Sunteți pe pagina 1din 35

ORGANISME UNICELULARE

CLS.a-V-a
1h/săptamână
 TEMA:BACTERII
 COMPETENŢE SPECIFICE:
C1 Să indice mediul de viaţă şi
importanţa bacteriilor
 SCOPUL: ÎL CONSTITUIE
DOBÂNDIREA DE CĂTRE ELEVI
C2Să reprezinte prin desen alcătuirea
bacteriilor(procariot)
A UNOR CUNOŞTINŢE DESPRE
PARTICULARITĂŢILE C3 Să realizeze un preparat
STRUCTURALE ŞI FUNCŢIO- microscopic utilizând materialul biologic
NALE ALE BACTERIILOR,ÎN C4 Să clasifice bacteriile în funcţie de
VEDEREA ÎNŢELEGERII forma lor
RELAŢIEI DINTRE STRUCTURĂ
C5Să demonstreze modul de hrănire a
,FUNCŢIE ŞI MEDIUL DE VIAŢĂ ocestor procariote
AL ACESTOR ORGANISME
C6 Să explice înmulţirea bacteriilor
 TERMENI CHEIE:organisme
unicelulare,organism
procariot,coci,bacili,vibrioni,spirili,hrănire
heterotrofă parazită şi saprofită,
simbioză,bacterii de putrefacţie,de
fermentaţie, fixatoare de N,diviziune,spori.
CLS.a-V-a
 STANDARDE DE
 METODE ŞI
PROCEDEE:observaţia,conv
PERFORMANŢA
ersaţia,explicaţia,experimentul
,învăţarea prin descoperire, Pentru nota 5 →C1
Pentru nota 6 →C3
 MIJLOACE
DE
ÎNVĂŢĂMÂNT: Pentru nota 7 →C4
microscpoul,,lamă,lamelă,material
biologic(zeamă de varză),fişe de
lucru,retroproiector,laptop,cretă
Pentru nota 8 →C2
colorată,C.D.
Pentru nota 9 →C6
Pentru nota 10 →C5
Mediul de viata-
Mediul de viata-
mediul de viata-
1.ALCATUIRE
alcatuire
 Membrana
 Citoplasma-fara clorofila
 Materialul nuclear nu este invelit de o
membrana=nucleu neindividualizat
 Toate organismele care au nucleu
neindividualizat=organisme PROCARIOTE
2.FORMA BACTERIILOR
Forma de bastonas=BACILI Forma de bastonas=BACILI
CLASIFICARE
BACTERII SUB FORMA DE BACTERII SUB FORMA DE
SPIRALA=SPIRILI VIRGULA=VIBRIONI
Bacterii sferice=COCI
Cateva imagini cu bacterii
Helicobacter pilori-ulcer
Treponema palidum-Sifilisul
Staphylococcus aureus-septicemii
la om si animale
Bacterii de pe telefonul mobil
Bacterii din bucatarie
Bacterii fotogene
3. Hranirea
 Isi iau hrana gata preparata din mediul in care
traiesc=hranire HETEROTROFA
 - heterotrofă - saprofită → isi iau substantele organice
de la organismele moarte
 - parazită→isi iau substantele organice de
la organismele vii
-simbionte →între bacteriile fixatoare de N
şi leguminoase
INMULTIREA-.................
Inmulţirea
 În condiţii favorabile  in conditii nefavorabile
bacteria se împarte-se membrana lor se
divide în două ingroasa si bacteriile se
transforma in spori
5.importanta-
bacteriifermentative,transforma
laptele in branza
Bacteriile fermentative contribuie
la acrirea muraturilor
Otetirea vinului este datorata
bacteriilor fermentative
Exista bacterii care ajuta la topirea
tulpinilor de in si canepa din care
se obtin fibre textile
Bacterii fixatoare de azot
contribuie la imbogatirea solului in
azotati
Fişă de lucru
 1.Subliniati mediile de viaţă ale
bacteriilor:apă,sol,zeama de varză,lapte prins,lapte fiert.
 2.Reprezentati prin desen şi denumiţile bacteriile
observate la microscop(LUCRARE PRACTICA):
3.Identificati bacteriile-dupa forma
lor
4.Adnoteaza desenul=p………….
5.bacterii cunoscute
 Bacterii care determina  Bacterii fixatoare de……..
aparitia…………………,……..
……….
• Bacterii parazite………….., • Bacterii care ajuta la
…………………….. topirea………………………….
• Bacterii fermentative……. • ……………………………………..
………,………………………………
6.Hranirea=isi iau hrana gata
preparata=hranire……………………….
saprofita parazita
 ………………………………………..  ………………………………………….
……………………………………………… .....................................................
………………………………………………. ……………………………………………….
……………………………………………….. ……………………………………………….
………………………………………………… ………………………………………………..
…………………………………………….. …………………………………………………
……………………………………………….. …………………………………………….
7 INMULTIRE
……………………………………… SPORI
 ………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
……………………………………………
8 Importanta
Acrirea……………………………. (………………………………………….)
 Transformarea laptelui dulce  Topirea tulpinilor de………..
in……..................................... Si canepa pentru obtinerea.
 Vinul se transforma in…….. ……………………………………………
 Descompun…………………… • Bacterii care fixeaza……………
…………………………………………….. Din sol