Sunteți pe pagina 1din 26

REPREZENTANŢI AI ARTELOR

PLASTICE ROMÂNEŞTI ÎN
PRIMA JUMĂTATE A
SECOLULUI AL XX-LEA
ARHITECTURA
SCULPTURA
PICTURA
ARHITECTURA
 Cei mai importanţi arhitecţi sunt:

Petre Antonescu Nicolae Ghica- Cristofi Cerchez


Budeşti
PETRE ANTONESCU 1873-1965
PALATUL MUNICIPAL BUCURESTI
SCULPTURA
Dimitrie Constantin Cornel Medrea Ion Jalea
Paciurea Brâncuşi 1888-1964 1887-1983
1875-1932 1876-1957
PICTURA
 Cei mai reprezentativi pictori sunt:

Ştefan Theodor Gheorghe Octav Nicolae


Luchian Pallady Petraşcu Băncilă Tonitza
1868-1916 1871-1956 1872-1949 1872-1944 1886-1940

“Flori de soc “Anemone” “1907” “Fetita


“Un zugrav” si lamai” “Natura “Inmormanta padurarului”,
“Anemone” “Palaria si statica” rea” “Cap de
umbrela fetita”
artistului”
PICTURA DE AVANGARDǍ
Hans Mattis Teutsch Marcel Iancu Victor Brauner
1884-1960 1895-1984 1903-1966
CONSTANTIN BRȂNCUŞI
1876-1957
Domnişoara Pogany Muza adormită Pasărea măiastră
Creat: 1913 Creat: 1909-1910 Creat: 1910-1912
Creaţiile lui Constantin Brâncuşi reprezintă o îmbinare de simboluri şi
semnificaţii filozofice având caractere populare din arta românească.

Prin operele sale, artistul doreşte să sugereze o desprindere din lumea


telurică spre o lume a nadirului încă neexplotată.

Astfel, porneşte în căutarea profundului înlăturând formele superficiale


şi trecătoare.
?????
????
????
 Opera în care Brâncuşi şi-a găsit mulţumirea
sufletească este ansamblul monumental de la
Târgu-Jiu din anul 1937 format din Masa
Tăcerii, Poarta Sărutului şi Coloana Infinitului.

 Aceste trei elemente realizează un “spaţiu sacru,


unde prezentul, trecutul şi viitorul se reunesc
pentru a evoca iubirea, creaţia şi moartea”
ŞTEFAN LUCHIAN
1868-1916

• Portretele au atitudini
fireşti, expresive marcate
Portrete de suferinţă şi melancolie.
• “Un zugrav”

• Peisajele amintesc de
curentul impresionist având
lumina strălucitoare
Peisaje bazându-se pe acorduri
cromatice armonioase şi pe
contrastul închis-deschis.
• “Primavara”

• Florile capătă o plasticitate


deosebită. S-a redat cu o
intensitate aproape
dramatică a
Flori sentimentului,emanând
lumina interioară

• “Anemone”, “Garoafe”
ANALIZA UNUI TABLOU

Date despre autor Garoafe


1890

Probleme de compoziţie Florile sunt pline


Compoziţia este de lumină şi
echilibrată datorită culoare.
garoafelor de pe masă.
Materialul
Compoziţia asociază pictural capătă o
redarea delicată şi plasticitate
catifelată a petalelor deosebită iar
Trupul şi sufletul pictorului
prin contururi fluide. culoarea este
sunt chinuite de boală iar
aplatizată şi
acestea sunt materializate
Vasul din lut are un eliberată de
în imaginea florilor,
efect de culoare necesităţile cerute
deoarece fiecare floare poate
strălucitoare ce de volum sau de
reprezenta un martiraj pe
completează armonios perspectivă
care el însuşi şi-o aşează pe
compoziţia.
mormânt
THEODOR PALLADY
1871-1956
S-a născut la Iaşi.
Studiază la Paris unde îl cunoaşte pe
Matisse, Gustave Moreau, Marquet, Rouault.

Tablourile sale au adus un sens aparte în


privinţa culorii, posibil influenţa
fovismului, desenul este precis, clar, redus
la elementele esenţiale aflându-se în strânsă
legătură cu acordurile cromatice.

A pictat:
Naturi statice însufleţind fiecare element al
compoziţiei
Portrete ce tratează figura umană folosind
linii simplificate scoţând în evidenţă
trăsăturile esenţiale şi ferme.

Opere:
Pălăria şi umbrela, Natură moartă cu fructe,
Autoportret
Culoare folosită este de un
rafinament fără egal aflându-se
într-o armonie perfectă chiar şi
atunci când se întâlnesc culorile
primare cu caractere diferite.

Materia picturală este aplicată cu


delicateţe în tuşe transparente iar
forma este definită prin desen.

Spaţiu este limitat de un fundal


simplu şi ornamentează compoziţia
prin ritmuri verticale.

Natură moartă cu fructe


Muzeul Naţional de artă, Bucureşti
GHEORGHE PETRAŞCU
1872-1949

S-a născut la Tecuci.


Pictorul urmează Şcoala de Arte din
Bucureşti apoi la Munchen şi Paris fiind
ajutat de Nicolae Grigorescu.

Tehnica pe care o foloseşte pune în valoare


strălucirea culorii prin contrastul închis-
deschis. El construieşte formele dintr-o
materie picturală densă şi riguroasă.

Pe pictor îl preocupă florile, naturile moarte


şi propriul său atelier, pe care l-a redat cu o
adevărată pasiune.

A pictat: Cârciumărese, Flori de câmp, Mere


şi cărţi
OCTAV BĂNCILĂ
1872-1944

S-a născut la Botoşani.


Octav Băncilă a urmat şcoala primară şi
două clase la Liceul Ştefan cel Mare,
după care în 1887, s-a înscris la „Şcoala
de Arte Frumoase” din Iaşi urmând mai
apoi studiile la Munchen.

A fost preocupat de răscoalele ţărăneşti.


Opera sa constituie lucrările “Înainte de
1907” şi “Groaza”, în care pictorul a
schiţat momente dramatice care i se
perindau pe sub ochi la fel cum
procedase şi Nicolae Grigorescu.

A realizat un ciclu de tablouri

DE EXEMPLU:
Opera reprezintă un ţăran zdrenţuros, redat monumental cu faţa suptă şi cu
mâinile întinse.

“Groaza”, în realitate, pictorul a redat figura îngrozită a unui ţăran, încă


neatins de gloanţe, ce fuge printre cadavre sau corpuri muribunde.

Apoi operele “Înmormântarea” şi “Historia” încheie acest ciclu.

Acestea sunt realizate pe un fond sumbru, străbătut la orizont de flăcările


conacelor. Pictorul a surprins groaza pe faţa acestui ţăran, îmbrăcat cu o
cămaşă zdrenţuroasă realizată într-o armonie de griuri
NICOLAE TONITZA
1886-1940

Este pictor, grafician şi critic de artă.

Portretele lui Tonitza sunt de o rară


inocenţă şi de o mare expresivitate
datorită formei plastice simple redate.
Formele acestea au un modeleu fin în
tonuri apropiate valoric sau se
construiesc prin tuşe picturale.

Culorile folosite sunt puse în valoare de


contrastul închis-deschis. El redă cu un
mare rafinament trăsăturile esenţiale
având capacitatea să exprime gingăşie şi
puritate doar uitându-ne la un tablou.

Peisajele sunt atent studiate: raportul


volumelor, deformările perspectivale,
jocul luminii.
VA MULTUMESC
Loghin Gabriela

S-ar putea să vă placă și