Sunteți pe pagina 1din 25

CONGRESUL DE LA VIENA

(1814 – 1815)
CONGRESUL DE LA VIENA
(1814 – 1815)
• După căderea
lui Napoleon
vastul
imperiu
francez se
prăbuşeşte.
CONGRESUL DE LA VIENA
(1814 – 1815)
• Puterile
învingătoare, care
au alcătuit coaliţia
antifranceză, au
convocat Congresul
de la Viena (sept.
1814 – iunie 1615),
în care s-a trasat
noua organizare a
Europei.
CONGRESUL DE LA VIENA

Negocierile s-au
desfăşurat în jurul a
două principii :
• PRINCIPIUL
LEGITIMITĂŢII care
viza restabilirea
monarhiei de drept
divin.
CONGRESUL DE LA VIENA
• PRINCIPIUL
ECHILIBRULUI
EUROPEAN care
consta în stabilirea
unui asemenea
raport de forţe între
statele europene,
încât să nu se
permită instalarea
hegemoniei unei
puteri, în
defavoarea
EUROPA ÎN 1815
celorlalte.
CONGRESUL
DE LA VIENA

• « Europa este un sistem de state care au nevoie să


trăiască între ele într-un raport de echilibru. Dar
aceste state sunt organisme vii. Echilibrul între
aceste organisme vii nu poate fi impus din afară, prin
forţa unui stat sau a unui grup de state mai
puternice, după voinţa lor arbitrară ; trebuie să se
răspundă necesităţilor vitale ale tuturor statelor.
Pentru a nu se înşela asupra acestor necesităţi
vitale, trebuie să concure întreaga Europă în
stabilirea noului sistem »
• (Talleyrand – Scrisoare către Ludovic al XVIII-lea,
Viena,25 noiembrie 1814)
CONGRESUL DE LA VIENA
• Forma definitivă a negocierilor
s-a concretizat în « Actul final »
adoptat la 9 iunie 1815.
• State semnatare:Anglia,
Austria, Prusia, Rusia, Franţa,
Portugalia şi Suedia.
CONGRESUL DE LA VIENA
SCOPURILE CONGRESULUI DE LA VIENA
• Izolarea
politică a
Franţei ;
• Împiedicarea
răspândirii
ideilor
revoluţiei
franceze.
PREVEDERI

FRANŢA :
• Este readusă la
graniţele ei din
1789 ;
• Este nevoită să
plătească
importante
despăgubiri de
război ;
• Suportă trupe de
ocupaţie.
PREVEDERI
CONFEDERAŢIA
GERMANĂ,
recunoscută la 8 iunie
1815 (38 state), este
menţinută pentru a
împiedica expansiunea
Franţei spre răsărit şi
trece sub hegemonia
Austriei.
Instituţiile sale sunt :
• Dieta federativă – for
legislativ ;
• Consiliul intern – organ
executiv.
PREVEDERI
• PROVINCIILE UNITE
(OLANDA) şi
BELGIA alcătuiesc
REGATUL ŢĂRILOR
DE JOS. Înfiinţarea
lui are acelaşi scop
al blocării
tentativelor
expansioniste ale
Franţei.
PREVEDERI
• ITALIA
păstrează
fărâmiţarea
statală. Regatul
lombardo-
veneţian din N
şi NE intră sub
stăpânirea
Austriei.
PREVEDERI

• POLONIA îşi pierde


independenţa. Cea
mai mare parte a ei
intră sub controlul
Rusiei. Galiţia este
anexată Austriei iar
Poznania intră sub
stăpânirea Prusiei.
PREVEDERI

• PRUSIA
mai
anexează
Westfalia,
Renania,
Saxonia.
PREVEDERI

• RUSIA mai
anexează
Finlanda şi i
se
recunoaşte
stăpânirea
asupra
Basarabiei.
PREVEDERI

• ANGLIA
primeşte din
spaţiul
european :
Insula Malta,
Insulele Ionice
şi Gibraltarul.
PREVEDERI

• SUEDIA
primeşte
Norvegia.
EXERCIŢII
ECHIPA NR. 1
• Care au fost statele cele mai avantajate,
respectiv cele mai dezavantajate, ca urmare a
hotărîrilor luate la acest congres ?
ECHIPA NR. 2
• Cum credeţi că au fost primite de opinia
publică hotărîrile Congresului de la Viena ?
ECHIPA NR. 3
• S-au înscris hotărîrile Congresului de la
Viena în sensul progresului istoric ?
CONGRESUL DE LA VIENA

« Pretutindeni se spune că nu sunt de acord, că nu


este vorba de a restabili ordinea şi dreptatea, ci de a
forţa mâna, de a lua fiecare cât mai mult şi că se
pregăteşte un război general care nu va întârzia să
izbucnească. Se vorbeşte că Alexandru nu-l poate
suferi pe Metternich, că Talleyrand e singurul care
vorbeşte argumentat şi că Evanghelia, dacă ar fi
propovăduită de diavol, nu ar înceta să fie
Evanghelie, şi este cazul lui, căci Talleyrand nu cere
nimic pentru Franţa. El nu vrea decât dreptate,
echilibru, moderaţie, linişte pe bazele sfinte ale
dreptului şi raţiunii »
(Raportul secret al prefectului de poliţie din Viena,
Hager, către Francisc I, împăratul Austriei, 1
noiembrie 1814)
CONGRESUL DE LA VIENA

• Prevederile « Actului
final » contraveneau
aspiraţiilor de
libertate şi
independenţă
împărtăşite de
naţiunile europene.
SFÂNTA ALIANŢĂ

• La 26 septembrie 1815,
la Paris, Rusia, Austria
şi Prusia pun bazele
Sfintei Alianţe.
FREDERIC WILHELM III
PRUSIA

ALEXANDRU I FRANCISC I
RUSIA AUSTRIA
SFÂNTA ALIANŢĂ

« Conform cuvintelor din Sfânta Scriptură, care cere


tuturor oamenilor să se considere fraţi, cei trei
monarhi contractanţi vor rămâne uniţi prin legăturile
unei fraternităţi adevărate şi indestructibile şi,
considerându-se compatrioţi, îşi vor acorda în orice
ocazie şi în orice loc asistenţă, ajutor şi sprijin ;
apărând în faţa supuşilor şi armatelor lor ca nişte
părinţi, ei vor conduce sub impulsul aceluiaşi spirit
de fraternitate de care sunt animaţi, la protejarea
religiei, a păcii şi dreptăţii… »
( Tratatul de întemeiere a Sfintei Alianţe, art. 1)
SCOPURILE SFINTEI ALIANŢE

• Menţinerea statu-
quo-ului ;
• Combaterea oricăror
idei şi mişcări
revoluţionare.
• Această organizaţie a
funcţionat până în
momentul
declanşării
revoluţiilor europene
de la 1848-1849.
MATERIAL ÎNTOCMIT
DE
PROF. HRUŞCOVSCHI
ELENA