Sunteți pe pagina 1din 19

Producerea

varului
nestins
Ionel Marina
• Oxidul de calciu (varul nestins, varul ars) se
prezintă sub formă de pulbere de culoare
albă, care cu apa reacționează energic,
efervescent cu degajare de căldură
formându-se hidroxid de calciu (varul stins).
• CaO + H2O –> Ca(OH)2
Varul a fost folosit încă din antichitate.
Romanii au observat că dacă amestecau varul pur
cu cenușă vulcanică recentă, bogată în siliciu și alumi
niu, obțineau un liant foarte bun. În jurul secolului
XVIII s-a
Descoperirea observat că unele varietăți de var mai slabe, care prov
eneau din calcar impur, rezistau mai
Varului bine la vremea rea. În Tratatul De
Arhitectură al arhitectului și inginerului roman,
Vitruviu Pollio, dedicat împăratului Augustus, scris
înainte de 27
î.Hr. se menționează că varul se obține “prin arderea
pietrei de calcar”.
Oxidul de calciu se obține, de obicei,
prin descompunerea termică a
materialelor, cum ar fi calcarul, creta
sau scoicile, care conțin carbonat de
calciu (CaCO3, calcit mineral) într-un
cuptor de calcar. Acest lucru se
realizează prin încălzirea materialului
la o temperatură mai mare de 825 °
C, un proces numit calcinare sau
prăjirea varului, pentru a elibera o
moleculă de dioxid de carbon (CO2)
Oxidul de calciu se obține prin tratarea termică
(arderea) la 1300°C a calcarului (carbonat de
calciu) cu eliberare de dioxid de carbon:

CaCO3 <==> CaO(s)+CO2(g) –Q


• Calcar var dioxid
• sau cretă nestins de carbon
Schema
procesului de
prăjire a varului
Materia primă, după mărunţirile şi calibrare, este amestecată cu cocs
(sau fără el) şi se încarcă în cuptor prin partea de sus. Tot aici sunt
montate şi hotele de captare a dioxidului de carbon. Prin partea de jos a
cuptorului este descărcat varul nestins. Prăjirea are loc la peste 1200
grade Celsius. Procesul de producere este continuu:de sus se mişcă
calcarul rece, Iar în contracurent-gazul fierbinte. Are loc schimbul de
căldură, în care materia primă se prăjește, iar gazul se răceşte. Ajungînd
în zona de prăjire ,calcarul se descompune.Varul nestins solid,
înfierbintat, se deplasează în jos, trecând prin curentul de aer rece ce
urcă în sus. Are loc şi aici schimbul de căldură: varul nestins se răceşte
,iar aerul se încălzeşte. Astfel, calcarul şi aerul reuşesc să se înfierbânte
până ajung în zona de prăjire (zona de mijloc). Varul nestins este
descărcat prin partea de jos direct pe transportor şi dus la depozit, iar
dioxidul de carbon este purificat şi încărcat în butelii sub presiune.
< 2 min var stins puțin

Acest proces are o serie de trepte


de stingere cu apă a varului calcinat
2 - 6 min var stins mijlociu
după durata timpului de contact cu
apa:

> 6 min var stins tare


În Republica Moldova cantități mari de var
nestins și dioxid de carbon sunt consumate la
fabricarea zahărului. Iată de ce pe lânga fiecare
fabrică de prelucrare a sfeclei de zahăr
funcționează cîte 2 cuptoare producătoare de
var nestins. În localitatea Vatra funcționează o
uzină modernă de producere a vărului nestins.
Fiecare cuptor produce zilnic 100-200 tone de
var.
Fabrica de Var
din Vatra
(construită în
1960)
Fabrica de var CELCO de la Corbu, județul
Constanța, pusă în funcțiune în 2008
Producția mondială de var
Varul nestins este folosit în industria de construcții, la prepararea
mortarului pentru tencuială, ca ghips, sau la văruirea pereților, în
industria de fabricare a cimentului. In industria chimică este utilizat
la producerea amendamentelor de îmbunătățire a solurilor acide.
In metalurgie este folosit la desulfurarea minereului de fier. De
asemenea este folosit la reținerea sulfului din fum (detoxificare), la
obținerea hipocloritului de calciu, sau ca regulator al valorii pH
(quantum satis) la alimente (E 529).
Varul calcinat și cel stins este caustic, având o reacție puternic
alcalină (valoare pH 12–13), astfel că se impune evitarea
contactului cu pielea și cu ochii.
Demonstrație a stingerii varului ca reacție
puternic exoenergetică. La bucățile de var nestins
se adaugă picături de apă. După o vreme, are loc
o reacție cu un pronunțat caracter exoenergetic
(„stingerea varului”). Temperatura poate ajunge
până la 300 °С.
Vă mulțumesc!