Sunteți pe pagina 1din 6

Legături (interacţii) chimice

-covalentă: natură, tărie, solubilitate:


nepolară;
polară;
σ; π
-ionică: natură, tărie, solubilitate;
-coordinativă: natură;
-de hidrogen: natură, reţea spaţială, tărie;
-van der Waals: natură, tărie;
-hidrofobe: natură, amfifilie, micele, vezicule,
stabilitate termodinamică.
Micela
APA. SISTEME APOASE
Legături de hidrogen
H-O-H H+ + OH-
K = [H+] [OH-] / [HOH]
Kw = [H+] [OH-] = 10-14 mol2/L2 (experimental)
[H+] = [OH-] = 10-7 mol/L

pH = - lg [H+]
7
0 acid neutru bazic 14
pH fiziologic
Acid / Baza
HA + H2O H3O+ + A-
acid bază acid conjugat bază conjugată
HA + HOH → [H3O+] + [A-]
Ka = [H3O+] [A-] / [HA] [HOH]
[H3O+] = Ka [HA] / [A-]
- lg [H3O+] = - lg Ka - lg [HA] / [A-]
pKa = - lg Ka
pH = pKa + lg [A-] / [HA] sau
pH = pKa + lg [acceptor de protoni] /
[donor de protoni]
Henderson – Hasselbach
Sistem tampon