Sunteți pe pagina 1din 30

EDUCAŢIE INCLUZIVĂ

Februarie 2016

Prof. Mariana Lazăr


Prof. Octaviana Niţoi
Fragmente din declaraţia de la Salamanca
“ Principiul care fundamentează acest cadru este
unul conform căruia şcolile ar trebui să primească
orice copil, indiferent de condiţia lui fizică,
intelectuală, emoţională, lingvistică sau de orice altă
natură. Astfel, ar trebui incluşi în egală măsură copii
în dificultate şi copii talentaţi, copii ai străzii şi copii
care lucrează, copii proveniţi din familii îndepărtate
sau nomade, copii aparţinând unor minorităţi etnice,
lingvistice sau culturale şi copii proveniţi din alte
grupuri sau zone marginalizate sau defavorizate ....
.... Principiul fundamental al şcolii incluzive este acela că toţi
copiii trebuie să înveţe împreună, oriunde este posibil acest
lucru, iar diferenţele care pot exista între ei sau dificultăţile în
care se pot afla să nu mai aibă nici o importanţă. În cadrul
şcolilor incluzive, variatele necesităţi ale elevilor trebuie
recunoscute şi trebuie căutată o soluţie pentru fiecare dintre
ele, ţinând cont de stilurile şi de ritmurile diferite de învăţare.
De asemenea, cu ajutorul unui curriculum adecvat, al unei
bune organizări, al unor tehnici de predare, al folosirii
resurselor şi al unor parteneriate cu comunităţile lor se va
crea un sistem de învăţământ de calitate. Trebuie să existe o
susţinere continuă şi servicii necesare satisfacerii nevoilor
speciale prezente în fiecare şcoală”
Declaratia de la Salamanca
si
Cadrul de acţiune privind Nevoile educaţionale speciale
UNESCO(1994)
1.1 Şcoala este primitoare pentru toată lumea.
1.2 Şcoala caută în mod activ să-şi dezvolte relaţiile cu comunitatea
locală.
1.3 Diversitatea elevilor este privită ca o resursă de valoare.
1.4 Profesorul îşi cunoaşte şi valorizează elevii.
1.5 Elevii sunt valorizaţi în mod egal.
1.6 Părinţii sunt valorizaţi în mod egal.
1.7 Cadrele didactice sunt valorizate în mod egal.
1.8 Elevii ştiu ce să facă atunci când au o problemă.
1.9 Elevii se sprijină reciproc.
1.10 Cadrele didactice se sprijină reciproc în rezolvarea problemelor.
1.11 Cadrele didactice se implică în luarea deciziilor.
1.12 Persoanele se adresează unele altora în moduri care confirmă
valoarea lor individuală.
1.13 Cadrele didactice colaborează cu părinţii.
1.14 Acceptarea / practicarea REZILIENTEI in scoli.
2.1 Şcoala încearcă să includă toţi elevii din comunitatea locală.
2.2 Există un program eficient de integrare pentru toţi elevii noi.
2.3 Elevii au dreptul să studieze orice materie şi să participe la toate
activităţile.
2.4 Şcoala dispune de o politică eficientă de reducere a absenţelor elevilor.
2.5 Şcoala dispune de o strategie eficientă de reducere a exmatricularilor
din motive disciplinare.
2.6 Şcoala dispune de o strategie eficientă pentru diminuarea încercărilor
de intimidare şi abuz asupra elevilor şi între elevi.
2.7 Şcoala se străduieşte să adapteze cladirea in asa fel incat aceasta sa
fie accesibila tuturor.
2.8 Strategia de elaborare a curriculum-ului ţine seama de diversitatea
elevilor (de pildă de diferenţele culturale, lingvistice, de sex, realizări şi
deficienţe).
2.9 Politicile de formare continuă sprijină cadrele didactice în efortul lor de
a răspunde la diversitatea elevilor.
2.10 Prin sistemul de evaluare se apreciază adecvat rezultatele tuturor
elevilor.
2.11 Politicile de sprijin sunt coordonate global.
2.12 Politicile pentru copiii cu nevoi speciale vizează stimularea participării
la activităţile obişnuite din clasă.
2.13 Politicile de sprijin pentru copiii care vorbesc si o alta limba incurajeaza
participarea la activităţile obişnuite din clasă.
2.14 Politicile care privesc rezolvarea dificultăţilor comportamentale sunt
legate de politicile de sprijin al activităţii de învaţare.
2.15 In şcoală distribuirea resurselor se face în mod deschis şi echitabil.
2.16 S-a elaborat o strategie prin care parinţii sunt încurajaţi devină
parteneri în procesul de învaţare a copiilor lor.
2.17 Serviciile de sprijin ( de ex. cele asigurate de psihologi, logopezi,
consilieri, personalul medical din şcoala ) asigura creşterea gradului de
participare a elevilor.
2.18 Se incurajează implicarea şi participarea la managementul şcolii a
tuturor cadrelor didactice
3.1 La planificarea lecţiilor se au în vedere toţi elevii.
3.2 Lecţiile dezvoltă înţelegerea şi sentimentul de respect pentru diferenţe.
3.3 Elevii sunt încurajaţi să-şi asume răspunderea pentru propria lor învăţare.
3.4 Explicaţiile profesorilor ajută elevii să înţeleagă şi să înveţe lecţia în clasă.
3.5 Profesorii utilizează o mare varietate de stiluri şi strategii de predare–
învăţare.
3.6 În timpul lecţiilor, elevii sunt încurajaţi să lucreze împreună.
3.7 Elevii sunt încurajaţi să vorbească despre modul în care învaţă în timpul
activităţilor din cadrul lecţiilor.
3.8 Profesorii îşi adaptează lecţiile în funcţie de reacţiile elevilor.
3.9 Personalul din şcoală reacţionează pozitiv la dificultăţile întâmpinate de
elevi.
3.10 Elevii înregistrează succese în procesul de învăţare.
3.11 Elevii se sprijină reciproc în timpul lecţiilor.
3.12 Profesorii îi ajută pe elevi să-şi revizuiască propriul proces de învăţare.
3.13 Dificultăţile de învăţare sunt considerate ca prilejuri de dezvoltare a practicii.
3.14 La planificarea activităţii de pregătire participă toţi profesorii din şcoală.
3.15 Membrii consiliului managerial se implică în imbunatatirea activităţii la clasă.
ŞCOALA INCLUZIVĂ
Unite privind Egalizarea Şanselor
pentru Persoanele cu Invalidităţi
Regulile Standard ale Naţiunilor

Declaraţia de la Salamanca
LEGEA EDUCATIEI NATIONALE

(UNESCO 1994)
(ONU 1993)

Declaraţia Naţiunilor Unite privind Convenţia Naţiunilor Unite privind


Drepturile Omului Drepurile Copilului
(ONU 1948) (ONU 1989)
Cadrul legislativ în România
O.M.E.C.T.S. 5573/2011 - privind aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare a invatamantului special si special
integrat
O.M.E.C.T.S. 5555/2011 -pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea si functionarea centrelor judetene / al
municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala +
anexa Regulament
OMETCS 5575/2011 – privind scolarizarea la domiciliu
Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor
copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 257/2013 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului
Legea nr. 448/2008 privind protectia persoanelor cu handicap,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 1/ 2011 – Legea educatiei nationale
Legea 6 / 2016 ??????
INTEGRARE
asimilarea COPILULUI în cadrul
învăţământului normal
(elevul se adaptează şcolii)

INCLUZIUNE
şcolile şi sistemul educaţional se schimbă
(şcoala se adaptează nevoilor elevului)
LOCALĂ
I
Elevii învaţă în aceeaşi şcoală, dar unora li se predă în
N clase separate sau după un curriculum diferit
T
E SOCIALĂ
G Elevii care frecventează cursuri speciale
R interacţionează pe terenul de joacă cu elevii şcolii
normale
A
R FUNCŢIONALĂ
E Participarea tuturor elevilor este asigurată în cadrul
A programelor educaţionale
Se adresează tuturor elevilor
ÎNVĂŢĂMÂNTUL

Necesită mobilizarea pentru eliminarea


barierelor din calea învăţării
INCLUZIV

Participarea oricărui elev sau tânăr, nu


doar a acelora despre care se spune că au
nevoie de un sistem de învăţământ special

Participare cu drepturi depline indiferent de


rasă, clasă socială, sex sau condiţie socială
Dezvoltarea învăţământului incluziv ar
transforma sau ar restructura învăţământul practicat la
scară largă în prezent, oferind soluţii efective pentru
necesităţile diferiţilor elevi şi împotriva marginalizării
grupurilor sau indivizilor în cadrul şcolilor

Învăţământul incluziv
nu este ceva static şi definitiv, ci un proces
continuu în vederea atingerii scopului propus
CE ESTE EDUCAŢIA
INCLUZIVĂ?
Un răspuns simplu ar putea fi…

Un sistem educaţional în care şcoala oferă


“educaţie pentru toţi” prin
a) Recunoaşterea dreptului tuturor copiilor de a fi educaţi
împreună
b) Faptul că educaţia tuturor copiilor este la fel de
importantă
CE PUTEM FACE PENTRU A FI
MAI INCLUZIVI? (1)
 SĂ ACŢIONĂM ASTFEL ÎNCÂT
TOATĂ LUMEA SĂ SE SIMTĂ
VALORIZATĂ ŞI BINEVENITĂ ÎN
ŞCOALĂ (creaţi un mediu şcolar
primitor, faceţi clădirile şcolii
accesibile pentru copiii cu
dizabilităţi, puneţi accentul pe
progresul individual şi mai puţin pe
comparaţiile cu alţi elevi, folosiţi
metode de învaţare prin cooperare,
organizaţi periodic expoziţii cu
lucrările copiilor etc.)
 SĂ NE INFORMĂM (informaţi-vă
cu privire la alte culturi şi stiluri de
viaţă, învăţaţi cum se lucrează cu
copiii cu diverse nevoi şi abilităţi)
CE PUTEM FACE PENTRU A FI
MAI INCLUZIVI? (2)
 SĂ NE REVIZUIM METODELE DE
PREDARE (oferiţi un curriculum
diferenţiat pentru nevoi şi grupuri
de vârste diferite, oferiţi un
curriculum intercultural, elaboraţi
planuri individuale de învaţare
pentru elevi)
 SĂ COLABORAM CU
COMUNITATEA (aveţi în vedere
şcoala ca o resursă a comunităţii
şi promovaţi un sentiment de
solidaritate printre elevi şi părinţii
lor, vorbiţi cu elevii şi cu părinţii
despre nevoile lor şi identificaţi
modalitatea în care şcoala îşi
poate îmbunătăţi oferta pentru
grupurile care sunt în mod
obişnuit excluse)
CE PUTEM FACE PENTRU A
COMBATE DISCRIMINAREA?
 Putem învăţa copiii de la o vârstă
fragedă să abordeze critic
stereotipurile şi prejudecăţile
 Să avem o atitudine pozitivă în
legatură cu aceste diferenţe, astfel
încat copiii să crească conştienţi de
faptul că persoanele diferite sunt
interesante, atractive şi că este
interesant să te joci cu ele etc.
 Să conştientizăm modul în care
prejudecăţile şi discriminarea
acţionează în societate şi să putem
reflecta asupra ideilor preconcepute
pe care poate şi noi le-am preluat pe
parcursul vieţii noastre
CUM PUTEM AJUTA ELEVII SĂ
DEPAŞEASCĂ BARIERELE ÎN ÎNVĂŢARE?
(1)
 Prin stabilirea de relaţii de
colaborare cu autorităţile
locale, părinţi, reprezentanţi ai
comunităţii;
 Prin dezvoltarea unui mediu
afectiv pozitiv, în care elevii să
poata discuta cu lejeritate
despre dificultăţile pe care le
pot întâlni şi să aibă curajul de
a cere ajutor;
 Prin recunoaşterea şi
valorizarea chiar şi a micilor
progrese ale elevilor;
 Prin predarea diferenţiată care
să le permită elevilor să atingă
obiectivele de învăţare în
ritmuri diferite şi care ne
asigură că elevii nu rămân în
urmă şi nu devin descurajaţi
CUM PUTEM AJUTA ELEVII SĂ
DEPAŞEASCĂ BARIERELE ÎN ÎNVĂŢARE?
(2)
ABORDAREA TRADIŢIONALĂ ABORDAREA INCLUZIVĂ

-Prioritatea o constituie “elevii buni”; -Toţi elevii sunt consideraţi la fel de


importanţi;
-Dacă un elev se confruntă cu bariere în -Colaborează cu părinţii şi cu
învăţare, deoarece părinţii săi nu au urmat comunitatea pentru a îmbunătăţi
o şcoală şi îi încurajează să lipsească de frecvenţa şi a reduce abandonul;
la şcoală, nu poate face faţă curriculum- -Creează un mediu afectiv pozitiv în care
ului, este paralizat de emoţii sau înfruntă elevii au încredere în profesorii lor şi
alte situaţii… este problema elevului; care se adaptează la nevoile elevilor;

-Şcolile sunt judecate după rezultatele -Şcolile sunt judecate după progresul
obţinute de cei mai buni elevi (de ex. la înregistrat de toţi elevii;
olimpiade)
Cei mai buni profesori sunt aceia
-Cei mai buni profesori instruiesc care pot obţine rezultate bune cu
cei mai buni elevi toţi elevii
CUM PUTEM AJUTA COPIII CU
CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE, DIN
ŞCOALA NOASTRĂ?
(1)
 Realizaţi o Sprijin educaţional prin
evidenţă clară a cadrul didactic de sprijin –
CJRAE
tuturor elevilor cu
CES din şcoală
 Solicitaţi sprijin
pentru evaluarea /
orientarea şcolară
a elevilor cu CES
SERVICIUL DE EVALUARE Si ORIENTARE
SCOLARA SI PROFESIONALA
(SEOSP)
 SEOSP: Ofera servicii de evaluare, de asistenta
psihoeducationala, de orientare scolara si de
orientare profesionala a copiilor, a elevilor si a
tinerilor cu cerinte educationale speciale.
 Scopul evaluarii, asistentei psihoeducationale, orientarii/reorientarii scolare si
profesionale a copiilor, elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale (CES)
este identificarea nevoilor specifice ale acestora si asigurarea conditiilor optime de
integrare scolara, profesionala si sociala.

 Finalitatea evaluarii: Propunerea de programe ameliorativ-formative,


Stabilirea de servicii educationale optime in fuctie de nevoile specifice
 Evaluarile facute de SEOSP sunt inaintate Comisiei de Orientare Scolara
si Profesionala (COSP) care poate recomanda: integrare in invatamânt de
masa / orientare spre invatamântul special / scolarizare la domiciliu /
scolarizare in spitale /- alternative educationale, etc.
COMISIA DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA

(COSP)

 Scop: realizeaza orientarea scolara si


profesionala a copiilor/ elevilor/ tinerilor in acord
cu particularitatile fizice, fiziologice si psihologice
pentru a se valorifica potentialul copilului si a
favoriza integrarea lui socio-profesionala
adecvata.
 Competente: emite certificatul de orientare
Principii ce guverneaza activitatea SEOSP/COSP:
a) principiul echitatii - din perspectiva dreptului la educatie, in baza
caruia accesul la invatare se realizeaza fara discriminare;
b) principiul relevantei - in baza caruia educatia raspunde nevoilor
de dezvoltare personala si social-economice;
c) principiul eficientei - in baza caruia se urmareste obtinerea de
rezultate educationale maxime, prin gestionarea resurselor existente;
d) principiul asigurarii egalitatii de sanse - in scopul facilitarii
accesului la orice forma de educatie si asigurarii sanselor egale
oricarui copil, elev, tânar, indiferent de rasa, etnie, nationalitate,
limba, religie, apartenenta la o categorie defavorizata;
e) principiul incluziunii sociale;
f) principiul centrarii educatiei pe beneficiarii acesteia;
g) principiul participarii si responsabilizarii parintilor.
Cererea de realizare a evaluarii poate fi facuta, dupa caz, de catre
parinte/tutore legal instituit/scoala/institutii educationale/institutii ale
statului.
CUM PUTEM AJUTA COPIII CU
CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE, DIN
ŞCOALA NOASTRĂ?
(2)
 Realizaţi o evidenţă a
nevoilor suplimentare
necesare pentru
incluziunea elevilor cu
CES: sprijin educaţional
individualizat, terapia
tulburarilor de limbaj,
consilierea părinţilor,
elevilor, cadrelor didactice
 Formaţi cadrele didactice
în domeniu / realizaţi mese
rotunde cu specialişti
pentru elaborarea PIP-
Curs, Formarea consilierilor educativi urilor, metode de lucru.
CUM PUTEM AJUTA COPIII CU
CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE, DIN
ŞCOALA NOASTRĂ?
(3)Realizaţi o bună relaţie
cu părinţii elevilor cu
CES asigurând
implicarea acestora în
educaţia copiilor dar şi
integrarea acestora în
colectivele de părinţi
 Realizaţi parteneriate
cu şcoli speciale,
Centre de resurse,
ONG-uri de profil
CUM PUTEM SA-I AJUTĂM PE TOŢI ELEVII
SĂ PROGRESEZE?
(1)
 Transformaţi clasa dvs. într-
un mediu de învăţare
interesant, incitant,
confortabil şi plăcut;
 Decoraţi pereţii clasei cu
aranjamente în culori
atractive care reflectă
cultura tuturor elevilor;
asiguraţi-vă că aţi afişat
lucrările tuturor copiilor;
 Utilizaţi o varietate de
materiale didactice
CUM PUTEM SA-I AJUTAM PE TOŢI ELEVII
SĂ PROGRESEZE?
(2)
 Adaptaţi predarea
tuturor elevilor
(utilizarea unei
varietăţi de strategii
de predare)
 Oferiţi activităţi de
învăţare diferenţiate
(lucrul cu grupuri de
elevi);
 Oferiţi o gamă cât mai
largă de activităţi în
Jiblea Veche cadrul lecţiilor
CUM PUTEM SĂ-I AJUTĂM PE TOŢI ELEVII
SĂ PROGRESEZE?
(3)
 Ajutaţi elevii să înveţe
constructiv (utilizarea
de strategii de
predare-învăţare care
încurajează
participarea activă la
lecţie)
 Incurajaţi mai degrabă
cooperarea decât
competiţia
CUM PUTEM SA-I AJUTAM PE TOTI ELEVII SA
(4)
PROGRESEZE?
Recomandari in munca la clasa (asa DA asa NU):

PONDERE REDUSA A… PONDERE CRESCUTA A…


 Invatarii experentiale, bazata pe
 Activitatii controlate de
participare activa
cadrul didactic (instructiuni) Invatarii active la clasa
vizand intreaga clasa/grupa  Activitatilor de colaborare si cooperare;
 Atitudinii pasive a elevilor dezvoltarea clasei ca o comunitate
 Timpului petrecut de elevi
interdependenta
 Activitatilor care solicita gandirea de ordin
citind manualele si superior
bibliografia obligatorie  Timpului petrecut citind diverse publicatii
 Efortului profesorului de a (altele decat manualul)
acoperi superficial arii  Responsabilitatii elevilor pentru invatarea
extinse din fiecare materie proprie
 Claselor eterogene d.p.d.v al abilitatilor
 Memorarii mecanice a
fenomenelor, evenimentelor Asistentei individuale acordate elevilor in
functie de nevoile de invatare
si detaliilor  Cooperarii dintre cadre didactice, parinti,
manageri scolari si membri ai comunitatii
 Evaluarii autentice a progresului fiecarui
elev