Sunteți pe pagina 1din 32

FIZIOLOGIA SÂNGELUI

CURS 1

1. Volemia
2. Funcţiile sângelui
3. Proprietăţile sângelui
4. Componentele sângelui
Sângele - definiţie
Sângele este un lichid rosu, vascos, circulant, de origine
conjunctivă, format din celule (elemente figurate: hematii, leucocite,
trombocite) suspendate in plasma sangvină (substanta fundamentala).

Ţesutul sanguin are următoarele compartimente:


1. Compartimentul tisular central al organelor hemato-
formatoare - la nivelul lor se formează elementele figurate ale
sângelui;
2. Compartimentul circulant – sângele;
3. Compartimentul tisular propriu – totalitatea celulelor
sanguine mature prezente în ţesuturi şi organe.
1. Volemia
Volemia reprezintă volumul total de sânge.
Valoarea normală a volemiei la un adult de 55-70 kg este de 5-5,6
litri şi cuprinde:
- volumul plasmatic 3,5 litri (55 %);
- volumul globular 1,5-2 litri (45 %) – hematocrit (Ht) cu valori
normale la adult 46,5 % la bărbaţi şi 42 % la femei;
Volemia reprezintă 6,9-7,4 % din greutatea corporală.
Valorile normale ale volemiei depind de:
- starea fiziologică a organismului (sarcină, digestie, efort fizic);
- vârstă;
- sex (la bărbaţi cu 10 % mai mare decât la femei).
În condiţii fiziologice şi de repaus în sectorul circulant se află 2/3
din volemie.
1/3 din volumul sanguin total stagnează în compartimentele
sectorului venos formând volumul sanguin de rezervă.
Principalele teritorii în care se găsesc rezervele sanguine sunt:
ficatul, splina şi plexurile venoase subpapilare.
Volemia
Modificările volemiei pot interesa atât componenta plasmatică cât
şi pe cea globulară.
Variaţiile pot fi fiziologice sau patologice.
Volemia normală – normovolemie.
Volemia scăzută – hipovolemie.
Volemia crescută – hipervolemie.
Hipervolemia:
- prin creşterea volumului globular (policitemia esenţială);
- prin creşterea volumului plasmatic (ciroză hepatică);
- prin creşterea ambelor volume (leucemia).
Hipovolemia:
- prin scăderea volumului plasmatic (vărsături, diaree severă,
arsuri);
- prin scăderea volumului globular - numărului de hematii
(anemii);
- prin scăderea ambelor volume (hemoragii).
2. Funcţiile sângelui
Funcţia circulatorie.
Prin volumul şi proprietăţile sale fizicochimice, sângele contribuie la
menţinerea şi reglarea presiunii sanguine (tensiuni arteriale).
Funcţia respiratorie.
Constă în transportul gazelor respiratorii de la plămâni la ţesuturi
(oxigenul) şi de la ţesuturi la plămâni (bioxidul de carbon).
Funcţia excretorie.
Sângele este principalul transportor al cataboliţilor (ureea, acid uric,
amoniac, acid lactic etc.) rezultaţi din metabolismul intermediar glucidic,
lipidic şi proteic, de la nivel tisular la nivel de organe excretoare.
Funcţia nutritivă.
Sângele vehiculează principiile alimentare (glucide, lipide, proteine)
de la nivelul organelor de absorbţie la ţesuturi.
Funcţia de menţinere a echilibrului hidroelectrolitic.
Una din condiţiile fundamentale ale homeostaziei organismului –
menţinerea echilibrului hidroelectrolitic între compartimentele mediului
intern – se realizează cu intervenţia sângelui.
Funcţiile sângelui
Funcţia de termoreglare.
Sângele are rol esenţial în procesele de acumulare şi disipare a
energiei termice precum şi în uniformizarea temperaturii de la organele
centrale (ficat 40oC) la organele periferice (piele 36oC).
Funcţia de apărare.
Sângele reprezintă o importantă barieră în calea agresiunii antigenice.
Această funcţie se realizează prin intermediul unor proteine specifice
(anticorpi), precum şi prin intermediul elementelor figurate specializate
(leucocitele).
Funcţia de reglare a principalelor funcţii a organismului.
Sângele intervine, prin proprietăţile sale fizicochimice şi prin
substanţele active conţinute, în reglarea funcţiilor circulatorii, digestive,
excretorii, etc.
Asigurarea unităţii organismului.
Realizând o cale de legătură directă între sisteme şi ţesuturi, sângele
reprezintă, un mijloc de asigurare a simultaneităţii de acţiune a organelor şi
sistemelor, simultaneitate ce condiţionează adaptarea la condiţiile mediului
ambiant.
3. Proprietăţile sângelui
Culoarea.
Sângele are culoarea roşie.
Aceasta se datorează hemoglobinei din hematii.
Sângele recoltat din artere (sânge arterial) este de culoare roşu-
deschis (datorită oxihemoglobinei).
Sângele recoltat din vene (sânge venos) are culoare roşu-închis
(datorită hemoglobinei reduse şi a carbohemoglobinei).
Când cantitatea de hemoglobină din sânge scade, culoarea devine
roşu-palid.
Densitatea.
Densitatea (greutatea specifică) a sângelui este dată de
substanţele solvite şi de numărul elementelor figurate.
Sângele este mai greu decât apa.
Densitatea sângelui are valoarea de 1055 g/l.
Plasma sanguină are o densitate de 1025 g/l.
Proprietăţile sângelui
Vâscozitatea.
Valoarea vâscozităţii sângelui este de 4,5 faţă de vâscozitatea
apei, considerată egală cu 1.
Vâscozitatea este proprietatea sângelui de a adera la pereţii
vasculari,determinând curgerea laminară(în straturi) a sângelui prin vase.
Presiunea osmotică şi presiunea coloidosmotică (oncotică).
Presiunea osmotică a sângelui este dată de concentraţia
substanţelor difuzibile din plasmă şi are valoare medie normală de cca.
287-300 mosm/litru.
Presiunea coloidosmotică (oncotică) este dată de proteinele din
sânge şi are o valoare medie normală de cca. 25-28 mmHg.
Presiunile osmotică şi coloidosmotică au rol în menţinerea
echilibrului hidroelectrolitic al organismului şi realizarea schimburilor
dintre plasmă şi ţesuturi.
Proprietăţile sângelui
Reacţia sângelui.
Reacţia sângelui se exprimă în unităţi pH.
pH-ul reprezintă logaritmul cu semn schimbat al concentraţiei
ionilor de hidrogen.
pH-ul sanguin are valoarea cuprinsă între 7,35 – 7,45.
Este menţinut la aceste valori prin mecanisme fizicochimice
(sistemele tampon) şi biologice (activitatea plămânlor, rinichilor etc.).
Temperatura.
La om şi la animalele cu sânge cald (homeoterme), temperatura
sângelui variază între 35oC (în sângele din vasele pielii) şi 39o C (în
sângele din organele abdominale).
Deplasarea continuă a sângelui prin organism contribuie la
uniformizarea temperaturii corpului şi ajută la transportul căldurii din
viscere spre tegumente, unde are loc eliminarea acesteia prin iradiere.
Sângele, astfel „răcit”, se reîntoarce la organele profunde, unde se
încarcă cu căldură.
4. Componentele sângelui - Hematiile
Particularităţi morfofuncţionale ale hematiilor
Hematiile (eritrocitele sau globulele roşii) circulante sunt celule
anucleate, cu rol în transportul gazelor respiratorii.
Culoarea hematiilor este roşie-deschis datorită oxihemoglobinei
din sângele arterial şi roşu-închis datorită carbohemoglobinei şi
hemoglobinei reduse din sângele venos.
Numărul de hematii la bărbat este de 4600000 – 5900000/mm3,
iar la femeie este de 4200000 – 5400000/mm3.
Creşterea numărului de hematii poate fi:
- fiziologică (mai mare la bărbaţi faţă de femei, la altitudine, efort
fizic, emoţii), datorită hemoconcentraţiei;
- patologică (insuficienţă cardiacă, TBC pulmonar etc).
Scăderea numărului de hematii poate fi:
- fiziologică (datorită ingestiei exagerate de apă – hemodiluţie,
hiperbarism);
- patologică (hemoragii, icter hemolitic, anemii).
Componentele sângelui - Hematiile
Hematia conţine:
- apă (60%);
- rezidiuu uscat: hemoglobină (34%), lipide (0,7%), proteine
(10%), glucide (0,5%) şi săruri minerale.
Hemoglobina (Hb) este principalul compus al hematiei care, prin
rolul său de pigment respirator asigură funcţia de transport a gazelor
respiratorii.
Hemoglobina este o cromoproteină şi are valori de 16 g% la bărbat
şi 14,7 g% la femei.
Molecula de hemoglobină este formată din 4 unităţi .
Fiecare unitate este formată din:
- o grupare prostetică denumită hem;
- o grupare proteică denumită globină.
Globina are două lanţuri alfa, cu câte 141 de aminoacizi şi două
lanţuri beta, cu câte 164 de aminoacizi.
Componentele sângelui - Hematiile
Hem-ul este format dintr-un atom de fier bivalent (Fe2+) fixat în
centrul unui nucleu tetrapirolic (protoporfirina).
Fiecare atom de Fe2+ leagă câte o moleculă de O2.
Datorită prezenţei fierului (Fe2+) hem-ul poate lega labil (reversibil)
gazele respiratorii formând compuşii fiziologici ai hemoglobinei.
Reacţia de fixare a O2 la Hb este o reacţie de oxigenare, de legare
reversibilă a unei molecule de oxigen la fierul bivalent.
În urma acestei reacţii reversibile rezultă oxihemoglobina (Hb O2),
care reprezintă forma principală de transport a O2 spre ţesuturi.
Atunci când este saturată (oxigenată) complet, o moleculă de Hb
poate transporta 4 molecule de O2.
Reacţia de fixare a CO2 la Hb este tot o reacţie labilă (reversibilă),
rezultând carbohemoglobina (Hb CO2), care reprezintă una din formele de
transport ale CO2 de la ţesuturi la plămâni.
Hb rezultată prin cedarea O2 sau CO2 cu care a fost combinată
formează hemoglobina redusă.
Componentele sângelui - Hematiile

Hematopoieza şi hemoliza fiziologică


Totalitatea celulelor eritropoietice şi a eritrocitelor adulte
formează un sistem numit eritron care este specializat în producerea şi
utilizarea pigmentului respirator (hemoglobina).
Hematiile circulante reprezintă doar o etapă din viaţa acestor ele-
mente.
Din momentul pătrunderii în circulaţie şi până la dispariţia lor
trec aproximativ 120 de zile (durata medie de viaţă a hematiilor).
Deşi trăiesc relativ puţină vreme, numărul lor rămâne constant.
Există un echilibru între procesul de distrugere şi procesul de
formare de noi hematii.
Componentele sângelui - Hematiile
Hematopoieza şi hemoliza fiziologică
Sediul eritropoiezei (hematopoieza) este în măduva roşie
(hematogenă) din oase.

Hematopoieza
Componentele sângelui - Hematiile
Hematopoieza şi hemoliza fiziologică
Sediul distrugerii hematiilor (hemoliza fiziologică) se află în
sistemul monocitomacrofagic din splină („cimitirul hematiilor”), ficat,
circulaţie generală.

Hemoliza fiziologică
Componentele sângelui - Hematiile
Grupele de sânge. Transfuzia
Hematiile umane prezintă două tipuri de polizaharide cu
proprietăţi antigenice, denumite aglutinogene A şi B şi două tipuri de
anticorpi plasmatici specifici omologi denumiţi aglutinine α şi β.
Antigenele hematice şi anticorpii plasmatici din sângele fiecărui
individ sunt determinaţi genetic, astfel încât, la acelaşi individ nu pot
coexista simultan aglutinogenul şi aglutinina specifică omoloagă.
Prin excludere reciprocă a aglutinogenului şi a aglitininei
omoloage oamenii se împart după sistemul ABO în 4 grupe sanguine.
Grupa I (O), întâlnită la 47% din populaţie, nu conţine
aglutinogenul A şi B, dar conţine aglutininele α şi β.
Grupa II (A), întâlnită la 41% din populaţie, conţine
aglutinogenul A şi aglutinina β.
Grupa III (B), întâlnită la 7-9% din populaţie, conţine
aglutinogenul B şi aglutinina α.
Grupa IV (AB), întâlnită la 3-5% din populaţie conţine
aglutinogenul A şi B şi nu conţine aglutininele α şi β
Componentele sângelui - Hematiile

Grupele sanguine AB0 şi compatibilitatea


Componentele sângelui - Hematiile
Dacă aglutinogenul hematic din sângele donatorului în cazul unei
transfuzii se întâlneşte cu aglutinina omoloagă din sângele primitorului
se produce aglutinarea intravasculară a hematiilor, urmată de hemoliză.
Cunoaşterea apartenenţei la una din grupele sanguine are mare
importanţă în stabilirea compatibilităţii transfuzionale.
Grupa O poate dona la toate grupele (donator universal-MAXIM
500 ml), dar nu poate primi decât de la grupa O.
Grupa AB poate dona numai la grupa AB însă poate primi de la
toate grupele (primitor universal).
S-a constatat că 85% din populaţie mai prezintă pe hematii încă
un antigen denumit D (Rh+).
Anticorpii anti-Rh (aglutininele) nu sunt determinate genetic.
Ei apar în cursul vieţii la subiecţii Rh-negativ în urma unor
transfuzii repetate cu sânge Rh-pozitiv.
Componentele sângelui – Leucocitele
Particularităţi morfofuncţionale ale leucocitelor
Leucocitele (globulele albe) se formează în meduva hematogenă.

hemocitoblast
mieloblast monoblast
limfoblast

progranulocit

limfocit monocit

bazofil
eozinofil neutrofil

granulocite agranulocite
leucocite
Limfopoeza
Componentele sângelui – Leucocitele
Particularităţi morfofuncţionale ale leucocitelor
Sunt celule nucleate circulante implicate în apărarea organismului şi
se găsesc în sânge şi limfă.
Numărul leucocitelor este de 6000 – 9000/mm3.
Creşterea numărului de leucocite (leucocitoza) poate fi:
- fiziologică (efort fizic, frig, emoţii, sarcină);
- patologică (stări infecţioase, leucemii, hemoragii, diabet etc).
Scăderea numărului de leucocite (leucopenie) poate fi:
- fiziologică apare la persoanele vârstnice;
- patologică (boli infecţioase, aplazii medulare, stres emoţional).
Clasificarea morfofuncţională a tipurilor de leucocite poartă numele
de formulă leucocitară.
După aspectul nucleului, leucocitele se clasifică în:
1) mononucleare (agranulocite) 32,5% din totalul leucocitelor, din
care 25,5% limfocite şi 7% monocite;
2) polinucleare (granulocite) 67,5% din totalul leucocitelor, din care
65% neutrofile, 2% eozinofile, 0,5% bazofile.
Componentele sângelui – Leucocitele
Particularităţi morfofuncţionale ale leucocitelor
Leucocitele au rol în apărarea organismului faţă de viruşi, bacterii şi
substanţe străine invadante, de care sunt atrase prin chemotaxie spre
ţesuturile invadate.
Fiecare tip de leucocite are rolurile sale specifice:
1) Neutrofilele (macrofagele sanguine) se deplasează rapid, putând
pătrunde în toate ţesuturile. Ele traversează peretele capilarelor emiţând
nişte prelungiri numite pseudopode, procesul purtând numele de diapedeză.
Neutrofilele înglobează şi distrug corpii străini proces numit fagocitoză.
2) Eozinofilele au rol într-un anumit tip de reacţii alergice (astm
bronşic, urticarie, rinită alergică).
3) Bazofilele au rol în unele tipuri de reacţii alergice şi în inflamaţii
cronice.
4)Monocitele (macrofagele sanguine) au rol în apărarea nespecifică.
Sunt celule imature a cărei dezvoltare se termină în ţesuturi, după ieşirea
prin diapedeză din capilarele sanguine. Ele se diferenţiază în macrofage.
Componentele sângelui – Leucocitele
Particularităţi morfofuncţionale ale leucocitelor
5) Limfocitele sunt leucocitele cu poziţie centrală în sistemul de
apărare al organismului numit şi sistem imunitar.
Imunitatea reprezintă ansamblul mecanismelor de apărare al
organismelor.
Ea se bazează pe recunoaşterea de către limfocite a unei substanţe
străine numită şi non-self sau antigen non-self şi declanşarea în
consecinţă a răspunsului imun.
Limfocitele sunt de două feluri:
- limfocitul T (format în timus) este responsabil de răspunsul
imun celular;
- limfocitul B realizează răspunsul imun umoral şi este o sinteză
de imunoglobuline specifice numite şi anticorpi specifici pentru fiecare
tip de antigen non-self cu care organismul a venit în contact.
Componentele sângelui – Trombocitele
Particularităţi morfofuncţionale ale trombocitelor
Trombocitele (plachetele sanguine) sunt fragmente celulare cu rol
în hemostază.
Trombocitele se formează în măduva hematogenă din oase.

Trombocitopoeza
Componentele sângelui – Trombocitele
Particularităţi morfofuncţionale ale trombocitelor

Numărul de trombocite este de 170000 – 360000/mm3 la bărbaţi şi


180000 – 400000/mm3 la femei.
Din numărul total 1/3 sunt depozitate în splină şi 2/3 se află în
circulaţie.
Durata de viaţă este de 8 zile după care sunt distruse în ficat şi
splină.
Trombocitele conţin 1,9% glucide, 12% proteine şi 3% lipide.
Scăderea numărului de trombocite sub 150000/mm3 poartă
numele de trombopenii şi produce tulburări de coagulare.
Creşterea numărului de trombocite peste 500000/mm3 poartă
numele de trombocitoză şi produce fenomene de hipercoagulabilitate.
Componentele sângelui – Trombocitele
Hemostaza fiziologică
Hemostaza reprezintă totalitatea mecanismelor prin care
organismul se apără împotriva hemoragiilor.
Hemostaza fiziologică este eficace în hemoragiile din vasele mici
şi capilare.
În cazul celorlalte hemoragii hemostaza se face medicamentos
şi/sau chirurgical.
Hemostaza fiziologică, spontană se desfăşoară în :
1) timpul parietal reprezintă ansamblul fenomenelor prin care
lumenul vasului lezat se micşorează (vasoconstricţie produsă atât reflex,
cât şi sub acţiunea serotoninei), reducând sau chiar oprind momentan
hemoragia;
2) timpul trombocitar, reprezintă formarea trombusului alb care
închide lumenul vascular deja contractat.
Trombusul alb se formează prin aderarea trombocitelor de pe
peretele vascular lezat, agregarea şi metamorfoza vâscoasă a acestora,
ducând la oprirea hemoragiei 2 – 4 min;
Componentele sângelui – Trombocitele
3) timpul plasmatic, reprezintă ansamblul
fenomenelor de coagulare ce se desfăşoară în decurs
de 3 – 5 min. de la producerea leziunii vasculare.
Rezultă trombusul de fibrină,
care se retractă ulterior, asigurând
închiderea de durată a vasului,
ca urmare a transformării
fibrinogenului în fibrină sub influenţa
trombinei;
4) hemostaza definitivă, apare după 7 zile
când trombusul de fibrină este distrus prin procesul
de fibrinoliză asociat cu acţiunea macrofagelor
tisulare.
Spaţiile formate sunt imediat ocupate de
fibroblaşti, care secretă colagen, determinând fibroza
şi închiderea definitivă a vasului lezat.
Componentele sângelui – Trombocitele
Coagularea sângelui
Principalul fenomen din timpul plasmatic al hemostazei îl reprezintă
coagularea sângelui.
Coagularea este un proces enzimatic complex prin care fibrinogenul
solubil din plasmă se transformă într-o reţea de fibrină insolubilă în ochiurile
căreia se fixează elementele figurate ale sângelui.
Procesul de coagulare este posibil datorită echilibrului ce se stabileşte
între acţiunea factorilor activatori (procoagulanţi) şi inhibitori (anticoagulanţi).
Coagularea sângelui se desfăşoară în trei faze:
1) faza I – formarea tromboplastinei are loc pe două căi (extrinsecă şi
intrinsecă) şi durează cel mai mult, 4 – 8 min;
2) faza a II-a – formarea trombinei durează 10 sec. Tromboplastina
transformă protrombina în trombină;
3) faza a III-a – formarea fibrinei durează 1 – 2 sec. Trombina desface,
din fibrinogen, nişte monomeri de fibrină, care polimerizează spontan,
alcătuind reţeaua de fibrină, ce devine insolubilă sub acţiunea F.XIII.
În ochiurile reţelei de fibrină se fixează elementele figurate şi
sângerarea se opreşte.
Componentele sângelui – Trombocitele

Coagularea sângelui
Componentele sângelui – Plasma sanguina
După îndepărtarea elementelor figurate ale sângelui, rămâne un
lichid vâscos, gălbui, numit plasmă.
Plasma reprezintă 55% din volumul sângelui.
Volumul plasmatic reprezintă cca 4 – 5% din greutatea corporală
(41 ml/kg corp).
Un adult de 70 kg va avea o cantitate de plasmă de cca 3.000 –
3.500 ml.

Plasma conţine:
- 90% apă;
- 10% reziduu uscat,
constituit din substanţe
organice şi anorganice. Celulele albe
si trombocitele

hematiile
Componentele sângelui – Plasma sanguina
Substanţele organice.
Reprezintă 9% din reziduul uscat şi sunt constituite din:
- Substanţe azotate proteice (proteinele plasmatice) 8%
reprezentate de:
albumine 4,5 g%;
globuline 3 g%;
fibrinogen 0,2-0,4 g%.
- Substanţele azotate neproteice reprezentate de:
uree 0,20 – 0,30 mg%;
acid uric 2-5 mg%;
creatina şi creatinina 0,8 – 2 mg%;
amoniac (10 mg%).
Alte substanţe organice plasmatice sunt reprezentate de:
corpii cetonici (1,5 – 6 mg% ml);
pigmenţii biliari (bilirubina indirectă sau prehepatică,
reprezentând 4/5 din totalul bilirubinemiei);
urobilinogenii (0 – 0,5 mg%).
Componentele sângelui – Plasma sanguina

Substanţele organice neazotate sunt reprezentate de:

- lipide totale 600-700 mg% alcătuite din:


 fosfolipide (35%);
 gliceride, mai ales trigliceride (10 – 25%);
 colesterol liber (7,5%) şi esterificat (30,1%);
 acizii graşi (2,5%);

- glucoză 80-120 mg%;


- acid lactic 9 – 20 mg%;
- acid piruvic 1 mg%.
Componentele sângelui – Plasma sanguina
Substanţele anorganice.
Reprezintă 1% din reziduul uscat al plasmei şi sunt constituite din:
cloruri, sulfaţi, fosfaţi de Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu etc.
Unele dintre ele se găsesc în concentraţii mari (sodiu), altele în
cantităţi extrem de reduse, ceea ce a făcut să fie denumite oligoelemente
(iodul, florul, zincul, cobaltul etc.).
Cele mai multe substanţe anorganice plasmatice se găsesc sub formă
disociată în particule cu încărcătură electrică pozitivă (cationi) sau negativă
(anioni), concentraţia plasmatică a electroliţilor fiind 310 mEq/l (suma
anionilor fiind egală cu cea a cationilor).

Cationi:
Na+ (0,3g%), K+ (20mg%), Ca2+ (9-11 mg%), Mg2+(2 mg%), Fe2+
(100 mg%), Cu2+ (120 mg%).

Anioni:
Cl- (0,3 g%), I- (10g%).

S-ar putea să vă placă și