Sunteți pe pagina 1din 15

Conf.dr.

Diana Cimpoeşu
Dinamica de grup
Feed-back
Dinamica de grup-obiective
 Explice termenul de “dinamica de grup” şi influenţa sa
asupra formării;
 Enumere condiţiile necesare formării unei echipe;
 Numească cel puţin 5 factori de comportament care pot
reflecta o dinamică de grup pozitivă;
 Numească cel puţin 5 factori de comportament care pot
reflecta o dinamică de grup negativă
Dinamica de grup
 Maniera in care membrii grupului participa la
activitati si modul in care comunica intre ei.
 Se refera de asemenea la:
-atmosfera de grup(climatul învăţării)
-influenţele stilurilor de învăţare/formare ale fiecăruia
-nivelul de participare
-concurenţă pentru a deveni lider
-conflict,competiţie
-colaborare
-gradul de acceptare între membrii grupului
Caracteristicile unei echipe eficiente
 Membrii echipei lucrează pentru îndeplinirea unor
obiective comune, cunoscute,înţelese şi acceptate de toţi,
care slujesc echipa, dar şi interesul individual;
 Rolurile şi responsibilităţile sunt clare şi bine cunoscute
de toţi membrii echipei
 Atmosfera de lucru este informală,confortabilă,
dinamică
 Echipa are un înalt statut moral
 Productivitatea este ridicată:membrii echipei muncesc
mult, utilizându-şi optim abilităţile
Caracteristicile unei echipe eficiente
 Liderul este mândru de echipa sa;
 Liderul este interesat de realizările fiecărui membru al
echipei;
 Fiecare membru al echipei este mândru de realizările
sale şi acceptă feedback-ul colegilor săi
 Feed-back-ul este dat cu sinceritate, constructiv şi
niciodată ca atac personal
 Liderul îşi consultă echipa înainte de a face schimbări
care ar putea să-i afecteze pe membrii acesteia;
Caracteristicile unei echipe eficiente
 Membrii echipei au incredere şi se bazează unii pe
ceilalţi;
 Echipa nu se simte ameninţată de schimbare, fiecare
fiind interesat să încerce noi abordări creative
 Canalele de comunicare sunt deschise pentru
idei,sentimente şi ascultare activă
 Discuţiile de muncă sunt numeroase şi în legătură cu
sarcinile
 Conducerea nu reprezintă o problemă de control, ci o
discuţie privind cel mai bun mod de a-ţi îndeplini
sarcinile
Indicatorii unei dinamici de grup pozitive
 Participare activă
 Iniţiativă printre participanţi
 Îndeplinirea sarcinilor propuse
 Tonul vocii pozitiv
 Limbajul non-verbal pozitiv
 Participanţii işi asumă responsabilitatea
managementului timpului
 Ambianţă pozitivă (deschisă, cooperantă)
 Respectarea regulilor de grup
 Prezenţa feed-back-ului
 Comunicare reală (ascultare activă, empatie)
Indicatori ai unei dinamici
 Tonul vocii (negativ)
de grup negative
 Tăcere ( care poate indica lipsă de interes sau înţelegere,
conflict, oboseală, plictiseală,timiditate)
 Nivel scăzut de participare
 Iniţiativă scăzută (participanţii aşteapta să li se spună de
fiecare dată ce să facă)
 Chicoteli,murmure –pot indica disconfort faţă de subiect
Indicatori ai unei dinamici de grup negative
 Conflict declarat (între participanţi, faţă de formator)
 Lipsa contactului vizual
 Mecanisme de apărare, comunicare defensivă
 Climat negativ, de confruntare, ceartă, impunere a
propriei voinţe
 Neglijarea regulilor de a da şi a primi feed-back
Cum dai un feed-back constructiv
 Fii clar
 Prezintă mai întâi aspectele pozitive şi sfârşeşte la fel
 Fii specific; selectează priorităţile
 Întreabă-te de ce-l dai: pentru tine sau pentru
înlocuitor
 Concentrează-te pe comportament, nu pe persoană
 Menţionează acea parte a comportamentului care se
poate schimba şi impactul pe care l-a avut asupra ta;
sugerează alternativele dacă ţi se cere
Cum dai un feed-back constructiv
 Dă feed-back-ul dacă şi când ţi se cere
 Dă feed-back-ul direct persoanei
 Dă feed-back-ul cât mai repede posibil
 Fii descriptiv mai degrabă decât evaluativ
 Fii responsabil de feed-back (“eu...” şi nu “noi, ei...”)
 Modul în care dai feed-back-ul este cartea ta de vizită!
Cum să primeşti un
 Ascultă înainte de a răspunde
feed-back
 Clarifică ceea ce s-a spus; cere lămuriri dacă n-ai
înţeles
 Gândeşte-te că feed-back-ul este întotdeauna
constructiv
 Ia în considerare numai elementele constructive
 Decide ce ai de făcut ca un rezultat al feed-back-ului
 Cere sugestii despre modificarea comportamentului
 Respectă persoana care-ţi dă feed-back
LISTA DE CONTROL PENTRU ACORDAREA
UNUI FEED-BACK CONSTRUCTIV: “CRED
ARDENT”

În total sunt 9 paşi, primii 4 paşi sunt “interiori”; Acronim: CRED ARDENT
 Conştientizează impactul comportamentului asupra ta
 Respiră atent pentru controlul emoţiilor
 Decide FB
 Alege momentul
 Valorizează relaţia
 Descrie comportamentul
 Descrie efectul asupra ta
 Nu evalua
 Termină pozitiv
LISTA DE CONTROL PENTRU PRIMIREA UNUI
FEED-BACK CONSTRUCTIV: “ARC MIC”

În total sunt 6 paşi, ultimii 2 paşi sunt “interiori”; Acronim: ARC MIC

 Ascultă
 Respiră / respect / reflectează
 Cere lămuriri
 Mulţumeşte
 Interiorizează
 Corectează