Sunteți pe pagina 1din 23

Avortul poate fi:

 avort la cerere
 avort spontan
 avort terapeutic – are ca scop prevenirea unor
consecinţe nefaste fie pentru mamă fie pentru
produsul de concepţie fără a încălca libertatea mamei
de a-şi asuma riscul. Avortul terapeutic nu este un
act impus!!!!
 avortul provocat ilegal sau delictual reprezintă
întreruperile de sarcină provocate în afara condiţiilor
stabilite de lege.
Avortul provocat devine caz medico-legal prin consecinţele
grave asupra sănătăţii sau a vieţii femeii!
METODE ABORTIVE UZUALE
PROBLEME MEDICO-LEGALE ÎN AVORT

Diagnosticul de sarcină la femeia vie:


 Examenul clinic
 Examenul biologic
 examenul histologic al fragmentelor recoltate prin
chiuretaj de control (depistarea vilozităţilor coriale sau a
fragmentelor din produsul de concepţie)
Diagnosticul de sarcină la cadavru
 examenul extern
 examenul intern: se măsoară şi se cîntăreşte uterul.
Proba de certitudine este găsirea produsului de
concepţie în uter sau a resturilor de placentă fetală.
De cît timp a fost întreruptă sarcina?

Sarcina întreruptă la 3-4 luni se mumifiază


iar la vîrste mai mari se macerează; după
intensitatea maceraţiei se poate aprecia de
cît timp a murit produsul de concepţie: în
primele 2-3 zile se produc flictene la
nivelul maleolelor; la 7-8 zile apar flictene
pe torace şi abdomen; după 2 săptămîni
fătul capătă aspect sanghinolent iar
epidermul se detaşează.
Art. 200
Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de
către mamă
 (1) Uciderea copilului nou-născut imediat după naştere,
dar nu mai târziu de 24 de ore, săvârşită de către mama
aflată în stare de tulburare psihică se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani.
 (2) Dacă faptele prevăzute în art. 193-195 sunt săvârşite
asupra copilului nou-născut imediat după naştere, dar nu
mai târziu de 24 de ore, de către mama aflată în stare
de tulburare psihică, limitele speciale ale pedepsei sunt
de o lună şi, respectiv, 3 ani.
Expertiza medico-legală a produsului de
concepţie prevede:
 stabilirea stării de nou-născut –
păstrarea pe corp a urmelor de sînge,
legătura cu cordonul ombilical
 confirmarea faptului că nou-născutul s-a
născut viu (a respirat, a ţipat sau a
mişcat)
Orice dovadă de viaţă: respiraţie, circulaţie,
mişcare determină conf. OMS obligaţia
de a înregistra copilul drept născut viu.
Pulmonul respirat
 macroscopic – umplerea cavităţilor pleurale de
către plămînii destinşi, culoare roz-gri, la
palpare dă senzaţia de crepitaţii; la secşionare
din pulmon se scurge sînge aerat
 docimazia hidrostatică – fragmente de pulmon
din diferite zone plutesc deasupra apei
 ex. microscopic – alveolele sunt destinse,
căptuşite cu celule aplatizate; bronşiile sunt
destinse cu lumen rotund, conţin mucus şi au
pereţii căptuşiţicu epiteliu înalt
PROBA DOCIMAZIEI
PULMON RESPIRAT
Pulmonul nerespirat
 macroscopic – cei doi plămîni au consistenţă
cărnoasă, culoare roşu închis, se prezintă ca 2
mase cărnoase de o parte şi de alta a coloanei
vertebrale
 docimazia hidrostatică – fragmentele din
plămîni nu plutesc
 microscopic – aspect de organ dens, cu fante
înguste şi cu bronşiile închise în „gură de
pungă”
PULMON NERESPIRAT
 Pruncuciderea omisivă constă în
omiterea îngrijirilor nou-născutului imediat
după naştere: lipsa de dezobstruare a
căilor respiratorii, neligaturarea cordonului
ombilical cu hemoragie, lipsa alimentaţie
etc.
 Pruncuciderea comisivă – cele mai
variate manevre criminale
 Examinarea femeii!!!
DACĂ NAŞTEREA E LA TERMEN TREBUIE SA
APARA NUCLEUL DE OSIFICARE BECLARD
Pruncuciderea comisivă
Art. 218 - Violul
(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârşit
prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi
exprima voinţa sau profitând de această stare, se pedepseşte cu
închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează orice alte acte de penetrare
vaginală sau anală comise în condiţiile alin. (1).
(3) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării
unor drepturi atunci când:
a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau
tratamentul făptuitorului;
b) victima este rudă în linie directă, frate sau soră;
c) victima nu a împlinit vârsta de 16 ani;
d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;
e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală;
f) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună.
(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este
închisoarea de la 7 la 18 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
EXPERTIZA MEDICO-LEGALĂ A VIOLULUI

Scop: pentru stabilirea :


 virginităţii
 violului cu deflorare
 violului fără deflorare
1. Stabilirea virginităţii – pe baza examinării
membranei himenale.Ex. morfologic al membranei
himenale:
a. aspectul general – forma inelară, semilunară,
labiată, septat, imperforat, cribriform sau himen
dublu.
b. orificiul himeneal – se cercetează
dimensiunile şi aspectul marginii libere.
 Forma orificiului poate fi: rotundă, ovalară, în
fantă
 Marginea liberă poate fi netedă sau uşor
ondulată (fără crestături sau prelungiri) sau
poate fi neregulată cu crestături mai adînci
(himen dinţat) sau cu crestături fine în formă de
franjuri (himen franjat)
c. lăţimea membranei himeneale – este
distanţa de la baza de implantare la marginea
liberă – măsoară de la 2 mm la 15 mm.
Diagnostic cert de virginitate:
 himen imperforat
 himen cribriform
 himen labiat
 himen fibros
 himen lat cu orificiul mic
 himen nedilatabil sub 1 cm diametru
2. Violul cu deflorare

Deflorarea recentă în urma unui raport sexual


presupune următoarele elemente:
 rupturile membranei himenale
 hemoragie
 tumefacţie
 sensibilitate
 prezenţa spermatozoizilor în secreţia vaginală
 prezenţa perilor
 consecinţe tardive: boli venerice, sarcină
Rupturile membranei himenale – odată cu
primul raport sexual se produc rupturi inegale ca
extindere cu următoarele caractere:
 număr – pot fi unice sau multiple
 direcţie – este radiară de la marginea liberă spre
baza himenului
 adîncime – pot fi complete (cînd ajung pînă la
inserţia himenului) sau incomplete
 localizarea rupturilor – variază cu forma, lăţimea
şi structura himenului; leziunile se localizează
comparînd himenul cu cadranului unui ceas
Hemoragia poate fi minimă sau abundentă; cel mai
frecvent hemoragia este redusă şi durează 3-4 zile;
poate reapare la examinare.
Tumefacţia – rupturile de deflorare recentă se
caracterizează prin:
 sunt roşietice, neregulate, marginile sunt infiltrate,
tumefiate, sîngerînde, dureroase
 după 2-3 zile aspectului anterior hemoragic i se
suprapun depozite de fibrină şi chiar secreţie purulentă
 după 4-6 zile semnele de deflorare recentă dispar prin
apariţia procesului de vindecare prin epitelizarea
rupturilor ( nu prin cicatrizare)
 între 8-14 zile epitelizarea este completă
 Sensibilitatea – durerea este moderată,
persistă cîteva zile; durata şi intensitatea ei
variază cu reactivitatea victimei, cu importanţa
rupturilor, tipul de himen.
 Prezenţa spermatozoizilor în secreţia
vaginală - în cazul în care examinarea se face
pînă la două zile de la data raportului sexual
 Identificarea spermatozoizilor: în secreţia
vaginală, pe corpul victimei, pe obiecte de
îmbrăcăminte, pe diverse obiecte de la locul
faptei.
 Prezenţa perilor – pe lenjerie, pe corpul
victimei
3.Violul fără deflorare
 Se întîlneşte în două circumstanţe:
1. în himenele dilatabile unde raportul sexual este
posibil fără ruptura membranei himeneale
2. la femeile adulte cu viaţă sexuală veche.
 Semnele de violenţă constau în majoritatea
cazurilor în echimoze sau excoriaţii de diferite
forme localizate mai frecvent pepărţile interne
ale coapselor, în jurul organelor genitale
externe, pe braţe, faţă şi gît.