Sunteți pe pagina 1din 7

ADVOCACY

Tema pentru Acasă / Modulul 1


Elaborat : Paveliuc Ana
ORIGINEA CONCEPTULUI
ADVOCACY

 Cuvântul „advocacy“provine de la latinescul „advocare“, care


înseamnă „a cere ajutor“.

 Originile termenului advocacy datează din Roma și Grecia


antică, când oratorii celebri erau avocați sau scriau cuvântări
destinate în mod specific apărării cauzei cuiva
CONTEXTELE ÎN CARE SE
APLICĂ ADVOCACY ÎN
ETAPA ACTUALĂ.

 Modificarea de politici

 Modificarea bugetelor

 Modificare legislației

 Dezvoltarea domeniilor, sociale , culturale


DEFINIȚIE A PROPRIE A
CONCEPTULUI .

 Advocacy sunt niște acțiuni a unui grup de interes, unei instituții


care ar putea schimba niște cauze , sau ....

 Advocacy are ca scop obținerea unei decizii din partea APL sau
din partea altor donatori .
COMPONENTELE UNEI
CAMPANII DE ADVOCACY

 Informare Acțiuni orientare


Componente de
Advocacy

 Coordonarea eforturilor Mobilizare


SPECIFICUL CELOR PATRU ETAPE
ALE CAMPANIEI DE ADVOCACY ÎN
VIZIUNEA MEA

 Conceptualizare – este nevoie de a implementa un concept sau o idee pentru a


o pune în aplicare pentru a obține beneficiile la ceea ce vrem să schimbăm
 Promovarea - presupune promovarea acestei idei sau cauze prin metode
eficiente pentru a convinge necesitatea nevoii acesteia
 Decizia - pentru ca decizia să fie pozitivă este nevoie de a face un plan bine
gândit și de a avea un concept sau o idee în dependență de necesități reale
 Durabilitatea - presupune conceptul sau ideea să fie durabilă
EXEMPLE DE BENEFICII PE CARE LE-AU
O B Ț I N U T B I B L I O T E C I L E I M P L I C AT E Î N
P R O G R A M U L N O VAT E C A D U P Ă
R E A L I Z A R E A C A M PA N I I L O R D E
ADVOCACY.

 Biblioteca publică Măcărești a reușit să achiziționeze un proiector


LCD care este utilizat pentru diverse activități în bibliotecă.
 Biblioteca Publică Zastînca în urma implimentării Campaniei de
Advocacy și-a reînoit Mobilieru pentru cărți
 În rezultatul acestor instruiri, 69 de bibliotecari au obținut decizii în
valoare de peste 1.200.000 MDL din partea autorităților publice locale,
care s-au angajat să investească în lucrări de infrastructură și
echipament pentru biblioteci. Ș.a