Sunteți pe pagina 1din 5

Reglementarea profesiei de audit la nivel

international
denumirea de Noua Directiva a-VIII-a privind auditul statutar al
situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate
(modificata).
● Directiva a-VIII-a - principalele prevederi
Principalele prevederi se refera la:
♦ conditiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui
profesionist contabil de a efectua audit statutar. O persoana
fizica ce doreste sa efectueze audit statutar trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
1. sa aiba studii superioare relevante sau un nivel
echivalent;
2. sa fi sustinut un examen de acces la calitatea de
profesionist contabil;
Reglementarea profesiei de audit la nivel international
3. sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de cel
putin trei ani;
4. sa fi promovat un examen de competenta
profesionala.
♦ conditiile speciale privind independenta auditorului, calitatea
prestatiilor de audit statutar si standardele aplicabile
♦ crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii
de audit statutar si a auditorilor statutari.
DIRECTIVA 2014/56/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A
CONSILIULUI, din 16 aprilie 2014 vine şi modifică Directiva
2006/43/CE privind auditul legal al situațiilor financiare anuale și al
situațiilor financiare consolidate.
Reglementarea profesiei de audit la nivel international
● Auditorul statutar – rol de ultim aparator al interesului public
Auditul statutar ca ultima activitate ce filtreaza fluxul informatiilor cuprinse in situatiile
financiare ale unei entitati catre utilizatorii finali, are un rol deosebit, auditorul statutar fiind
ultimul aparator al interesului public. De aici rezulta:
►necesitatea unei evidente distincte a profesionistilor contabili autorizati sa efectueze
un audit statutar;
► necesitatea stabilirii masurilor de ordin etic, deosebit de stricte mai ales in ce
priveste independenta acestor auditori.
Reglementarea profesiei de audit la nivel
international
Categoriile de entitati supuse auditului statutar sunt prevazute prin Directivele a-IV-a
CEE si a-VIII-a CEE dar si prin reglementarile nationale, pentru Romania – OMFP nr. 1802/2014
pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare……...
Din ratiuni de costuri, dar si legat de numarul si categoriile de utilizatori ai situatiilor
financiare, nu orice entitate poate fi obligata sa fie supusa auditului statutar. Este vorba mai ales
despre micro intreprinderi si intreprinderile mici si mijlocii.
Pentru astfel de entitati este incurajata, la nivel european, gasirea unor metode alternative
de control. Este vorba despre:
▪ “comitetele sindicale “din Italia
▪ “cenzoratul” din Romania, etc,
promotoarea sistemelor de control alternativ la audit fiind profesia britanica.
Reglementarea profesiei de audit la nivel international
OMFP nr. 1802/2014 prevede in Capitolul 10 Auditul, Secțiunea 10.1, “ “Situațiile financiare
anuale ale entităților mijlocii și mari, precum și ale soc./companiilor naționale, soc. cu capital
integral sau majoritar de stat și regiilor autonome sunt auditate de unul sau mai mulți auditori
statutari sau firme de audit.” Prevederile pct 563 alin.1 referitoare la obligația auditării se aplică și
situațiilor financiare anuale consolidate.