Sunteți pe pagina 1din 4

Etapele şi tehnicile de segmentare

Analiza Pietei
Etapele şi tehnicile cercetării de
segmentare

 1. Stabilirea unui eşantion. Eşantionul


trebuie să fie de tip probabilistic şi perfect
reprezentativ pentru populaţia ţintă. Cel mai
adesea se folosesc eşantioane aleatorii
simple sau eşantioane stratificate. Volumul
eşantionului trebuie să fie mai mare de 1000
de persoane
Etapele şi tehnicile cercetării de
segmentare

 2. Stabilirea bazei de segmentare şi a


variabilelor descriptive. Modelul cel mai
răspândit este cel care utilizează variabile
descriptive din toate cele trei baze de
segmentare (caracteristici personale,
beneficiile aşteptate, comportamente şi
situaţii de utilizare).
Etapele şi tehnicile cercetării de
segmentare

 3. Analiza segmentării socio-demografice.


 Segmentarea socio-demografică presupune
combinarea mai multor variabile socio-
demografice şi analiza acestora cu ajutorul
unor indicatori, cum ar fi: rata de ocupare a
pieţei – proporţia gospodăriilor care cumpără
un anumit produs, rata de penetrare a pieţei
– cantitatea medie de cafea cumpărată pe
gospodării.