Sunteți pe pagina 1din 13

Dirigenţie, clasa a VIII-a

ROLUL COMPORTAMENTULUI ÎN
PĂSTRAREA RELAŢIILOR CU
PERSOANELE IMPORTANTE.
ASERŢIUNEA EU
 Definiţie: Putem define conflictul ca fiind lupta
dintre două tendinţe (idei, interese,…) contrare,
aproximativ egale, percepute ca atare de părţile
implicate.

 Exemple: neînţelegere, ciocnire de interese,


dezacord, antagonism, ceartă, diferend....
Cauze:
 Lipsa interesului în discuţie, în clarificarea “hărţii lumii”.
 Implicarea personală excesivă ce impiedică discutarea
problemei şi duce la certuri.
 Acuzaţii reciproce privind incapacitatea de înţelegere.
 Formarea de bisericuţe.
 Centrarea pe câştig/pierdere afectează relaţiile din grup.
 Neîţelegeri privind: metodele, scopurile, valorile,
responsabilităţile, faptele, acţiunile.
 Lupta pentru putere.
 Invidia.
 Dispreţul
 Faze în rezolvarea conflictului
Nr. FAZE CONŢINUT
crt.
1. Formularea problemei Motivul izbucnirii conflictului

2. Configurarea scopului Strategie câştig - câştig

3. Confruntarea “Mesaje EU” de confruntarea

4. Ascultarea activă Clarificarea reciprocă a modului


de a vedea lucrurile
5. Sugestii privind soluţiile Accent pe creativitate

6. Estimare şi alegere Consens sau compromis

7. Acordul Cine şi ce anume face

8. Evaluarea Ce am învăţat
STIL COMPORTAMENT JUSTIFICARE (DE CE CONSIDERĂ CEL IMPLICAT CĂ ESTE MAI
BINE AŞA)
EVITARE  Evitarea confruntărilor  Persoana neagă faptul că
 Ignorarea sau retragerea în dezacordul=problemă
faţa dezaprobărilor  Persoana crede că încercările de a le rezolva
pot distruge relaţiile sau pot crea chiar
probleme mai mari
COMPETIŢIE,  Combativ, agresiv  Persoana susţine că dă dovadă de
FORŢARE  Dorinţă de a câştiga cu orice corectitudine etică şi profesională
preţ
 Dorinţa de a demonstra că
este cel mai bun
ADAPTARE,  Comportament îndatoritor  Persoana crede că nu merită să perturbe
RECONCILIERE  Cooperant, chiar dacă relaţiile sau să creeze dizarmonie.
aceasta contravine
propriilor scopuri
COMPROMIS  Importanţa îndeplinirii  Nici o persoană sau idee nu sunt perfecte
scopurilor de bază şi a  Există mai multe moduri de a face un lucru
menţinerii bunelor relaţii  Trebuie să dai pentru a primi
 Sentiment de frustrare
CONFRUNTARE,  Ambele părţi sunt legitime  Persoana crede că atunci când partenerii
COLABORARE şi importante doresc să discute problemele în mod deschis,
 Respect pentru sprijin scopurile pot fi îndeplinite în beneficiul
reciproc, dispus la cooperare reciproc.
 Persoana dă dovadă de deschidere către
concesii
 Comportamentul nostru în relaţiile cu alţii, pentru a fi pacifist, nu
trebuie să fie unul de abdicare, renunţare necondiţionată în
favoarea celuilalt numai de dragul păcii. Scopul nostru major este
acela de a ne apăra drepturile şi de a obţine de la ceilalţi
respectarea drepturilor şi individualităţii noastre, dar, atenţie, în
aşa fel, încât să nu le încălcăm nici noi pe ale lor. Între pasivitate şi
agresivitate vom găsi o atitudine şi un comportament de mijloc –
acesta este comportamentul asertiv. El presupune să ceri ferm ceea
ce doreşti şi consideri că este drept, fără să agresezi şi fără să
suferi în tăcere, pasiv. Este cel mai indicat mod de a evita
conflictele şi, deseori, de a le rezolva.
 Comportamentul asertiv se exprimă printr-un limbaj special,
limbajul asertiv. Limbajul asertiv poate consta fie într-o frază
(aserţiune) riguros elaborată, uneori în linişte şi timp suficient,
înainte de a-l aborda pe celălalt, dar de cele mai multe ori sub
formă prescurtată, incompletă, dar care respectă „spiritul” vorbirii
asertive /în stilul „EU” - vorbim acum despre mesajele asertive.
COMPONENTE TERMENI RECOMANDAŢI FORMULĂRI GREŞITE
Utilizarea pronumelui
ACŢIUNEA Cînd “nu primesc nici un telefon de la personal persoana a II-a,
tine” /”aud muzică dată la implicit sau explicit: “când
nu dai nici un telefon “,
maximum…”
“Când dai muzica la
maximum…” .
EFECTUL asupra
mea (asupra Simt /sunt. “ …mă neliniştesc”, “…nu Verbe iritante pentru
sentimentelor mă pot concentra la învăţat” celălalt: “…mă enervez” ,
/activităţii pe care o “îmi vine să urlu…” etc.
desfăşor)

Facultativ: Facultativ: Pentru că /Deoarece…


CAUZA, “Pentru că îmi trec prin cap gînduri
MOTIVELE
sinistre” / “Pentru că muzica îmi
distrage atenţia”

COMPORTA- Aş vrea (ca eu) …să fiu liniştită în Limbaj prescriptiv: cerere
MENTUL dorit de privinţa ta cînd eşti în deplasare” /”să imperativă: “Altădată să-mi
mine (ceea ce aş dori dai telefon zilnic” /”Dă
iau examenul de mîine”
din partea ta, prin sonorul mai mic!”
efectul asupra mea).
ACŢIUNEA CARE EFECTUL ASUPRA CAUZA COMPORTAMENT
MĂ AFECTEAZĂ MEA UL DORIT DE MINE
NEGATIV
Când mi se mă simt foarte pentru că eu Aş dori să nu
spune că am o umilit, cred că ei mă mai fi pus în
deficienţă şi nu dispreţuiesc. această
sunt la fel cu situaţie.
ceilalţi copii
sunt derutat pentru că îmi Aş vrea este să
Când sunt (trebuie să fac pierd firul fiu lăsat să
interrupt, eforturi de ideilor. vorbesc până
concentrare a la capăt.
atenţiei)
EXERCIŢII:
Formulaţi aserţiuni EU pentru situaţiile:
 O colegă ţi-a divulgat un secret pe care i-l
încredinţaseşi numai ei.
 O colegă şi-a făcut un obicei din a-ţi face
observaţii privitoare la felul în care vorbeşti.
 Un coleg nu ţi-a răspuns la salut ieri /de mai multe
ori.
Exemple de “aserţiuni “EU” incorecte:
 Când îmi faci observaţii cu privire la felul în care
vorbesc, mă scoţi din sărite. Aş dori să nu te mai
legi de mine.
 Când mă întrerupi, mă enervez (-i) şi nu mai pot
să-mi urmez firul ideilor şi de aceea aş vrea să mă
laşi să vorbesc până la capăt.
Exprimare conflictogenă, total nerecomandată:
 Întotdeauna (îţi place să) mă faci de două parale
în faţa străinilor. De câte ori să-ţi mai spun că
trebuie să discutăm între patru ochi unele
probleme?
 Mesajele EU reprezintă o formă extrem de
simplificată a aserţiunii EU, păstrând doar
esenţa acesteia. Mesajul Eu ia deseori forma
unei constatări a unei stări de lucruri. Este
mai bine să vorbeşti în termenii propriilor
preocupări, nevoi şi sentimente – decât să
foloseşti mesajele „TU” – să oferi afirmaţii
critice despre ceea ce celălalt a făcut sau să-i
ceri, ordoni ori sugerezi ce trebuie să facă.
 Exemple:
 1. Mă simt foarte umilit când mi se spune că sunt
invalid.
 2. Aş vrea să stau în ultimul rând de scaune pentru
că am probleme cu ochii şi nu suport ecranul decât
de la distanţă.
 3. Nu am primit emailul de la tine (Celălalt
promisese că iti trimite un email).
 4. Eu am reţinut că ora de întâlnire este 16.00.
(Când ţi se reproşează că ai întârziat cu o oră la o
întâlnire despre care, totuşi, ştii sigur că ai
dreptate.)
 Exerciţii
 Concluzii

S-ar putea să vă placă și