Sunteți pe pagina 1din 9

FORMAREA ORAŞELOR

MILENIILE 7 – 3 IEN

1
FORMAREA PRIMELOR ORAŞE
perioada preurbană - perioada preurbană -
diferenţierea activităţilor exprimarea în cuprinsul
localităţii a noilor funcţiuni

100 %

şe
a
or
3
Parametrii care definesc calitatea urbană sau rurală a unei localităţi :
- ponderea locuitorilor ocupaţi în activităţi neagricole
- mărimea populaţiei
- modul de ocupare şi utilizare a terenului în limitele localităţii
2
FORMAREA PRIMELOR ORAŞE
procese
fondarea de noi oraşe pe plan prestabilit
prestabilită
Dezvoltare

. – proces care continuă până în prezent

urban
conceptualizare
formarea primelor
spontană, organică

oraşe
Dezvoltare

rural

transformarea localităţilor rurale în


localităţi urbane – proces care continuă
până în prezent
timp

3
FORMAREA PRIMELOR ORAŞE

4
Perioada preurbană - tipuri de locuinţe şi
modalităţi de organizare a ţesutului urban
Construcţii de tip tolos
. aglutinare
Kirokitia-Cipru
6000 îen

orientare cardinală
Mesopotamia – 5500 îen. maxim de organizare
Melos – 6000 îen.
Constructii ortogonale
aglutinare –
Mesopotamia –
5000 îen.
maxim de organizare –
epoca bronzului -Biskupin

5
Perioada preurbană – tranzitia de la tipul
tolos la cel ortogonal
Mesopotamia

6000 – 3500 îen


6
Sotira
Perioada preurbană – construcţii de tip megaron
primitiv – organizare şi diferenţierea spaţiului
.

6000 ien 3500 ien- Hacilar

7
Experimente
Çatal Huyuk - Anatolia

8
Fortificaţii. Unele intenţii compoziţionale

DIMINI • ax spre megaronul


.
IERIHON
regal
• spaţiu degajat care
pune în valoare
megaronul

. HĂBĂŞEŞTI • spaţiu degajat


în jurul
construcţiilor
principale
•diferenţe de
scară
• alinieri de
9 fronturi