Sunteți pe pagina 1din 18

Clasificarea tehnologiilor de

măsurări în telecomunicaţii
În prezent există următoarele tehnologii de măsurări în
telecomunicaţii:

1. Tehnologiile de măsurări în STIFO

2. Tehnologiile de măsurări a mediilor fizice de propagare a semnalului.


Măsurarea parametrilor cablurilor electrice

3. Tehnologiile de măsurări a radiofrecvenţelor

4. Tehnologiile de măsurări în reţelele de comunicaţii primare

5. Tehnologiile de măsurări în reţelele de comunicaţii telefonice secundare

6. Tehnologiile de măsurări în reţelele ISDN

7. Tehnologiile de măsurări în reţele de transmisiuni a datelor

8. Tehnologiile de măsurări în sistemul de semnalizare SS7

9. Tehnologiile de măsurări în reţelele ATM

10. Tehnologiile de măsurări în reţelele de comunicaţii mobile


Tehnologia de măsurări
în STIFO

În STIFO cel mai frecvent în practică se efectuează


măsurarea:
•atenuării
•benzii de trecere
•dispersiei
•aperturii numerice
Aparate de masură
Tehnologiile de măsurări a mediilor fizice de
propagare a semnalului. Măsurarea parametrilor
cablurilor electrice

Printre parametrii cablurilor electrice cei


mai de interes în practică sunt:
Tehnologiile de măsurări a radiofrecvenţelor
Tehnologiile de măsurări în reţelele de
comunicaţii primare
Nivelul PDH Viteza de transmisie kbit/s

E1 2048 (4x2)/8

E2 8448 (4x8)/34

E3 34368 (4x34)/140

E4 139264 (4x140)/565

Parametrii cei mai


importanţi sunt:
Capacitatea(can.) şi
Viteza de transmisie
(kbit/s)
Tehnologiile de măsurări în reţelele de
comunicaţii telefonice secundare
Nivelul SDH Viteza de transmisie Mbit/s
Sub – STM – 1 (STM – 0) 51,840
STM - 1 155,520
STM - 4 622,080
STM - 8 1244,160
STM - 12 1866,240

STM - 16 24820,3

În reţelele de comunicaţii telefonice secundare se observă că


viteza de transmisie este considerabil mai mare faţă de reţeaua
primară.
Tehnologiile de măsurări în reţelele
ISDN
Reţeaua ISDN este reţeaua prin intermediul căreia se furnizează un pachet
de servicii de comunicaţii electronice diferite, oferind o conexiune digitală între
interfeţele utilizator/reţea.

Pentru realizarea unor niveluri calitative minime pentru serviciile publice de comunicaţii
electronice furnizate pe reţeaua ISDN se vor utiliza, dar nu se vor limita la, următorii
parametri de calitate:
1) deranjamente raportate per linie de acces ISDN pe an;
2) secunde sever eronate;
3) rata apelurilor nereuşite;
4) timpul de stabilire a conexiunii;
5) rata de transfer;
6) întârzierea în bucla;
7) întârzierea stabilirii legăturii;
8) disponibilitatea serviciului suport.

10
DEFINIREA PARAMETRILOR DE CALITATE ŞI CONSIDERAŢII
PRIVIND MĂSURAREA VALORILOR ACESTOR PARAMETRI PENTRU ISDN

11
Tehnologiile de măsurări în reţele de transmisiuni a
datelor.

Reteaua de telecomunicatii=ansamblul mijloacelor care asigurã transmisia la distantã a informatiei


între doi
utilizatori cu ajutorul semnalelor electrice.
Comunicãrile se pot realiza cu ajutorul informatiei care pot fi de mai multe tipuri: sunete(voce sau
muzicã);
imagini(fixe sau mobile); texte sau date.
In domeniul telecomunicatiilor pot fi deci incluse telefonia, radiocomunicarea, radio telefonia mobilã,
videotelefonia(între terminale mobile) si teleinformatica(tratarea si transmisia datelor la distantã).

Semnalele sunt atenuate si distorsionate pe o linie de transmisie, efecte care pot fi mai mult
sau mai putin accentuate în functie de medii de transmisie utilizat. La aceste efecte de
deformare a semnalului mai contribuie: viteza de transmisie, distanta între cele douã
terminale care comunicã.
Tipul mediului de transmisie este important deoarece el determinã numãrul maxim de biti
care pot fi transmisi pe secundã(bps-biti pe secundã).

12
Informatia privind asigurarea parametrilor de calitate
pentru serviciul public de acces la Internet(Trimestrul III,anul 2010)

13
Tehnologiile de măsurare în sistemul de
semnalizare SS7

Sistemul de semnalizare 7 (în engleză Signaling System No. 7, abreviat SS7) este
un set de protocoale de semnalizare pentru telefonie, folosite pentru semnalizare în
majoritatea rețelelor de telefonie clasică din lume. Acestea asigură semnalizarea în
afara benzii (out-of-band signaling), oferind suport pentru stabilirea apelului, taxare,
funcții de rutare și de comutare.

14
Tehnologiile de măsurări în reţelele ATM

Parametrii de trafic din punctul de vedere al sursei

15
Tehnologiile de măsurări în reţelele ATM

Parametrii de trafic din punctul de vedere al retelei ATM

16
Tehnologiile de măsurăre în reţelele de
comunicaţii mobile

Reţelele de telefonie mobilă oferă ca serviciu de bază serviciul telefonic mobil MTS (Mobile Telefone
Service). Primul MTS s-a relizat în 1964, în SUA. Pentru acest sistem au fost alocate şase canale
radio. Pînă în 1964 s-au dezvoltat servicii MTS care utilizau operatori umani pentru conectarea
convorbirii la reţeaua fixă. Aceste sisteme operau în benzile de 30 – 50 MHz şi 150 – 174 MHz,
utilizînd modulaţia de frecvenţă. În 1964 o formă îmbunătăţită de MTS, numită IMTS (Improved
MTS) era oferită într-un sistem cu procesare automată (fără operator), utilizînd 8 canale în gama
150 – 174 MHz. Capacitatea de servire era în jur de 130 de abonaţi.

În scopul elaborării unui standard unic pentru Europa, în 1982 s-a creat în cadrul CEPT Grupul
Special Mobil. După ani buni controverse s-a hotărît (1985) ca acest sistem să fie digital. O dată cu
trecerea la comunicaţia digitală a luat naştere a doua generaţie de siteme mobile. Au fost elaborate
două standarde de sisteme celulare de generaţia a două: GSM (Global System for Mobile
communication) în banda de 900 MHz şi o variată a sa în banda de 1800 MHz, numită DCS 1800
(Digital Cellular System). DCS 1800 este destinată în special zonelor urbane.

17
Tehnologiile de măsurăre în reţelele de
comunicaţii mobile
Parametrii tehnici ai sistemului de comunicaţii mobile GSM 900

Frecvenţe de transmitere a staţiilor mobile şi recepţie a staţiilor de bază, MHz 890-915


Frecvenţe de recepţie a staţiilor mobile şi transmitere a staţiilor de bază, MHz 935-960
Spectrul duplex a frecvenţelor de recepţie şi transmitere, MHz 45
Viteza de transmitere a datelor în radiocanal, kbit/s 270; 833
Viteza de codare a codecului audio, kbit/s 13
Banda de frecvenţă a unui canal de comunicaţie, kHz 200
Numărul maximal de canale de comunicaţie 124
Numărul maximal de canale, organizate de o staţie de bază 16-20
Tipul modulaţiei GMSK
Indicele modulaţiei BT 0,3
Lăţimea benzii a filtrului premodulator gausian, kHz 81,2
Numărul de salturi de frecvenţă pe secundă 217
Deplasarea în timp în intervalele cadrului TDMA (transmitere/recepţie) pentru
staţiile mobile 2
Tipul codecului audio RPE/LTP
Raza maximă a unei celule, km Până la 35

18