Sunteți pe pagina 1din 17

Centrul de excelență în medicină și farmacie ,,

Raisa Pacalo’’

Tema: Tipurile de sisteme de


sănătate în lume

Efectuat : Pîrău Ina ;


Modele de sisteme de sanatate

Sistemul centralizat de stat (Semașko)


• Sistemul national de sănătate(Beveridge)

• SAS (Bismarck)

• Sistemul asigurărilor private – este preponderent în SUA,


Sistemul centralizat de stat
(Semasko)

• Caracteristic țărilor EE

• SS- finanțat de la bugetul de stat

• Controlat de stat (planificare centralizată)

• Statul are monopolul serviciilor

• Personal salariat

• Nu există sector privat


Sistemul național de sănătate (Beveridge)

• Sursa de finanțare: taxe generale

• Există și sector privat

• Acoperire generală

• Co-plată
SAS (Bismarck)

• Contribuție obligatorie a salariaților și patronilor

• % din venit/fond de salarii

• Sumele colectate sunt dirijate spre organisme specifice

• Acoperire largă
Cum poate fi decisă modalitatea de finanțarea
unui sistem de sănătate?
• Criterii:

• Capacitatea de a genera veniturile necesare

• Echitatea

• Comasarea riscurilor (risk pooling)

• Eficiența

• Calitatea serviciilor

• Sustenabilitatea
Sisteme de finanțare

• Fiecare stat membru şi-a dezvoltat propriile mecanisme de finanţare.Toate


sistemele sunt mai mult sau mai puţin hibride, în măsura în careacestea se
sprijină pe o combinaţie de surse de finanţare, dar majoritatea fondurilor sunt
controlate direct sau indirect de către stat. Doar într-o mică proporţie sunt
plătitte în mod direct.
Sistemele de sănătate din Uniunea Europeană sunt finanţate prin contribuţii
publice sau prin contribuţii directe.Se disting trei sisteme de finanţare
predominante în Uniunea Europeană:
Se disting trei sisteme de finanţare predominante în
Uniunea Europeană:
• 1) – modelul de tip Beveridge – se caracterizează prin finanţare publică pe
baza impozitelor
• 2) – modelul de tip Bismark – finanţarea se realizează prinintermediul
asigurării obligatorie
• 3) – finanţare privată prin asigurări voluntare
Modelul de tip Beveridge
Caracteristici: - sursa de finanţare
• Bugetul de stat - finanţarea se realizează dintaxele ţi impozitele generale.
• -administrarea fondului destinat asigurărilor sociale

• administrarea se face eexclusiv de către stat.

• -nivelul beneficiilor

• beneficiile sunt constante şi relativ scăzuteca nivel

• -importanţa asigurărilor private

• mare
Modelul de tip Beveridge

• În acest sistem accesul este liber pentru toţi cetăţenii, acoperirea este generală,
conducerea se asigură prin intermediul autorităţiilor de stat,medicii sunt fie
salariaţi, fie plătiţi în funcţie de capitaţie şi se practică co- plata.
Modelul de tip Beveridge

• Avantaje:

- impact pozitiv asupra stării de sănătate


• Dezavantaje:

• -medicii sunt lipsiţi de stimulente

• -există liste lungi de aşteptare pentru anumite actemedicale

• -sistemul are o doză ridicată de birocraţie


Modelul tip Bismark ( sistem de asigurări sociale de
sănătate)

• Operează în ţări precum Austria, Germania,Belgia, Franţa, Olanda

• Caracteristici: - sursa de finanţare

• Fondul de Asigurări sociale - contribuţiile indivizilor se constituie într-un fond


distinct
• -administrarea fondului destinat asigurărilor sociale

• ¤ fondul este administrat cel mai frecvent în regim tripartrit: statul,


contribuabilii şi beneficiarii, prin reprezentanţi ai unor asociaţii a acestora
• şomaj: stat – sindicate – patronat
Modelul tip Bismark ( sistem de asigurări sociale de
sănătate)

• pensii: stat – pensionari – angajatori

• sănătate: stat- medici – sindicate

• -nivelul beneficiilor

• ¤ beneficiile sunt corelate cu veniturile,

• respectivnivelul contribuţiei

• -importanţa asigurărilor private

• ¤ scăzută
Modelul tip Bismark ( sistem de asigurări sociale
de sănătate)
• Avantaje:

• - performanţe medicale relativ înalte

• Dezavantaje:

• -cele mai ridicate costuri

• -generează consum indus ridicat cu posibilitateaapariţiei unor fenomene


perverse cum sunt risculmoral ( la un serviciu al cărui preţ este zero, cerereava
depăşi întotdeauna oferta) sau selecţia adversă ( serefuză asigurarea grupurilor
costisitoare)
Finanţare privată prin asigurări voluntare
• Asigurările obligatorii precum şi asigurări
le voluntare sunt
administrate de case de asigurare, organis
me autonome ce colectează contribuţiile
în funcţie de venituri pentru a le
redistribui sub forma de beneficii în
momentul utilizării serviciilor medicale ,
ori de rambursare a cheltuielilor angajate.
• Modul de finanţare al spitalelor variază de
la un stat la altul, principalele forme fiind:
tariful pe zi de spitalizare, şi tariful pe
grupediagnostic clinic.
Bibliografie
• https://ru.scribd.com/doc/235929764/Sisteme-de-Sanatate

• https://ru.scribd.com/doc/45253881/Modele-de-Finantare-Ale-
Sistemelor-de-Sanatate
• https://aliantapacientilor.ro/wp-content/uploads/2016/09/Sisteme-de-
sanatate-TOMA-SORIN.pdf
• http://www.scritub.com/sociologie/Sisteme-de-sanatate-
Caracteris22381.php

• Caiet de medicină socială


Vă mulțumesc pentru atenție !!!