Sunteți pe pagina 1din 16

Grupul Scolar,,C.

Bratescu,,Isaccea
jud. Tulcea

METODA TURUL GALERIEI


Profesor Gherghina Mariana
Mentor:prof. Darie Elena
Disciplina:Geografie
Metoda- Turul galeriei
Turul galeriei presupune evaluarea interactivă şi
profund formativă a produselor realizate de grupuri
de elevi.
Specific acestei metode este faptul că poate stimula şi dezvolta
învăţarea prin cooperare, lucrul în perechi sau în grupe mici de
elevi, facilitând astfel comunicarea, relaţionarea, colaborarea şi
sprijinul reciproc pentru rezolvarea unor probleme sau pentru
explorarea unor teme noi, care duc la cunoaşterea dintre elevi,
înţelegerea şi acceptarea reciprocă.
Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare prezintă câteva
caracteristici importante:
• interacţiunea directă - elevii se ajută unii pe alţii încurajându-se şi
împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu, se învaţă unii pe
alţii;
• interdependenţa pozitivă - elevii realizează că au nevoie unii de alţii pentru a
duce la bun sfârşit sarcina grupului;
• deprinderi interpersonale şi de grup - grupurile nu pot exista şi nici nu pot
funcţiona eficient dacă elevii nu au şi nu folosesc anumite deprinderi sociale
(conducerea, luarea deciziei, încrederea reciprocă, comunicarea, managementul
conflictelor);
• procesarea în grup - elevii au nevoie de momente pentru a vedea cât de bine
şi-au atins scopurile şi cât de eficienţi au fost în grup.Profesorul monitorizează în
permanenţă activitatea de învăţare a grupurilor, le oferă feed-back (lor şi întregii
clase), intervine şi corectează eventualele confuzii sau răspunsuri incomplete.
TURUL GALERIEI -presupune parcurgerea unor anumiţi paşi:

• elevii sunt împărţiţi în • Turul galeriei este realizat la


grupuri de câte 5 membri; o lectie de evaluare , clasa
• cadrul didactic prezintă aVI a B ;
elevilor tema şi sarcina de • Tema – Europa
lucru ; Mediteraneana si Europa de
• fiecare grup va realiza un Est;
produs pe tema stabilită în • Grupele se prezinta ca niste
prealabil; agentii de turism,prezentand
aspectele cele mai
interesante din fiecare
tara,dupa cum urmeaza:
Membrii fiecărei grupe se consultă şi realizează produsul cerut.
• Grupa 1- Italia
Grupa 2- Spania
Grupa 3-Grecia
Grupa 4 – Federatia Rusa
Posterele sunt apoi expuse în diferite locuri din clasă
După expunerea produselor obţinute, fiecare grup
examinează cu atenţie produsele celorlalte grupe, grupele
se rotesc de la un produs la altul, se discută şi, eventual, se
notează comentariile, neclarităţile, întrebările care vor fi
adresate celorlalte grupe.
Îşi iau notiţe şi pot face comentarii pe hârtiile primite
(post it-uri).
• Atmosfera din clasă trebuie să le permită elevilor să
gândească critic. Astfel, ajung să înţeleagă că atunci
când investesc suficientă energie în învăţare şi se
implică în mod activ, procesul devine agreabil şi dă
naştere unui sentiment de împlinire. Elevii trebuie să
creadă că opiniile lor au valoare. Comunitatea
învăţării îi îmbogăţeşte pe toţi membrii ei.
• "A învăţa pe copil nu înseamnă să-i dăm
adevărul nostru, ci să-i dezvoltăm propria
gândire, să-l ajutăm să înţeleagă cu gândirea
lui lumea." (I. Cerghit)