea de nord( Arges, Dâmboviţa şi
Prahova):Industrie chimică, petrochimică,
maşini, materiale de construcţie, textile,
confecţii industrie alimentară.

• Zone turistice:staţiuni montane,


balneoclimaterice

• Profesii caracteristice:extragerea şi
exploatarea resurselor, transporturi,
construcţii, turism, agricultură.
• http://www.adrmuntenia.ro/pagini/detalii_despr
e_regiunea_sud_muntenia_si_harti.html
Regiunea Sud -Vest
• Resurse:bogată în resurse forestiere,
păşuni, fâneţe naturale, resurse ale
solului: cărbuni, petrol şi gaze naturale,
agricultura, potenţial turistic.
• Industrie: trei parcuri industriale:Dolj,
Gorj, Corabia.
• Zone turistice:staţiuni montane,
balneoclimaterice, turism speologic,
parcuri naturale.

• Profesii caracteristice:extragerea şi
exploatarea resurselor, transporturi,
turism, agricultură.
• http://www.adroltenia.ro/index.php?id=3&sid=77&
news=154
Regiunea Vest
Resurse: subsol: huila, antracit, aur,
argint,roci dure,zacaminte radioactive,
izvoare termale si minerale
Sol: paduri si legaturi de transport cu
centrul Europei.
Industrie: ind. Extractiva, chimica,
constructoare de masini, prelucrarea
lemnului si alimentara. Jud arad si Timis
– producia agricola, podgorii si pomi
fructiferi.
Profesii caracteristice:extragerea şi
exploatarea resurselor, ind chimica,
transporturi, turism, agricultură.

http://www.adrvest.ro/index.php?page=domain&did=48
Regiunea Nord-Vest
• Resurse:minereuri, bauxită, sare,
materiale de construcţie,lemn.

• Industrie:ind. Alimentară, uşoară,


lemn, materiale de constructie.

• Zone turistice:rezervaţii naturale,


vestigii arheologice, peşteri, staţiuni
balneoclimaterice.

• Profesii caracteristice:ind. uşoară,


extractivă, prelucrarea
lemnului,construcţia de maşini.
• http://www.nord-vest.ro/DESPRE-NOIAgentia-
de-Dezvoltare-Regionala-Nord-
Vest/REGIUNEA-TRANSILVANIA-DE-
NORD/Prezentare-Regiune.html
Regiunea de Centru
• Resurse:gaz metan,minereuri auro-
argintifere, nemetalifere, sare, izvoare
minerale şi terapeutice, pădure.

• Industrie: prelucrarea metalelor,


chimică, ind. uşoară, alimentară,
creşterea animalelor, cultivarea
plantelor.

• Zone turistice:Predeal,Poiana Brasov,


Băile Tuşnad, Covasna.

• Profesii caracteristice:prelucrarea
metalelor, chimică, toate ramurile
industriei uşoareşi alimentare, creşterea
animalelor, cultivarea plantelor.
• http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=RCPrezentare
Regiunea Bucureşti -Ilfov
• Cea mai mare
aglomerare industrială a
României, în care sunt
prezente toate ramurile
industriale.
http://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala
Calificări profesionale noi
• Tehnician merceolog, broker, asistent asigurări,
operator tehnologii neconvenţionale,confecţioner
tâmplărie şi mase plastice, montator produse
rigips,asistent social, administrator
credite,montator aer condiţionat,designer pagini
web, administrator reţea, specialist IT,
programator, inginer de sistem.
Tema
In functie de zona geografica in care locuiti, culegeti informatii si
realizati un eseu pentru care folositi urmatorul plan:
• Caracteristicile geografice
• Aspecte legate de ocuparea si migratia fortei de munca
• Economia regionala
• Infrastructura(transport, utilitati publice, mediu, educatie, sanatate,
servicii sociale)
• Potential de dezvoltare