Sunteți pe pagina 1din 11

Disciplina: Geografie

Profesor: Popa Margareta


Elev: Ionel Marina
 Aerul este un component vital al mediului
geografic şi formează învelişul superior al
acestuia, numit atmosferă. Pe parcursul
istoriei geologice aceasta a evoluat de la
atmosfera fizică iniţială la atmosfera biosferei
şi, în final, la atmosfera geografică actuală.
Atmosfera reprezintă un mediu specific al
Terrei, în care vieţuiesc diverse organisme şi
îşi desfăşoară activităţile sale omul. Fără aer
nu ar exista viaţă şi nici dezvoltarea mediului
înconjurător.
 Funcţiile atmosferei pentru mediul geografic, pentru
om şi activităţile sale sunt:
 ■ componenta atmosferică participă la formarea
mediului geografic prin masă, compoziţie, proprietăţi
fizico-chimice, dinamică, prin formarea vremii şi a
climei;
 ■ atmosfera contribuie la distribuţia luminii, căldurii,
umidităţii, presiunii; în corelaţie cu ceilalţi factori
asigură constituirea unităţilor climatice: zone,
regiuni, arii, locuri cu microclimă;
 ■ regimul de precipitaţii influenţează gradul de
umiditate a solurilor, debitul nurilor, alimentarea
reţelei hidrografice, creând diferite condiţii de viaţă şi
de utilizare a terenurilor agricole;
 ■ fenomenele meteorologice au rol stimulativ (roua,
ceaţa, brizele), dar şi distructiv (tornadele, grindina,
viscolul, poleiul).
 Toate componentele descrise (abiotice,
biotice şi antropice) organizează mediul
geografic, combinându-se în forme diferite.
în acelaşi timp, ele se diferenţiază, preluând
funcţia de factor determinant care îşi lasă
amprenta în spaţiul de existenţă. Fiecare
componentă determinantă creează medii
distincte: mediul montan sau de câmpie,
mediul climatic, mediul edafic, mediul
hidrologic, mediul biocenotic, mediul
urban etc.