Sunteți pe pagina 1din 35

TEHNOLOGII DE MULS FOLOSITE ÎN CREŞTEREA

VACILOR DE LAPTE

Prof.dr. habil. Livia VIDU


CONŢINUT

 .
OPORTUNITATEA ŞI CONDIŢIILE NECESARE
INTRODUCERII MULSULUI MECANIC

 Mulsul reprezintă o verigă tehnologică de exploatare de mare complexitate,


ocupând 40-70% din timpul de lucru zilnic din fermele de vaci de lapte.

 Prin aplicarea unui muls corect şi raţional se poate îmbunătăţi cantitatea, calitatea
şi igiena laptelui. De asemenea, printr-o aplicare corectă a mulsului se poate
influenţa starea de sănătate a ugerului şi durata de exploatare a vacilor.

 Tehnologia de muls condiţionează efortul şi productivitatea muncii, costul producţiei,


ţinând seama de faptul că el deţine 40% din totalul cheltuielilor de întreţinere a
animalelor
PRINCIPALELE AVANTAJE ALE MULSULUI MECANIC

 - creşte productivitatea muncii, de 2,5-4 ori faţă de cea întâlnită la mulsul manual;
 - reduce considerabil efortul fizic depus de mulgător, scade consumul de ore om la
1,2-1,3 ore om/hl;
 - se diminuează incidenţa bolilor profesionale, se modifică caracterul muncii
mulgătorului transformând-o într-o variantă a muncii industriale;
 - sporirea cantităţii de lapte muls, şi în special, creşterea conţinutului laptelui în
grăsime cu 10-20%, deoarece prin mulsul mecanic se poate colecta şi laptele de la
sfârşitul mulsului, care este mai bogat în grăsime;
 - se îmbunătăţeşte calitatea igienică a laptelui, reducându-se numărul de
microorganisme nedorite din lapte .
CONDIŢII NECESARE PENTRU INTRODUCEREA
MULSULUI MECANIC

1. Efectivul de animale să fie suficient de mare şi să prezinte aptitudini


pentru mulsul mecanic:
Animalele trebuie să aibă un nivel productiv ridicat (peste 3 000
kg/lactaţie), să fie docile, uşor abordabile.

Înainte de a opta pentru acest sistem de muls, se verifică vacile din punct
de vedere al aptitudinilor ugerului pentru mulsul mecanic (uger mare, bine
prins, simetric, cu mameloane de dimensiuni normale 6-9 cm lungime şi 2-
4 cm grosime, cu tonicitate moderată a sfincterului mamelonar, cu orificii
rotunjite, cu viteza de muls de cca 2l/min, indicele mamar de peste 45%, cu
reflex pronunţat de cedare a laptelui, iar distanţa dintre uger şi sol să fie de
peste 40 cm şi cantitatea de lapte reziduală sub 200 ml).

Se preferă animale aflate la începutul lactaţiei, sănătoase


CONDIŢII NECESARE PENTRU INTRODUCEREA
MULSULUI MECANIC
2. Existenţa unei surse de energie sigură, precum şi de apă (mulsul
mecanic necesită un consum mai mare de apă).
În funcţie de soluţia de muls adoptată sunt necesare construcţii speciale.

La întreţinerea legată, care se asociază totdeauna cu mulsul la adăpost


trebuie să se asigure încăperi pentru agregatul de vacuum, pentru spălarea
instalaţiei, recepţia, răcirea şi depozitarea laptelui.

În cazul stabulaţiei libere, cu mulsul în săli speciale, este nevoie de încăperi


pentru: platforma de muls, padocuri de aşteptare, agregate, încaperi pentru
recepţie, depozitare şi livrare a laptelui, compartimentul pentru însămânţări
artificiale .
CONDIŢII NECESARE PENTRU INTRODUCEREA
MULSULUI MECANIC
3. Existenţa unei instalaţii de muls care trebuie să îndeplinească anumite
standarde.
Instalaţia de muls trebuie să asigure parametrii funcţionali constanţi, să
execute un muls rapid şi complet, să poată fi manevrată uşor, să poată fi
curăţată şi dezinfectată cu uşurinţă, să nu producă efecte nedorite asupra
ugerului.
Persoanele care efectuează mulsul (mulgătorii) trebuie să cunoască
particularităţile fiziologice ale ugerului, să cunoască aparatele de muls şi
modul lor de funcţionare.
Pentru obţinerea unor rezultate apreciabile este necesar ca personalul să
fie instruit în ceea ce priveşte mulsul, să fie oameni conştiincioşi şi să se
poarte blând cu animalele.
Reuşita mulsului mecanic depinde în bună măsură de tehnica utilizată
pentru obişnuirea animalelor la mulsul mecanic, tehnica diferenţiată în
funcţie de tipul instalaţiei de muls şi de metoda de muls folosită
CONDIŢII NECESARE PENTRU INTRODUCEREA
MULSULUI MECANIC
Mulsul mecanic necesită un management tehnic şi economic
corespunzător, vizând următoarele:
- optimizarea activităţii de reproducţie a vacilor pentru a asigura o
eşalonare corectă a fătărilor, respectiv structura normală pe stări fiziologice
(80 % din vaci să fie în producţie şi 20% în repaus mamar, respectiv 50%
vaci fătate şi însămânţate recent şi 30 % vaci în lactaţie şi gestante în lunile
3-7);
- formarea grupelor tehnologice de vaci după nivelul productiv şi starea
fiziologică;
-optimizarea programului.din fermă, inclusiv cel legat de muls
SISTEME DE MULS LA ADĂPOST

Mulsul în adăpost se practică în cazul


întreţinerii legate a vacilor în ferme de
capacităţi diferite, .
În acest caz se folosesc trei tipuri de instalaţii
şi anume:
 la bidon;
 cu colectarea şi transportul centralizat al
laptelui;
 grup individual de muls.
INSTALAŢIA DE MULS CU COLECTAREA
LAPTELUI LA BIDON
AVANTAJE:

- necesită investiţii mai mici, motiv


pentru care se recomandă în ferme cu
efective reduse de vaci;
- nu necesită deplasarea vacilor din
adăpost pentru mulgere;
- nu necesită construcţii suplimentare;
-permite tratarea individuală a vacilor
în timpul mulsului.
INSTALAŢIA DE MULS CU COLECTAREA LAPTELUI LA
BIDON
DEZAVANTAJE:
- productivitatea muncii este redusă
(14-16 vaci/ oră mulgător,
lucrând cu 2 aparate de muls
concomitent);
- solicită efort mai mare din partea
mulgătorului, datorită poziţiei
incomode a acestuia în timpul
mulsului;
- laptele vine în contact cu aerul din
adăpost, depreciindu-se calităţile
igienice;
- necesită efort şi timp mai
îndelungat pentru spălarea şi
dezinfecţia aparatelor de muls, a
bidoanelor de colectare şi
păstrare a laptelui
INSTALAŢIA DE MULS CU COLECTAREA
LAPTELUI LA BIDON

Aparatul de muls este partea instalaţiei care vine în contact nemijlocit cu


animalul şi este alcătuit din următoarele componente:
 paharele de muls sunt în număr de 4, confecţionate din metal sau plastic
cu manşon metalic la exterior, căptuşit la interior cu un manşon de cauciuc,
cu diametrul de 18-25 mm, fiind prevăzut lateral şi inferior cu un racord
pentru furtunul de vacuum şi inferior cu vizorul şi racordul pentru furtunul
de lapte;
 colectorul de lapte, face legătura între paharul de muls şi bidon sau
conducta de transport, având rol de a duce laptele de la cele 4 pahare de
muls şi este prevăzut cu 4 racorduri pentru furtunurile de la pahare şi un
racord de ieşire;
 distribuitorul reprezintă piesa de legătură dintre pulsator şi furtunurile
racordate la paharele de muls, cu rol în distribuirea vacuumului intermitent;
 pulsatorul este piesa principală a aparatului de muls, cu rol în realizarea
pulsaţiilor (alternarea presiunii cu vacuumul);
 furtunuri pentru lapte şi pentru vacuum.
INSTALAŢIA DE MULS CU COLECTAREA
LAPTELUI LA BIDON
Reţeaua de vacuum este cea care asigură vacuumul necesar pentru
funcţionarea aparatelor de muls, a sistemului de spălare şi
dezinfecţie, a transportului laptelui.
Elementele componente ale reţelei de vacuum sunt următoarele:
 - generatorul de vacuum- pompe de vacuum care produc o presiune
de 0,5 kg/cm2;
 - conducta este prevăzută cu robinet pentru racordul furtunurilor
aparatului de muls, prin această conductă circulă aerul de la
paharele de muls la generatorul de vacuum;
 - uniformizatoare- recipiente instalate pe reţeaua de vacuum cu rolul
de a atenua variaţiile debitului şi intensităţii vacuumului;
 - regulatoarele de vacuum au rolul de a limita valoarea maximă a
intensităţii vacuumului în instalaţii .
Scurgerea laptelui prin instalaţia de muls şi măsurarea cantităţii de
lapte se poate determina cu ajutorul pieselor transparente
ETAPELE TEHNOLOGIEI DE MULS LA BIDON
Etapele tehnologiei de muls la bidon constau în: pregătirea
instalaţiei de muls, pregătirea animalelor, a mulgătorilor,
realizarea mulsului şi încheierea lui.
1. Pregătirea instalaţiei de muls se referă la respectarea
următoarelor faze:
- verificarea robinetelor de vacuum şi ventilelor de scurgere, dacă
sunt închise;
- punerea în funcţiune a motorului electric de acţionare a pompei de
vacuum şi controlarea nivelului vacuumului (340-380 mm col.
Hg)
- controlul paharelor şi reglarea pulsaţiilor (45/min);
- fixarea aparatelor de muls la robinetul de vacuum şi verificarea
funcţionalităţii.
ETAPELE TEHNOLOGIEI DE MULS LA BIDON
2. Pregătirea mulgătorului şi a 3. Mulsul propriu-zis constă din:
vacilor: - deschiderea robinetului de vacuum şi
 îmbrăcarea echipamentului de aplicarea paharelor de muls;
muls şi efectuarea igienei - verificarea apariţiei jetului de lapte
mâinilor; din fiecare sfârc pentru a se evita
 scularea animalelor, îndepărtarea obstrucţia canalului;
dejecţiilor de pe stand şi a - efectuarea masajului de întreţinere.
resturilor de furaje din iesle; 4. Încheierea mulsului se referă la
 spălarea ugerului cu un şerveţel următoarele operaţiuni:
de unică folosinţă şi efectuarea - se apasă colectorul în jos timp de 5-
masajului; 10 secunde pentru scurgerea
 mulgerea primelor jeturi de lapte ultimelor picături de lapte;
într-un vas cu fundul negru, cu - se închide robinetul de vacuum şi se
scopul de a înlătura laptele bogat detaşează paharele de muls;
în microorganisme patogene şi de
a controla starea de sănătate a - se spală şi se dezinfectează
ugerului. aparatele de muls.
INSTALAŢIA DE MULS CU COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL
CENTRALIZAT AL LAPTELUI (PIPE LINE)
La acest tip de instalaţie laptele este
dirijat de la colectorul paharelor de muls,
prin intermediul furtunului de lapte, la
conducta de lapte.
Prin conducta de lapte, sub acţiunea
vacuumului laptele ajunge la tancurile
izoterme, amplasate în camera de
păstrare a laptelui.
INSTALAŢIA DE MULS CU COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL CENTRALIZAT AL
LAPTELUI (PIPE LINE)

Comparativ cu instalaţia de muls la bidon,


instalaţia cu colectarea şi transportul
centralizat al laptelui prezintă o serie de
avantaje:
- productivitatea muncii este mai mare, mulgătorul
putând să lucreze simultan cu 3-4 aparate de
muls;
- se elimină efortul depus de mulgător pentru
transportul bidonului de la o vacă la alta;
- laptele are o calitate igienică superioară, având
un circuit închis.
Ca dezavantaje se pot aminti:
- este o instalaţie mai costisitoare datorită
necesarului mai mare de apă şi substanţe -
dezinfectante pentru curăţirea conductei;
- laptele provenit de la animale cu afecţiuni ale
ugerului nu poate fi colectat separat;
- impune muncă în echipă ceea ce poate duce la
scăderea interesului muncitorilor.
INSTALAŢIA DE MULS CU COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL CENTRALIZAT AL
LAPTELUI (PIPE LINE)
GRUPUL INDIVIDUAL DE MULS

 Grupul individual de muls,este o instalaţie la care toate


componentele (motor electric, pompa de vacuum, aparatul de
muls cu anexele sale) sunt montate pe un cărucior.
 Instalaţia mobilă de muls poate fi prevăzută cu 2 aparate de
muls, iar tehnica mulsului este asemănătoare cu cea la bidon.
 Principalele argumente care o recomandă sunt
următoarele: necesită o investiţie mai redusă prin suprimarea
conductei de vacuum şi de lapte, se poate utiliza atât la
adăpost cât şi la păşune- în maternităţi, în adăposturi de
izolare şi în gospodăriile populaţiei. Dezavantajul major al
acestei instalaţii este zgomotul produs, care poate deveni un
factor de stres pentru animale.
GRUPUL INDIVIDUAL DE MULS
Mulsul mecanic în săli speciale
MULSUL VACILOR ÎN SĂLI SPECIALE

Mulsul vacilor în săli speciale se practică în


cazul întreţinerii libere. Pentru realizarea
mulsului, platformele de muls sunt dotate cu
mai multe încăperi: sala de muls propriu-zisă
(construcţii metalice pentru imobilizarea
animalelor în timpul mulsului, instalaţie de
muls); padocul de aşteptare, sala de răcire şi
păstrare a laptelui, generatorul de vacuum.
MULSUL ÎN SĂLI SPECIALE
Avantajele mulsului în săli special:
- prin existenţa culoarului pentru mulgător se
asigură un confort mai mare acestuia;
- scade efortul depus şi consumul de ore-om/hl, iar
productivitatea muncii creşte de câteva ori;
- laptele obţinut este mai igienic;
- vacuumul se menţine constant cu mai multă
uşurinţă pe durata mulgerii, deoarece conducta
este mult mai scurtă;
- efectivul de vaci poate fi mărit în cadrul fermei,
fără a se efectua investiţii suplimentare pentru
echipamentul de muls.
MULSUL ÎN SĂLI SPECIALE
Ca neajunsuri ale mulsului la platformă menţionăm:
- investiţia este relativ mare;
- necesită obişnuirea animalelor cu un flux tehnologic
complex;
- tratarea animalelor se realizează în grup, impunându-se
alcătuirea de grupe tehnologice.
În alegerea tipului de platformă trebuie să se ţină
seama de următorii factori: mărimea efectivului,
numărul de mulsori /zi care se vor efectua şi timpul
necesar, numărul boxelor de muls/mulgător şi numărul
de mulgători, cunoaşterea fluxului specific mulsului
TEHNOLOGIA DE MULS”BRĂDULEŢ” (COASTĂ DE PEŞTE,
HERINGBONE SAU NEOZEELANDEZĂ)

Această variantă presupune existenţa unui


grup de muls compus din:
 sala de muls, în care animalele sunt dispuse în
unghi de 350 faţă de axul longitudinal al sălii
(faţă de culoarul mulgătorului), culoarul de
lucru cu o adâncime de 75-80 cm.
 încăperi pentru maşini, colectarea şi
depozitarea laptelui, spălarea şi dezinfecţia
instalaţiei.
SALA DE MULS TIP BRĂDULEŢ
SALA DE MULS TIP BRĂDULEŢ
Sălile de muls sunt prevăzute cu platforme de capacităţi
diferite (2 x 8; 2 x 10; 2 x 2 x 8) fiind alcătuite din:
construcţii metalice pentru imobilizarea animalelor la
muls, instalaţia de muls, instalaţia de depozitare,
transportul şi distribuirea concentratelor, instalaţie de
spălare, dezinfecţie. La sala de muls pot exista
compartimente cu standuri pentru însămânţări
artificiale.
Introducerea vacilor pe platformă ca şi evacuarea lor se
realizează grupat. Vacile de pe aceeaşi linie a platformei
se blochează la capete cu un grilaj metalic. Pentru
fiecare vacă se asigură o lăţime de 1,1 m.
SALA DE MULS TIP BRĂDULEŢ

În SUA, în ultima vreme instalaţiile de muls tip “Brăduleţ” au formă romboidală,


caracterizându-se prin performanţe deosebit .
În ţările europene acest tip de instalaţie este foarte răspândit. Principalele avantaje
ale acestei instalaţii sunt următoarele:
- productivitatea muncii este mai mare cu cca 25% faţă de sălile tip”Tandem” (se mulg
35-38 vaci/oră/mulgător);
- mulgătorul nu trebuie să parcurgă întreaga lungime a animalului, datorită poziţiei în
unghi de 35o, ugerele vacilor sunt apropiate;
- investiţiile sunt mai mici, întrucât spaţiul construit pe loc de muls este mai redus.
SALA DE MULS TIP BRĂDULEŢ

Principalul neajuns al acestei instalaţii este


faptul că animalele sunt “tratate în grup” în
timpul mulsului. Indiferent de cantitatea de
lapte, animalele vor rămâne pe stand până vor
fi mulse toate.
Pentru minimizarea acestui neajuns, se
recomandă o lotizare corespunzătoare a vacilor
după nivelul productiv şi viteza de muls.
TEHNOLOGIA DE MULS “TANDEM”

 Grupul de muls se compune din: padocul de aşteptare,


sala de muls în care animalele sunt dispuse paralel cu
axul longitudinal, sala pentru colectarea şi răcirea
laptelui şi încăperi pentru agregatul de vacuum etc.
Numărul locurilor este 2 x 2; 2 x 4.
 Comparativ cu celelalte tipuri de săli de muls, sala de tip
“Tandem” prezintă avantajul tratării individuale a vacilor
la muls, accesul vacilor şi evacuarea acestora se
realizează individual. Ca neajuns, productivitatea muncii
este mai redusă (se mulg 26-28 vaci/oră/mulgător),
necesitând un timp mai mare pentru deplasarea de la o
vacă la alta ( se parcurge întreaga lungime a vacii)
TEHNOLOGIA DE MULS “TANDEM”
Fluxul tehnologic al mulsului:
- pregătirea instalaţiei de muls şi punerea
ei în funcţiune;
- pregătirea animalelor;
- fixarea paharelor de muls;
-detaşarea paharelor de muls şi fixarea
lor pe manşoane.

Succesiunea operaţiilor la muls se prezintă


ca timpi de lucru, astfel: 1- introducerea
primelor două vaci în boxă, hrănirea şi
pregătirea pentru muls; 2- ataşarea
paharelor la vaca A şi B; 3-introducerea în
boxă, hrănirea şi pregătirea vacii C; 4-
scoaterea aparatelor de muls la vaca A; 5-
ataşarea aparatelor de muls la vaca C; 6-
scoaterea vacii A de pe stand; 7-
introducerea în boxa vacii A a vacii D şi
pregătirea pentru muls; 8- scoaterea
aparatelor de muls de la vaca B; 9- aplicarea
aparatelor la vaca D; 10- scoaterea din sală a
vacii B etc.
TEHNOLOGIA DE MULS LA PLATFORMĂ CU LOCURI PARALELE
(SIDE BY SIDE)
La acest tip de platformă Pentru reducerea neajunsurilor
animalele sunt dispuse paralel legate de această tehnologie se
între ele sau perpendicular pe recomandă vaci cu aplomburi
culoarul mulgătorului. corecte, o deschidere suficientă
Acest tip de sală se recomandă între membrele posterioare, crupă
numai în fermele de vaci cu largă şi aptitudini foarte bune
efective mari şi cu producţie pentru mulsul mecanic.
ridicată de lapte. Capacitatea Fazele fluxului tehnologic sunt
unei astfel de platforme este 2 x asemănătoare cu cele de la sala de
20. muls tip “Brăduleţ”cu menţiunea
Platforma Side by side se că paharele de muls se ataşază
caracterizează printr-o printre membrele posterioare ale
productivitate a muncii mult mai vacii
mare decât la sălile descrise
anterior, dar dispunerea paralelă
a animalelor se realizează mai
greoi, iar ataşarea posterioară a
paharelor declanşează frecvent
micţiunea, îngreunând mulsul.
SALA DE MULS SIDE BY SIDE
TEHNOLOGIA DE MULS ”ROTOLACTOR”( SALĂ DE MULS
ROTATIVĂ)
Se poate întâlni sub formă de Rototandem sau Rotobrăduleţ.
Acest tip de instalaţie se recomandă în unităţi de dimensiuni
mari, la animale cu aptitudini foarte bune pentru mulsul
mecanic, lotizate pe stări fiziologice şi niveluri productive.
Asigură cea mai înaltă productivitate a muncii (60-220
vaci/oră). Trebuie precizat faptul că la acest tip de instalaţie
stresul animalelor este mai mare, ca urmare a învârtirii în
timpul mulsului.
În esenţă, fluxul tehnologiei de muls presupune următoarele
faze: dirijarea vacilor spre culoarul de la platforma de muls;
pregătirea de către doi mulgători a ugerului vacilor pe
puntea de acces la platformă; introducerea vacilor pe
platformă la interval de 15 secunde; ataşarea paharelor de
muls, spălarea şi dezinfecţia instalaţiei de muls
TEHNOLOGIA DE MULS ”ROTOLACTOR”