Sunteți pe pagina 1din 22

CURS 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE

DEFINŢIE

Sunetul este
deplasarea de
unde de
presiune într-un
mediu fluid
(aer, apa).
CURS 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE

VITEZA SUNETULUI Exemplu numeric de calcul a celeritatii


viteza de propagare Calculam viteza de propagare a undei sonore
a undei sonore în aer la 0oC şi la presiunea atmosferică
p
Co   
2


  1.402
p po  1.013  10 5 Pa 
Co   
  o  1.293kg / m 3

p – presiunea in aer Rezulta Co  331m / s 
 – densitatea aerului
 – coeficient adiabatic
CURS 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE

Exemplu numeric de calcul a celeritatii


Calculam viteza de propagare a undei sonore în aer la 20oC şi la presiunea atmosferică
Co273K 2   po 
o 
 Co273 K     R  273  Co273 K    R  273
2
po 
 R  273 
o 

Scriem ecuatia de 2 ori:


- La temperatura T : CoT    R  T  CoT ( K ) T (K )
  
- La temperatura 273K: Co273 K    R  273 
 Co273( K ) 273( K )
T (K )
CoT ( K )  Co273( K ) 
273( K )

Co293( K )  331m / s    Co293( K )  342.9m / s 


293( K )
CALCUL :
273( K )
CURS 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE

pmax
Presiune sonora, (Pa)

este valoarea mediata in timp


a presiunii aerului
t t+T

t T

 t dt
1
pef  p 
2
p 2

T t

Intensitatea acustica (W/m2) medie a undei plane armonice progresive se calculează


functie de valoarea presiunii aerului:

1 2
I p'  2
 oCo  1 p'
2   I  
p'   oCo 2
p' 
2

2 
CURS 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE

Puterea acustică (W) medie emisă de către sferă, W, este fluxul de energie acustică ce
traversează suprafaţa sferei de rază r.

W  I  dS  W  I   dS
(S ) (S )

W  Ir  4r 2

I2m
Intensitatea
(S) I1.5m
acustica se I1m
poate calcula
functie de r
puterea acustica

W
Ir 
4r 2
CURS 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE

Gama
frecvenţe auzibile

Nivelul de intensitate acustică, notat cu LI [dB] sau cu SIL (Sound Intensity Level)

LI dB   SILdB   10 log 10


I
intensitatea de referinţă
Io
12 W
Io  10
m2
CURS 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE

Nivelul de presiune acustică, notat cu Lp [dB] sau cu SPL (Sound Pressure Level) [dB] :
2
pef
LpdB   SPLdB   10 log10 2 presiunea de referinţă
po
p o  20  10 6 Pa
pef
LpdB   20 log10
po
Domeniul de variaţie al nivelului de presiune acustica :
- limita inferioară, numită şi nivel de auditibilitate, este 20 mPa = 20x10-6 Pa = 2x10-5 Pa,
- limita superioară, numită şi nivelul de durere, 20 Pa .

Exemplu numeric: Exemplu numeric:


limita inferioara a limita superioara a nivelului de „zgomot”
nivelului de „zgomot”
pef 20 Pa
po Lp  20 log10  20 log10
Lp  20 log10 po 20 10 6 Pa
po
Lp  20 log10 1  0dB  Lp  20 log10 106  120 log10 10  120dB 
CURS 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE

Exemplificare niveluri de
zgomot pentru diferite
activitati

Rezolvarea relatiei de
calcul a nivelului de
presiune acustica
pef
LpdB   20 log10
po
CURS 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE

Nivelul de putere acustică, notat cu LW [dB]


puterea acustică de referinţă
LW dB   10 log 10
W
Wo Wo  10 12W

legătura dintre :
nivelurile de intensitate Exemplu numeric
şi cel de presiune acustică legătura dintre LI şi Lp în cazul propagării
pef
2 undei sonore în aer la 20oC
I
 o Co
 
LI dB   SILdB   10 log 10
I
 12 
400  10 Pa 2
pef Io LI  Lp  10 log 10  
LpdB   20 log 10  kg m 12 W 
po  1.21 343  10 
 m 3
s m2 
 po 2  LI  Lp  10 log 10 0.96
 LI  Lp  10 log10  dB 
 Deci LI  Lp
  oCo  Io 
CURS 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE

legătura dintre : nivelurile de intensitate şi cel de putere acustică

W
I
4r 2
LI dB   SILdB   10 log 10
I
Io  LI  LW  10 log10 r 2  11dB 
LW dB   10 log 10
W
Wo

Spectre sonore

Semnal acustic

p' t   A cost   
CURS 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE

Semnale periodice

p' t   p' t  T 

Sunete complexe
CURS 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE
Frecvenţă (Hz)
Bandă Bandă Denumiri
SPECTRU 1 octavă 1/3 octavă
12,5
16 16
20
25
31,5 31,5
1 octava 40
x2 50
Fiecare octava este dublul 63 63
celei anterioare 80

Interval de frecvente auzibile


100
125 125
x2 160
x2

domeniul constructiilor
joase
200
1/3 octava x2 250

STAS 6156 - 86
250
315
Prima 1/3o a unei octave 400
este dublul 500 500
630
primei 1/3o din octava 800
mediane
1000 1000
anterioaraFiecare octava 1250
este dublul celei 1600
2000 2000
anterioare 2500
înalte
3150
4000 4000
5000
6300
8000 8000
10000
12600
16000 16000
20000
CURS 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE

Suprapunerea undelor sonore - adunarea a doua niveluri de zgomot

SURSA -1- SURSA -2- * Cele doua surse de zgomot


functioneaza independent una de
cealalta (Lp1 independent de Lp2)

* Independenta a doua variabile se


traduce prin perpendicularitate in
p2, Lp2 spatiul Euclead-ian al variabilelor
p1, Lp1
(Lp1  Lp2 – unghi 90o)

Spatiul geometric
p 2  p1  p2
2 2
Compunerea a 2 vectori  :
directia
(Teorema Pitagora)
propagare

p1  p2
2 2
p2
Spatiul Euclead-ian Lp  10 log10 2
 10 log10 2
compunerea po po
vectorilor
 Lp 1 Lp 2

Lp  10 log10 10 10  10 10 

 
CURS 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE

Suprapunerea undelor sonore - adunarea a doua niveluri de zgomot


CURS 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE

Exemple de compunere a undelor sonore

Exemplu numeric: Ce nivel de zgomot este în sala


de concert în momentul în care cântă simultan doi
cântăreţi la trompetă, ştiind că amândoui cântăreţii
ar produce un nivel de zgomot de 80 [dB] dacă ar
cânta singuri. Problema constă deci în compunerea
a două niveluri identice: Lp1 = Lp2 = 80[dB]

Prin metoda grafică:


Lp1-Lp2 = 0 [dB]
Exemplu numeric
DLp = din diagramă = 3[dB]
Lp1=50dB; Lp2=55dB
Lp = 80 + 3 = 83[dB]
Lp=?dB
Prin metoda numerică:
Lp1-Lp2 = 5 [dB] Lp = 10log10(1080/10+1080/10)
DLp = din diagramă = 1,2[dB] Lp = 10log10(108+108)
Lp = 55 + 1,2 = 56,2[dB] Lp = 83[dB]
CURS 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE

Sustragerea a doua niveluri de zgomot

SURSA -1- ON SURSA -2- ON 2 experimente

Suprapunerea celor doua surse


1 de zgomot (fond + chiller)
=> Lp

SURSA -1- ON SURSA -2- OFF


Doar prima sursa de zgomot (fond)
2 => Lp0

Nivelul de zgomot generat de


chiller atunci cand functioneaza
=>Lp1
  ( Lp  Lp 0 )

Lp1  Lp  10 log10 1  10 10 

 
CURS 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE

Exemplu de sustragere a nivelurilor de zgomot

Exemplu numeric : Considerăm ca


măsurarea nivelului de zgomot ambiental
este de 35[dB], iar măsurarea nivelului de
zgomot în timpul funcţionării unei
imprimante este de 43[dB]. Care este
nivelul de produs de către imprimanta ?

Lp = 43[dB]
Lp0 = 35[dB]
Lp-Lp0 = 8[dB]
DLp = din diagramă = -0.7[dB]

Deci
Lp1=43+(-0.7)=42.3[dB
CURS 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE

Anatomia internă a urechii umane


Frecvenţă (Hz) Curbă Curbă Curbă Curbă
CURS 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE A B C D
1 1/3 (dB) (dB) (dB) (dB)
octavă octavă
12,5 -62,1 -33,2 -11,1
Curbe de ponderare normalizate 16 16 -56,7 -28,5 -8,5 -24
20 -50,5 -24,2 -6,2
25 -44,7 -20,4 -4,4
31,5 31,5 -39,4 -17,1 -3 -19
40 -34,6 -14,2 -2
50 -30,2 -11,6 -1,3
63 63 -26,2 -9,3 -0,8 -13
80 -22,5 -7,4 -0,5
100 -19,1 -5,6 -0,3
125 125 -16,1 -4,2 -0,2 -8
160 -13,4 -3 -0,1
200 -10,9 -2 0
250 250 -8,6 -1,3 0 -4
315 -6,6 -0,8 0
400 -4,8 -0,5 0
500 500 -3,2 -0,3 0 -1
630 -1,9 -0,1 0
800 -0,8 0 0
1000 1000 0 0 0 0
1250 0,6 0 0
1600 1 0 -0,1
2000 2000 1,2 -0,1 -0,2 9
2500 1,3 -0,2 -0,3
3150 1,2 -0,4 -0,5
4000 4000 1 -0,7 -0,8 12
5000 0,5 -1,2 -1,3
6300 -0,1 -1,9 -2
8000 8000 -1,1 -2,9 -3 7,5
10000 -2,5 -4,3 -4,4
12600 -4,3 -6,1 -6,2
16000 16000 -6,6 -8,4 -8,5 -2,5
20000 -9,5 -10,1 -10,2
Frecvenţă (Hz) Curbă Curbă Curbă Curbă
CURS 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE A B C D
1 1/3 (dB) (dB) (dB) (dB)
octavă octavă
12,5 -62,1 -33,2 -11,1
16 16 -56,7 -28,5 -8,5 -24
Exemplu numeric 20 -50,5 -24,2 -6,2
25 -44,7 -20,4 -4,4
31,5 31,5 -39,4 -17,1 -3 -19
Vom calcula senzaţia sonoră, cunoscînd nivelul 40 -34,6 -14,2 -2
de zgomot real, variabil funcţie de frecvenţă 50 -30,2 -11,6 -1,3
63 63 -26,2 -9,3 -0,8 -13
80 -22,5 -7,4 -0,5
100 -19,1 -5,6 -0,3
125 125 -16,1 -4,2 -0,2 -8
160 -13,4 -3 -0,1
200 -10,9 -2 0
250 250 -8,6 -1,3 0 -4
315 -6,6 -0,8 0
400 -4,8 -0,5 0
500 500 -3,2 -0,3 0 -1
630 -1,9 -0,1 0
800 -0,8 0 0
1000 1000 0 0 0 0
1250 0,6 0 0
1600 1 0 -0,1
2000 2000 1,2 -0,1 -0,2 9
2500 1,3 -0,2 -0,3
3150 1,2 -0,4 -0,5
4000 4000 1 -0,7 -0,8 12
5000 0,5 -1,2 -1,3
6300 -0,1 -1,9 -2
8000 8000 -1,1 -2,9 -3 7,5
10000 -2,5 -4,3 -4,4
12600 -4,3 -6,1 -6,2
16000 16000 -6,6 -8,4 -8,5 -2,5
20000 -9,5 -10,1 -10,2
CURS 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE

Exemplu numeric

Se cunoaste zgomotul din figură măsurat în


banda de 1/3o (vezi tabel). Să se calculeze :
(1) nivelul sonor în bandă 1 octavă
(2) valorile senzaţiilor sonore în dBA pentru
fiecare frecvenţă si
(3) nivelul de presiune global ponderat.

Spor la lucru ...


Frecvenţă (Hz) Curbă Curbă Curbă Curbă
CURS 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE A B C D
1 1/3 (dB) (dB) (dB) (dB)
octavă octavă
Rezolvare ... 12,5 -62,1 -33,2 -11,1
16 16 -56,7 -28,5 -8,5 -24
 Lp1 1 / 3 o ct Lp2 1 / 3 o ct Lp3 1 / 3 o ct
 20 -50,5 -24,2 -6,2

Lp  10 log 10 10 10
 10 10
 10 10  25 -44,7 -20,4 -4,4
  31,5 31,5 -39,4 -17,1 -3 -19
  40
50
-34,6
-30,2
-14,2
-11,6
-2
-1,3
63 63 -26,2 -9,3 -0,8 -13
Lp1o DLp Lp1o Lp 80 -22,5 -7,4 -0,5
100 -19,1 -5,6 -0,3
125 125 -16,1 -4,2 -0,2 -8
dB dB dBA dBA 160 -13,4 -3 -0,1
200 -10,9 -2 0
250 250 -8,6 -1,3 0 -4
315 -6,6 -0,8 0
400 -4,8 -0,5 0
500 500 -3,2 -0,3 0 -1
630 -1,9 -0,1 0
800 -0,8 0 0
1000 1000 0 0 0 0
1250 0,6 0 0
1600 1 0 -0,1
2000 2000 1,2 -0,1 -0,2 9
2500 1,3 -0,2 -0,3
3150 1,2 -0,4 -0,5
4000 4000 1 -0,7 -0,8 12
5000 0,5 -1,2 -1,3
6300 -0,1 -1,9 -2
8000 8000 -1,1 -2,9 -3 7,5
10000 -2,5 -4,3 -4,4
12600 -4,3 -6,1 -6,2
16000 16000 -6,6 -8,4 -8,5 -2,5
20000 -9,5 -10,1 -10,2