Sunteți pe pagina 1din 45

Mediana unui triunghi reprezintă

segmentul determinat de un vârf al


triunghiului și mijlocul laturii opuse .

С
Construirea medianei cm
С

А М В
Bisectoarea unui unghi este semidreapta cu
originea în vârful unghiului, care împarte acest
unghi în alte două unghiuri de măsuri egale.
Construcţia bisectoarei cm
С

А М В
Î
N
Ă
L
Ţ
I
M
E

Înălțimea unui triunghi reprezintă


distanța de la un vârf al acestora până la
latura opusă lui.
Construirea înălţimei cm
cu ajutorul compasului

А М В
Înălţimea triunghiului.

Construiţi înălţimele triunghiului


cu ajutorul echerului
ortocentru!
Punct de greutate!

Centrul cercului înscris


Se numeşte triunghi isoscel
triunhgiul care are 2 laturi
congruiente.
А

B С
Triunghi isoscel

А ÀÂÑ  isoscel
ÀÂ  ÀÑ

В BAZĂ С
АВΞВС - laturi laterale
a triunghiului isoscel

В
АС - baza triunghiului isoscel

<А, <С – unghiurile de la bază


a triunghiului isoscel
<В – unghiul de la vîrf
a triunghiului isoscel

А С
Triunghiul, care are toate
В
laturile congruiente,
se numeşte
triunghi echilateral

А С
Triunghi echilateral

∆МNP- ∆ echilateral
MN Ξ NP Ξ MP

M N
În jocul cu biliarde se foloseşte o ramă specială sub formă de
triunghi isoscel, pentru aranjarea bilelor pe masă.
La crearea trotuarelor.
Triunghiul lui Pascal.
Computerul a transformat triunghiul lui Pascal în colori.
ТЕОRЕМА
Într-un triunghi isoscel
В
unghiurile de la bază
sunt congruiente

АС – baza

<А Ξ <С
А С
ТЕОRЕМА Reciprocă
Dacă un triunghi are două
В unghiuri congruiente,
atunci triunghiul este
isoscel

<А Ξ <С

АB Ξ BC

А С
∆ АBС – isoscel
Într-un triunghi echilateral
toate unghiurile sunt
congruiente şi egale cu 600
P

∆МNP- ∆ echilateral
MN Ξ NP Ξ MP

<M Ξ <P Ξ <N =600


M N
Dacă într-un triunghi
toate unghiurile sunt congruiente,
atunci acest triunghi este
P echilateral

<M Ξ <P Ξ <N =600

∆МNP- ∆ echilateral
M N MN Ξ NP Ξ MP
ТЕОRЕМА

Bisectoarea unghiului opus bazei unui


triunghi isoscel este totodată înălțime, mediană
și mediatoare .
В

А А М С
ТЕОRЕМА

Bisectoarea unghiului opus bazei unui


triunghi echilateral este totodată înălțime,
mediană și mediatoare .
В

А А М С
Bisectoarea
dusă la latura
А laterală!
В
Bisectoarea
unghiului opus
bazei unui
triunghi isoscel
este totodată
înălțime,
mediană .
Bisectoarea
dusă la latura
С laterală!

În acest triunghi isoscel sunt construite 3 bisectoare. Care


bisectoare este dusă la bază? Apăsaţi clic pe ea.
Găsiţi triunghiurile la care bisectoarea este înălţime
şi mediană apăsaţi clic pe ea.
С О С
А О А

Corect.
triunghi isoscel.
ВО – bisectoare,
А О С dusă la bază,
В Corect. triunghi isoscel. В rezultă
ВО – bisectoare, dusă la bază, rezultă ВО –
triunghi ВО – mediană
mediană, ВО – înălţime!
isoscel. ВО – înălţime!
ВО – bisectoare, С В
dusă la latura
laterală!
О

А С
А О
В Nu-i triunghi isoscel! ВО înălţime!
Nu-i triunghi isoscel!
bisectoare ВО nu este nici mediană, nici înălţime!
Numiţi triunghiul isoscel şi baza lui.

ABC
Găsiţi unghiul congruient cu KDN
<АDN şi apăsăţi clic pe el.
С ADN
Bravo! KCD
D OKN
K

BKN
А OBK
В O N
Întrebare adăugătoare
∆АВС - ∆ isoscel. Determinaţi unghiul congruient
cu <B şi apăsaţi clic pe el!

Corect!
А Incorect!
С

Într-un triunghi isoscel


unghiurile de la bază
sunt congruiente.
∠В=∠А

В Verificare
Problemă. Baza tiunghiului isoscel este de două ori mai mică
decît laturile laterale. Aflaţi laturile triunghiului isoscel, dacă
perimetrul este egal cu 50 cm.

В Se dă: ∆ABC- isoscel, АВ=ВС=2АС,


Р=50cm.

2х Aflaţi: АВ, ВС, АС.Rezolvare. ∆ABC- isoscel сu baza АС.
Fie АС = х cm.
 Р=50cm
atunci АВ = 2х cm,
А х С 
ВС =2х cm. 
Alcătuim ecuaţia:

Х+2х+2х=50
5х=50
Х=10
АС=10 cm.
АВ=ВС=20cm.
Răspuns: 20cm, 20cm,10cm.
Alte proprietăţi:

1. înălţimea triunghiului isoscel, dusă la bază,


este mediană şi bisectoare

2. mediana triunghiului isoscel, dusă la bază, este


înălţime şi bisectoare.
Alte proprietăţi:

1. înălţimea triunghiului echilateral, dusă la


bază, este mediană şi bisectoare

2. mediana triunghiului echilateral, dusă la bază,


este înălţime şi bisectoare.
Înălţimile, medianele şi
С bisectoarele în triunghiul echilateral
se intersectează într-un punct.

N D

А F В
Aflaţi  АВD
triunghiul АВС - isoscel

В ВD – mediană
rezultă, ВD - bisectoare
? 400
 АВD = DВС

А D С
Aflaţi  DВА
А
АВD - isoscel

ВС – mediană
rezultă, ВС - bisectoare

В ? С
 АВС = DВС
500

D
Aflaţi  АВD

D А
? СВК - isoscel
В
ВМ – înălţime
600
30 rezultă, ВМ - bisectoare

 СВМ = КВМ

 СВК = АВD
С К
М
Aflaţi  АВD
АВК - isoscel
D
ВС – mediană
rezultă, ВС - bisectoare
В
?  АВС = КВМ
00
12030
 АВD = 1800 - 600

А К
С
Aflaţi  DВА
С
АСD - isoscel

ВА – bisectoare
rezultă, ВА - înălţime

А ? В  АВС = DВС

D
Aflaţi  АВD
СКВ - isoscel
АКВ - isoscel
К ВD – mediană
rezultă, ВD - bisectoare

550 550
D  KBD = ABD

700 1100 ?
С В А
Aflaţi  АВD
АКВ - isoscel

СКВ - isoscel
ВD – mediană rezultă, ВD - bisectoare
К 200 200
 KBD = СBD

400 ?
А С В
Se dă: АВ = ВС, ВЕ – median triunghiului АВС,
 АВЕ = 40030/
В Aflaţi  АВС,  FEC
АВC - isoscel
ВЕ – mediană
rezultă, ВЕ - bisectoare

 АВЕ = СВЕ
 АВС = 810
900 900 С
А Е 90
?0 ВЕ – mediană
rezultă, ВЕ - înălţime
 ВЕС = 900  FЕС = 900
F
Se dă: АВ = ВС, AE = 10cm,  FEC=900,
АВС = 130030/
Aflaţi  ЕВС, АС.
АВC - isoscel
ВЕ – înălţime
rezultă, ВЕ - bisectoare
В
?  АВЕ = СВЕ
130030/
 ЕВС = 65015/
А С
Е 900
ВЕ – înălţime
rezultă, ВЕ - mediană
АС = 2*АЕ = 20(cm)
F
Se dă: АD = DС,  АDB = СDВ.
Dem-aţi:  ВАС = ВCА şi ВD AC
В
 АDВ =  СDВ ( LUL)
1 2
 АВС - isoscel

 ВАС = ВСА

D ВD – bisectoare
rezultă, ВF - înălţime

А F С ВD AC
Se dă: АВ=ВС, АО=ОС, ОК – bisectoarea  ВОС
Aflaţi  АОК
В  АВС - isoscel
ВО – mediană
rezultă, ВО - înălţime

К
ОК – bisectoare
rezultă, 0
45
900
 ВОК = СОК = 450
А С
О  АОК = 1350
Se dă: АВ=ВС, ОМ – bisectoarea  АОВ
 МОС = 1350 Dem-ţi, că АВО = ОВС
В
 АВС - isoscel
ВО – înălţime
rezultă, ВО - bisectoare

М  АВО = ОВС

450 900
А О С