Sunteți pe pagina 1din 30

Vibrionaceae

Minidefiniţie

• bacili gram-negativi încurbaţi


în virgulă
• mobili
• nepretenţioşi nutritiv (NaCl 2-
3%)
• catalază +, oxidază +
• fermentează glucoza – gaz
Vibrio cholerae O:1 şi O:139
• Habitat
– microorganisme acvatice
– ape marine, ape dulci
• Caractere microscopice
• Caractere de cultivare
– medii uzuale, pH 8
– apă peptonată pH 9 (îmbogăţire) – 6-12 h,
peliculă
– TCBS (selectiv)
• Caractere biochimice
– 2 biovaruri: clasic, El Tor
• Rezistenţa în mediul extern
– sensibili: lumina solară (10-12 h), pH acid
(5,8), fierbere
• Structura antigenică
– O:1 – 3 serotipuri: Ogawa (AB), Inaba
(AC), Hikojima (ABC)
– O:139
• Factori de virulenţă
– toxina holerică (enterotoxină termolabilă de tip A-
B), cu mecanism de acţiune identic cu enterotoxina TL
a ECET
– mobilitate, neuraminidază/mucinază,
adezine
Holera
• colonizare masivă intestin  intoxicaţie enterocite
• etape
– ingestia şi depăşirea barierei acide gastrice
– hidroliza mucusului protector şi colonizarea masivă
– enterotoxina holerică   AMPc   secreţia Cl-  pierdere
apă, electroliţi  diaree  deshidratare e.cel.  şoc
hipovolemic, acidoză metabolică
• sdr. holeriform
• forme clinice
– hipertoxice
– moderate
– inaparente
• imunitate
– IgA secretori (2 ani)
Holera

• Diagnostic de laborator
– scaun
– examen microscopic
(scaun, bulion de
îmbogăţire) preparat
umed, frotiu Gram
– izolare: mediu de
îmbogăţire, mediu selectiv
– identificare antigenică: ser
anti-O:1, ser anti-O:139,
biochimică

• Tratament
– rehidratare
– AB? (Te)
Holera

• Epidemiologie
– rezervor de infecţie: bolnavi, purtători asimptomatici, fructe de
mare
– transmitere: fecal-orală
– evoluţie endemică/ epidemică
• Profilaxie
– regim internaţional de carantină
– igienă individuală şi colectivă
– vaccinare antiholerică – oral, fracţiuni Ag (IgA)
– chimioprofilaxia – sulfamide neresorbabile, nitrofurani, TE
Vibrio cholerae non-holerigen

• enterotoxină asemănătoare toxinei termolabile ECET


• sdr. holeriform benign
• infecţii plăgi, otice, septicemii - debilitaţi
Vibrioni halofili – V. parahaemolyticus
•  2% NaCl
• crustacee, fructe de mare,
peşti
• citotoxină termolabilă
• TIA, infecţii plăgi, arsuri
• rehidratare, TE
• prelucrare adecvată,
refrigerare fructe de mare
Aeromonas
• BGN mobili
• facultativ anaerobi, nepretenţioşi
nutritiv
• fermentativ
• oxidază + (≠Enterobacteriaceae)
• ape dulci – intestinul peştilor – sol,
produse agricole
• A. hydrophila, A. caviae, A. sobria
• sdr. holeriform, infecţii plăgi,
septicemie (imunocompromişi)
• reechilibrare hidroelectrolitică
• ureidopeniciline, cefalosporine G2,
G3, aminoglicozide, tetraciline,
cloramfenicol, cotrimoxazol
Plesiomonas

• Plesiomonas shigelloides
• ape dulci, estuarine contaminate fecal
• animale acvatice, mamifere, păsări
• poate coloniza tranzitoriu intestinul copiilor (promiscuitate)
• BDA, septicemii, meningite (n.n.)
Campylobacter
Minidefiniţie

• BGN virgulă, S, “aripi


pescăruşi în zbor”
• mobili
• microaerofile ( O2,H2,CO2)
• 37-42°C
• creştere lentă
• oxidază+

• C. jejuni
• C. coli
• C. upsaliensis
• C. fetus

Habitat
– animale (hrană, domestice)
Campylobacter

• doza infectantă – minim 1000 bacterii


• hipogamaglobulinemie – infecţii severe
• infecţie intestinală invazivă: colonizare mucus intestinal
(mobilitate) – invazie – translocare prin epiteliu – citotoxina
– mucoasa jejun, ileon, colon: ulceraţii, edem, hemoragii,
inflamaţie  sdr. dizenteriform
• C. jejuni, C. upsaliensis – sdr. Guillain-Barré
• C. fetus – gastroenterită  septicemie (pacienţi
imunocompromişi)
Campylobacter

• Diagnostic de laborator
– materii fecale, (sânge)
– examen microscopic (AM) – dificil
– cultivare – medii cu sânge/cărbune şi AB; microaerofili,
carboxifili, termofili

• Terapie
– gastroenterita – infecţie autolimitată; eritromicină, doxiciclină,
fluorochinolone, amoxiclav
– infecţii severe – aminoglicozide, cloramfenicol, imipenem

• Epidemiologie
– zoonoze
– consum alimente, lapte, apă contaminate
– transmitere fecal-orală om-om
– cea mai frecventă cauză de diaree în ţările dezvoltate

• Profilaxie
– măsuri nespecifice
– improbabilă eliminare portajului la animale
Helicobacter
• BGN încurbaţi/ helicaţi
• mobili
• microaerofili
• azaharolitici
• oxidază +
• catalază +
• urează +++ (specii gastrice)

• Habitat
– specii gastrice
• H. pylori – cardia, corpusul,
antrumul stomacului
• H. heilmannii
– specii enterohepatice
Helicobacter pylori
• Caractere microscopice
– BGN spiralaţi/ încurbaţi
– foarte mobil (lofotrich)
• Caractere de cultivare
– pretenţios nutritiv, microaerofil, 30-37°C, creştere în 3-6 zile
• Factori de virulenţă

Ureaza Neutralizează aciditatea gastrică


Stimulează chemotaxia monocite,
neutrofile  citokine inflamatorii
Proteina şocului termic Creşte activitatea ureazei
Proteina inhibitoare de acid Hipoclorhidrie
Flageli Penetrarea mucusului gastric
Adezine
Mucinaza
Fosfolipaze citotoxice
Superoxid dismutaza, catalaza Previn omorârea bacteriei
intrafagocitar
Citotoxina vacuolizantă
Helicobacter pylori
• colonizarea mucoasei gastrice
(proteina inhibitoare de acid, ureaza,
proteina şocului termic)
• penetrarea stratului de mucus
(mobilitate)
• aderare la celule epiteliale
• leziuni tisulare (urează, mucinază,
fosfolipaze, citotoxina vacuolizantă,
LPS)

• gastrita
• ulcer gastric, duodenal
• carcinom gastric (adenocarcinomul
corpului, antrumului stomacului);
limfom gastric cu celule B
• protejează împotriva refluxului
gastro-esofagian şi a adenomului
segmentului inferior al esofagului
Helicobacter pylori

• Diagnostic de laborator
– biopsia gastrică
• microscopie
• testul ureazei
• cultivare
– serologie
– testul respiraţiei cu uree
• Terapie
– omeprazol (inh. pompa protoni) + AB
(AMO+CLR/ TE+MTZ)  Bi
• Epidemiologie
– ţări în curs de dezvoltare
– rezervor de infecţie – om
– transmitere fecal-orală
• Profilaxie
– vaccin? (ureaza, proteina şocului termic)
Pseudomonade
Minidefiniţie

• BGN, drepţi sau uşor încurbaţi


• mobili (excepţie, Burkholderia mallei)
• nepretenţioşi nutritiv
• strict aerobi
• metabolism oxidativ
• catalază +
• oxidază +
Pseudomonas aeruginosa
• Habitat
– ubicuitar (apă, sol, vegetale, mediul de
spital)

• Caractere microscopice
– BGN fini, izolaţi (în perechi sau scurte lanţuri)

• Caractere de cultură
– nepretenţios nutritiv
– strict aerob
– 5-42 °C
– aromă caracteristică
– pigmenţi difuzibili (piocianina, pioverdina)
– hemolitic, luciu metalic

• Rezistenţa în mediul extern


– rezistent
– rezistenţă naturală şi dobândită la
multiple substanţe antibacteriene
– multiplicare în medii apoase, minimale
nutritiv
– sensibil în mediu acid şi la săruri de Ag
Pseudomonas aeruginosa

• Condiţii care favorizează apariţia infecţiei


– prezenţa a numeroase surse de infecţie
– gazde extrem de receptive
– investigaţii invazive pentru diagnostic şi tratament
– utilizarea neraţională a AB

• Infecţii determinate
– pulmonare
– ale pielii, plăgilor, arsurilor
– urinare
– otice
– oculare
– bacteriemii, endocardite
Pseudomonas aeruginosa

• Diagnostic de laborator
– cultivare (AS, agar McConkey)
– identificare (morfologia coloniei,
oxidaza+)
• Tratament
– peniciline anti-Pseudomonas (TIC,
PIP)
– aminoglicozide (G, TOB, AK)
– CIP, CFP, CAZ, MEM, IMI
– beta-lactamină + aminoglicozid
(primă intenţie)
• Epidemiologie
– ubicuitar, rezistent la dezinfectante 
infecţii de spital
– multiple căi de transmitere a infecţiei
• Profilaxie
– igienă, asepsie, antisepsie în spitale
– vaccin antipiocianic polivalent + ser
hiperimun antipiocianic (pacienţi cu
arsuri, TI)
– vaccin antipiocianic monovalent
(infecţii respiratorii)
Alte pseudomonade

• Pseudomonas fluorescens, P. putida, P. stutzeri


– bacteriemii, septicemii, infecţii de cateter i.v., meningite, inf.
bronhopulmonare

• Burkholderia
– infecţii de cateter (i.v, peritoneal), infecţii bronhopulmonare

• Stenotrophomonas maltophilia
– infecţii grave gazda imunocompromisă
– multirezistentă la AB
– rezistenţă naturală şi la IMI
Acinetobacter
Acinetobacter
• Minidefiniţie
– BGN scurţi (cocoizi), imobili,
capsulaţi, strict aerobi, oxidază-
• Habitat
– ubicuitar (sol, ape de suprafaţă);
inds. cărnii
• Caractere microscopice
– BGN scurţi în perechi sau grămezi
• Caractere de cultură
– nepretenţioşi nutritiv
– colonii S, hemolitice
• Rezistenţa în mediul extern
– supravieţuieşte timp îndelungat în
mediul de spital
– suprafeţe umede
– rezistent la uscăciune
– rezistent la numeroşi agenţi
antimicrobieni
Acinetobacter
• Factori de virulenţă
– capsula, adezivitate,
endotoxină
• Infecţii (în special TI)
– infecţii respiratorii
– infecţii plăgi şi arsuri
– bacteriemii, infecţii de cateter
– meningite
– infecţii urinare
– endocardite (protezaţi
valvular), peritonită (dializă
peritoneală)

Diagnostic:
•bacteriologic
•izolare facilă
•dificilă diferenţierea infectant-contaminant (izolare
repetată, corelarea cu microscopia)
Acinetobacter

• Tratament
– beta-lactamină (CAZ, IMI) + aminoglicozid (AK)
– rezistentă: beta-lactamaze, enzime de inactivare a
aminoglicozidelor
• Epidemiologie
– bacterie flotantă în microbiota tegumentului 25%
– prezenţa în mediul de spital (echipament respiraţie asistată)
– transmitere om-om sau prin obiecte
• Profilaxie
– igienă, asepsie, antisepsie în spitale (TI, pacienţi cu arsuri)