Sunteți pe pagina 1din 14

Tehnicile ANOVA

Statistică - Anca Mustea 1


Cuprins

 Ce este ANOVA?
 Când folosim ANOVA?
 Câte forme de ANOVA avem?
 Cum calculăm valoarea testului F (Fisher)?
 Cum interpretăm rezultatele obţinute?

Statistică - Anca Mustea 2


Tehnicile ANOVA
 ANOVA – vine de la “Analysis of Variance”

 se referă la studierea variabilităţii VD


pentru a explica de unde vine:

“Sunt mediile a trei grupuri diferite pentru


că avem manipulări diferite sau pentru că
diferă subiecţii incluşi în aceste grupuri?”
Statistică - Anca Mustea 3
Ce teste de inferenţă statistică avem?

- Distribuţii simetrice
- Abateri standard ~ egale Teste parametrice
- VD măsurată pe scală de
interval

Când nu sunt îndeplinite Teste neparametrice


condiţiile de mai sus

Statistică - Anca Mustea 4


Alegerea testelor de inferenţă

1 VI 2 modalităţi design testul t pt eşantioane independente


intersubiecţi testul U Mann-Whitney

design testul t pt eşantioane perechi


intrasubiecţi testul Wilcoxon

1 VI mai mult de design ANOVA unifactorial


2 modalităţi intersubiecţi testul Kruskal-Wallis

design ANOVA pt măsurători repetate


intrasubiecţi testul Friedman

Statistică - Anca Mustea 5


Alegerea testelor de inferenţă

2 sau mai 2 sau mai multe design ANOVA factorial pt


multe VI modalităţi intersubiecţi măsurători independente
(Hi pătrat)

design ANOVA factorial pt


intrasubiecţi măsurători repetate
(Hi pătrat)

Statistică - Anca Mustea 6


Când folosim tehnicile ANOVA?
 când avem 1 VI cu mai mult de două
modalităţi

 când avem mai multe VI

 când avem îndeplinite condiţiile pentru a


aplica un test parametric de inferenţă
statistică (VD numerică, distribuţii
simetrice, varianţă egală)

Statistică - Anca Mustea 7


De ce ANOVA şi nu t?
 Testul t se foloseşte pentru a compara câte două
grupuri.
Dacă avem mai mult de două grupuri ar trebui să
facem comparaţii pentru fiecare combinaţie a câte
două grupuri.
 ex. Dacă avem 3 grupuri trebuie să aplicăm testul t de 3
ori: 1 şi 2, 1 şi 3, 2 şi 3

 ANOVA ne permite compraţii între mai mult de


două grupe cu o eroare maximă de 5%.
Pentru un test t putem avea o eroare de maxim 5%
(p<.05). Dacă aplicăm 3 teste t => o eroare de
15%, mult prea mare pentru a fi acceptată de
comunitatea ştiinţifică.
Statistică - Anca Mustea 8
Tipuri de tehnici ANOVA
 ANOVA simplă
 1 VI cu mai mult de două modalităţi
 Design intersubiecţi
 ANOVA cu măsurători repetate
 1 VI cu mai mult de două modalităţi
 Design intrasubiecţi
 ANOVA factorială
 2 sau mai multe VI
 Design intesubiecţi
 ANOVA mixtă
 2 sau mai multe VI
 Design mixt (o VI intersubiecţi şi o VI intrasubiecţi)

Statistică - Anca Mustea 9


Rezultatele ANOVA

 Testul Fisher: F – cu cât este mai mare cu


atât mai bine

 p –pragul de semnificaţie trebuie să fie


mai mic decât .05 pentru a avea un efect
semnificativ

Statistică - Anca Mustea 10


ANOVA simplă

 Efectul VI este dat de valoarea testului


Fisher (F) la un prag p<.05

 Testele de comparaţie ulterioară (post-


hoc) ne arată unde anume există diferenţe
între condiţiile (modalităţile) VI

Statistică - Anca Mustea 11


ANOVA pt măsurători repetate

 Avem şi aici un efect global al VI dat de


valoarea testului F

 Folosim contrastele pentru a afla unde


anume sunt diferenţe semnificative (între
care modalităţi)

Statistică - Anca Mustea 12


ANOVA factorială

Avem trei efecte (în cazul a două VI):


1. Efectul VI1

2. Efectul VI2

3. Efectul interacţiunii dintre VI1 şi VI2

 Pentru fiecare efect avem


 o valoare a testului Fisher (F) la
 un anumit prag de semnificaţie p pe care
îl raportăm la .05

Statistică - Anca Mustea 13


ANOVA mixtă

 La fel ca şi pentru ANOVA factorială avem


 efectele fiecărei variabile şi
 efectul interacţiunii dintre variabile

 Cel puţin una dintre variabile este “intra”

Statistică - Anca Mustea 14