Sunteți pe pagina 1din 19

MICRO-CHIRURGIE

Calcularea suprafetelor in arsuri

INDRUMATOR:Prof. Dr. Sofronie SILVIU


STUDENT: OPRIS PETRU 2017-2018
MEDICINA DENTARA Gr.1
ANUL V
• Suprafaţa arsă este
elementul esenţial în
evaluarea gravităţii,
prognosticului şi a
schemei terapeutice în
arsuri.
• Există o corelaţie
directă între suprafaţa
arsă şi riscul de deces.
Raportul dintre
mortalitate şi suprafaţa
arsă, pe grupe de vârstă,
este cel mai important
indicator de performanţă
a unei unităţi de arsuri.
•cap=9%SC
In cazul adultului şi • un membru superior = 9% SC
adolescentului • un membru
peste 15 ani, inferior=2x9%SC=18%SC
suprafaţa arsă se • trunchi anterior = 2 x 9% SC =
calculează pe baza 18% SC
„regulii lui 9" • trunchi posterior = 2 x 9% SC =
(Wallace), după 18% SC
cum urmează:
• perineu =1% SC
total = 100%
• In calculul suprafeţei arse nu sunt evaluate zonele
de arsură superficială ci doar cele de arsură parţială
(flictene, epiderm decolat) şi „toată grosimea
dermului" (escară albă-cenuşie, indoloră).
• In practică, se constată o tendinţă de subevaluare
a suprafeţei arse de către personalul medical
nespecializat, respectiv o tendinţă de supraevaluare
a suprafeţei arse de către personalul antrenat din
unităţi de arsuri (experienţa ne învaţă că leziunea
de arsură are şi o dimensiune în profunzime, iar
pierderile lichidiene nu sunt exclusiv generate de
suprafaţa leziunii ci şi de tipul ei si de masa totală de
ţesut ars).
• Tot în cazul adultului, şi pentru aproximarea
rapidă a unor suprafeţe arse limitate, se poate
folosi „regula palmei", conform căreia suprafaţa
palmei unei persoane reprezintă 1% din suprafaţa
corporală a acelei persoane.

• In cazul copilului, raportul dintre diferitele segmente


corporale se modifică o dată cu vârsta şi sunt
prezentate în următorul tabel (Lund-Browder):
SCORURI DE GRAVITATE si INDICE PROGNOSTIC

• Clasificarea ABA (American Burn Association):


• • Arsuri minore (pot fi tratate ambulator):
• - arsuri parţiale superficiale de sub 5-10% SC, la copil
şi vârstnic;
• - arsuri parţiale superficiale de sub15% SC, la adult;
• - arsuri „toată grosimea dermului", de sub 2% SC, la
adult, fără afectarea zonelor speciale de gravitate.
• Arsuri moderate (potenţial severe, necesită evaluare şi internare în centre
specializate):
-arsuri parţiale de 10-20% SC, la copil şi vârstnic;
-arsuri parţiale de 15-25% SC, la adult;
- arsuri „toată grosimea dermului" de2-10% SC, fără afectarea zonelor speciale de
gravitate.
• Arsuri majore (grave, necesită internare obligatorie şi iniţială în unităţi de arsuri din
spitale complexe, interdisciplinare, cu profil de urgenţă; aceste cazuri majore nu
trebuie reţinute în unităţi intermediare sau nespecializate):
- arsuri parţiale de peste 20% SC, la copil şi vârstnic;
- arsuri parţiale de peste 25% SC, la adult;
- arsuri „toată grosimea dermului" de peste 10% SC, la orice vârstă;
- arsuri localizate în zonele speciale de gravitate (faţă, mâini, picioare, perineu);
- arsuri electrice sau chimice;
- traumatisme asociate, boli cronice preexistente, boli acute concomitente, sarcină,
imunodepresie de orice cauză, carenţe;
- suspiciunea de arsură non-accidentală (abuz, neglijare) la copil şi persoane cu
dizabilităţi;
- riscul psihosocial asociat (tentativă de suicid, copil în dificultate, patologie psihiatrică,
lipsă de cooperare a familiei în procesul terapeutic).
Prognosticul, în funcţie de suprafaţa arsă şi de vârstă

• - indicele M50 (suprafaţa arsă pentru care mortalitatea este de 50% din cazuri, la o
anumită categorie de vârstă); astfel, în SUA, indicele M50 la adultul tânăr se situează în
prezent la o suprafaţă arsă de 80% SC şi chiar la suprafaţa arsă de 90% SC pentru
adolescent, în centrele foarte performante (Schriners).
• - scorul Baux este reprezentat de suma suprafeţei arse şi a vârstei pacientului (SA +
vârsta); un scor Baux mai mare de 75 indică un pronostic rezervat, iar un scor mai mare
de 100 este extrem de grav.
• - scorul UBS (Unităţi Standard de Arsură) este un scor american, ce oferă o bună
reprezentare a gravităţii unei arsuri, în funcţie de suprafaţă şi profunzime, şi constă în
însumarea suprafeţei arse totale cu triplul suprafeţei arse în toată grosimea dermului:
• Scor UBS = (SA + 3 x Sa gr III) (De exemplu, un pacient cu arsuri acoperind 50% din
suprafaţa corpului; dintre care 10% SC arsuri totale, va avea un scor UBS = 50 + 3x 10 =
80).
• Conform acestui scor, o arsură este gravă de la un scor de 50 de unităţi, foarte gravă la
un scor de 100 unităţi şi extrem de gravă la un scor de 150. Considerăm această formă
de evaluare a riscului vital foarte fiabilă, uşor de folosit şi adaptabilă în cazul tuturor
categoriilor de vârstă.
- scorul ABSl (Abreviated Burn Severity Index) ţine cont de
toţi factorii de gravitate şi este foarte frecvent utilizat în
centrele specializate:
Bibliografie

1.Enescu D. M., Bordeianu I., Manual de chirurgie plastică,


Ovidius Univ. Press, 2001.

2.Herndon D. N., Total Bum Care, Saunders, 1996.

3.Barret I. P., Herndon D. N„ Principles and Practice of Bum


Surgery, Marcel Dekker Inc., 2002.

4. icd10data.com

5.chemm.nlm.nih.gov