Sunteți pe pagina 1din 18

Piciorul diform

congenital
Anatomie
 Protars
 Talus, calcaneu
 Mezotars
 Navicular, cuneiforme,
cuboid
 Metatars
 Articulaţia
mediotarsiană
proximală
 Articulaţia
mediotarsiană distală
Anatomie
 Rază medială/tibială
 Talus
 Navicular
 Cuneiforme
 Metatarsiene I, II, III
 Rază laterală/fibulară
 Calcaneu
 Cuboid
 Metatarsiene IV, V
 Articulaţia
mediotarsiană
longitudinală
Anatomie – bolta plantară
 Raza medială formează
bolta plantară
menţinută de 3 muşchi
extrinseci:
 Tibial posterior
(tuberozitatea
naviculară)
 Tibial anterior (faţa
dorsală cuneiform I şi
metatarsian I)
 Fibular lung
Forme clinice simple
 Piciorul equin – sprijin pe antepicior
 Piciorul tal – sprijin pe calcaneu
 Piciorul var – sprijin pe rebordul lateral
al piciorului
 Piciorul valg – sprijin pe rebordul medial
al piciorului
Forme clinice complexe
 Reprezintă asociaţii de diformităţi în planuri
diferite ale piciorului cu rezultat o diformitate
complexă
 Varus equin – sprijin pe rebordul lateral şi
antepicior
 Tal valg – sprijin pe calcaneu şi marginea
internă a piciorului
 Var complex – sprijin pe rebordul lateral
 Valg complex – sprijin pe mezotars
Piciorul varus equin congenital
 Tulburare de statică şi dinamică
 Fiziopatologie:
 Modificări genetice ale structurii ADN
 Stadiu de dezvoltare a piciorului in viaţa
intrauterină
 Teoria dezechilibrului muscular
 Dezechilibru muscular între musculatura agonistă
şi antagonistă
Anatomie patologică
 Talus în equin şi adducţie
 Calcaneu în adducţie, rotat lateral şi în equin
 Navicular subluxat pe faţa dorsală şi turtit
 Cuneiforme în adducţie
 Cuboid: rotaţie laterală şi adducţie
 Metatarsiene: adducţie
Anatomie patologică
 În mod normal, între
talus şi calcaneu
există un unghi (pe
imaginea de faţă) cu
valori normale între
20 şi 40
 Între talus şi primul
metatarsian se
formează un unghi
normal de 15
Anatomie patologică
 Deformarea
unghiurilor în piciorul
varus equin
Anatomie patologică
 COMPONENTA DE
VAR
 Adducţia antepiciorului
pe retropicior
 Adducţia retropiciorului
 Planul plantei
formează cu planul
solului un unghi
deschis medial
Anatomie patologică
 COMPONENTA DE
EQUIN
 Axul gambei formează
cu axul antepiciorului
un unghi deschis
ventral
Forme clinice
 Atitudinea var-equin
 În special la nou-născut
 Piciorul var-equin parţial reductibil
 La sugar şi copilul mare
 Piciorul var equin inveterat
 La şcolari şi adolescenţi
Tratament
 Trebuie început imediat după naştere
 Tratamentul este mai simplu cu cît este început
mai precoce
 Iniţial se imobilizează în aparate gipsate şi
ulterior în atele amovibile
Principii de tratament
 Corectarea adducţiei antepiciorului
 Corectarea adducţiei retropiciorului
 Corectarea varului
 De la început la limita maximă posibilă
 Equinul se va corecta lent şi progresiv
(evitarea ischemiei)
 Stabilizarea se face prin kinetoterapie şi
imobilizare pasivă (atele amovibile)
Tratament chirurgical
 Iniţial intervenţii pe
părţi moi
 Modificările de
structură osoasă
determină necesitatea
de rezecţii-artrodeze
Tipuri de abord
 Dorsal
 Alungire tendon Ahile
 Artrotomie/sindesmoliză talo-calcaneană
 Dorso-medial
 Sindesmoliza razei mediale şi secţiunea ligamentului
deltoidian
 Dorso-lateral
 Dezinserţie plantară
 Sindesmoliză mediotarsiană longitudinală
 Latero-medial
 Sindesmoliză protarsului
 Dezinserţia plantară
Tratament chirurgical
 Rezecţia-artrodeză