Sunteți pe pagina 1din 13

DIVIZIUNEA CELULA

INDIRECTĂ
Mitoza
Mitoza Proces de diviziune prin care
dintr-o celula cu set diploid de
cromozomi (2n) rezulta 2 celule fiice
diploide.
Schema mitozei
Fazele mitozei:
• Profaza
• Metafaza
• Anafaza
• Telofaza
Profaza :

• -nucleul creşte;
• -se dezorganizează membrana nucleului şi
nucleoli;
• -apar cromozomi bicromatidici;
• -se formează fusul de diviziune;
• -cromozomii se prind pe firele fusului de
diviziune.
Metafaza:
• cromozomii se
dispun ȋn placa
metafazică;
• cromozomii sunt
maxim spiralizati si
bicromatici
Anafaza :
• -la sfârşitul metafazei
si inceputul anafazei
se despart(clivează)
devenind
monocromatidici.
• -cromozomii
monocromatidici sunt
atraşi prin contracţia
firelor fusului de
diviziune, spre cei
2 poli ai celulei.
Telofaza:
• -cromozomii monocromatidici
se despiralizează, formează fire
de cromatină;
• -dispare fusul de diviziune;
• -se formează membrana
nucleară şi nucleolii celor 2
nuclei-fii;
• -are loc procesul de
citochineză, iau naştere cele
două celule fiice.
MITOZA ȘI MEIOZA
COMPARAȚIE
COMPARAȚIE ÎNTRE MITOZĂ ȘI MEIOZĂ
MITOZA MEIOZA
• În interfază se replică ADN-ul; • ADN-ul se replică în interfază,
doar înainte de meioza I;
• În profază apar cromozomii • În profaza I are loc fenomenul de
bicromatidici; crossing-over între cromozomii
omologi;
COMPARAȚIE ÎNTRE MITOZĂ ȘI MEIOZĂ
MITOZA MEIOZA

• În metafază cromozomii • În metafaza I cromozomii


bicromatidici se dispun bicromatidici se dispun în planul
individual în planul ecuatorial al ecuatorial al celulei formând
celulei. tetrade cromatidice.
COMPARAȚIE ÎNTRE MITOZĂ ȘI MEIOZĂ
MEIOZA

MITOZA • Dansul cromozomilor are loc la


sfarsitul metafazei I si inceputul
• În anafază migrează cromozomi
anafazei I
monocromatidici spre polii
celulei. • În anafaza I migrează cromozomi
bicromatidici spre polii celulei.
COMPARAȚIE ÎNTRE MITOZĂ ȘI MEIOZĂ
MITOZA MEIOZA
• În telofază se refac nucleolii și
• În telofaza I se refac nucleolii și
membrana nucleară, dispare fusul
de diviziune, cromozomii se membrana nucleară, dispare
fusul de diviziune, cromozomii se
despiralizează și formează
despiralizează și formează
cromatina.
cromatina.
• Cromozomii sunt monocromatidici
• Cromozomii sunt bicromatidici
COMPARAȚIE ÎNTRE MITOZĂ ȘI MEIOZĂ
MITOZA MEIOZA

• Dintr-o celulă diploidă se • După meioza I se desfășoară meioza II, fără


formează două celule replicarea ADN-ului în interfază.
diploide. • Dintr-o celulă mamă diploidă se formează 4
celule fiice haploide.
2n
n
• 2n n
2n n
2n
n
n
n
Fişă de lucru:
1. Dacă celula - mamă are 2n = 8 cromozomi, numărul de cromozomi al fiecărei celule-fiice, la
sfârşitul telofazei II, este:
a) 4 b) 6 c) 8 d) 16
2. Prin meioză se formează:
a) embrionul b) ovarul c) ovulul d) zigotul
3. Cromozomi bicromatidici în drum spre polii celulei există în:
a) metafaza I b) anafaza II c) anafază d) anafaza I
4. a. Numiţi cele două etape ale meiozei.
b. Precizaţi cinci caracteristici ale profazei I a meiozei
c. Precizaţi diferenţa definitorie dintre anafaza mitotică şi anafaza I meiotică.
5. Completează spaţiile:
1. Meioza se desfăşoară în organe aparţinând sistemului ................... şi se finalizează cu
formarea .......................
2. Diviziunea meiotică cuprinde două etape: ........................... şi ..........................
6. Adevarat sau fals:
1. În meioză se formează două celule haploide.
2. Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii.
3. Fecundaţia şi meioza sunt două procese complementare care asigură păstrarea unui
număr
constant de cromozomi de la o generaţie la alta.
4. În meioză se formează 4 celule diploide.